Aanbevolen werkwijze bij het gebruik van het Medicatieoverzicht 2.0 en recept bij ontslag

De in dit document beschreven werkwijze richt zich op het uniform gebruik van het Medicatieoverzicht en recept in een ontslagsituatie. Het document fungeert als een aanvulling op de KNMP Toolkit Overdracht van medicatiegegevens.

PDF document, 207 KB (212845 bytes) 2013-02-26 procedure MO bij ontslag - final.pdf