Cao Regelingen Medewerkers Apotheken 2011 - 2015 (Principeakkoord)

Op onderhandelingsniveau is op 28 juni 2010 tussen KNMP, ASKA, FNV Bondgenoten en CNV Publieke Zaak overeenstemming bereikt over een principeakkoord betreffende een nieuwe Cao Apotheken 2010 – 2011 en een principeakkoord betreffende een nieuwe Cao Regelingen Medewerkers Apotheken 2011-2015.