Cao Bedrijfsfonds Apotheken 2014 - 2016 (SBA)

Tussen de Vereniging Zelfstandige Apotheken (VZA) en de Associatie van Ketenapotheken (ASKA) als partijen ter werkgeverszijde en de FNV Bondgenoten en de CNV Publieke Zaak als partijen ter werknemerszijde is deze collectieve arbeidsovereenkomst aangegaan.