Regio-organisatie O&I Utrecht Stad

Opties

De organisatie & infrastructuur Utrecht Stad (O&I) verenigt de huisartsen (HUS), apothekers (CAU) en fysiotherapeuten (FUS) in Utrecht Stad. De regio-organisatie is het stedelijk aanspreekpunt voor geïntegreerde zorg en ondersteuning binnen de eerste lijn. Een multidisciplinaire samenwerking rond preventie, zelfmanagement en een sluitend aanbod van zorg en ondersteuning. Dichtbij de mensen: 'In de wijk als het kan, in de stad als het moet'.

Met ondersteuning van de ROS Raedelijn is een gezamenlijke regio-aanvraag O&I opgesteld, die door Zilveren Kruis is gehonoreerd. Eind februari 2019 hebben alle organisaties O&I gecontracteerd.

Binnen O&I Utrecht Stad zijn multidisciplinaire teams samengesteld, bestaande uit coördinatoren en wijkduo’s, op de thema’s ouderen, jeugd, GGZ, data-uitwisseling, chronische zorg en leefstijl. Deze wijkduo’s per thema zijn in hun wijk aanspreekbaar voor desbetreffend thema en zullen het gezicht en de verbinding zijn met andere partners in de wijk. Daarnaast is een maandelijks overleg van het WVO dat bestaat uit vertegenwoordigers/zorgverleners uit de verschillende wijken.

O&I Utrecht Stad
Pagina laatst bijgewerkt op 21 april 2022