Integrale wondzorg via PGO in Noord-Limburg

Opties

In de regio Noord-Limburg hebben de ketenpartners Adelante, Ambulance Zorg Limburg Noord, Huisartsen Coöperatie Cohesie, Limburgse Apothekers Coöperatie, Proteion, VieCuri Medisch Centrum, Vigo en De Zorggroep zich verenigd in een Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO).

Netwerk

Dit RBO richt zich gezamenlijk op een vijftal thema’s die de zorg in de regio Noord-Limburg raken, i.e. arbeidsmarktproblematiek, leefstijl & ervaren gezondheid, kwetsbare ouderen, toegankelijkheid & beschikbaarheid van zorg en digitale zorg. 

Binnen het programma digitale zorg is het project Integrale wondzorg via PGO in juli 2021 van start gegaan. Dit is een proef met wondzorg op afstand, voor het eerst via een PGO. Een multidisciplinaire aanpak en samenwerking met zorgverzekeraar VGZ en de Patiëntenfederatie.

Pagina laatst bijgewerkt op 11 maart 2022