Integrale crisisaanpak in Midden-Nederland

Opties

Een crisis of noodsituatie kan de continuïteit van de farmaceutische zorg en dienstverlening ernstig verstoren en de veiligheid van mensen en de reputatie van organisaties bedreigen. In Midden-Nederland hebben apothekers een crisisteam gevormd en een Integraal Crisisplan ontwikkeld.

Apotheken kunnen getroffen worden door een crisis. Voorbeelden zijn de COVID-19 crisis, ernstige logistieke problemen, cybercrime of door langdurige stroomuitval. Ook zijn dienstapotheken verplicht om een crisisplan te hebben als onderdeel van de acute zorgketen.

Het crisisteam bestaat uit vertegenwoordigers van de regionale apothekerscoöperaties. Dat zijn de Apothekers Coöperatie Zuidoost Utrecht (ACZOU), Coöperatie ApothekersNU, Coöperatieve Apotheken Noord West Veluwe (CAN), Coöperatie Apotheken Utrecht (CAU), Apothekers Coöperatie Eemland (ACE), Apotheken Coöperatie Lekstroom (ACL), SAGO en de dienstapotheken. De leden van het crisisteam worden opgeleid en getraind en nemen deel aan regionale crisisoefeningen.

Het Integraal Crisisplan heeft als doel om bedreigingen het hoofd te bieden, door vooraf afspraken te maken over de maatregelen en voorzieningen bij een (dreigende) crisis, inclusief de voorbereidingen daarop. Het plan bevat afspraken over structuren, processen, taken en bevoegdheden en samenwerking met ketenpartners.

Pagina laatst bijgewerkt op 06 april 2022