‘Gedeelde Zorg’ in Midden-Holland

Opties

Onder de noemer Gedeelde Zorg slaan de zorgaanbieders* en gemeenten uit Midden-Holland de handen ineen. Het moet de oplossing bieden voor de stijgende vraag naar zorg en de uitdaging om kwaliteit te behouden.

Het uiteindelijke doel is het aansluiten van zoveel mogelijk zorgorganisaties uit de regio, klein en groot. Zodat er vanuit alle disciplines meegewerkt wordt. Ook de gemeenten Gouda, Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk, Zuidplas en Krimpenerwaard nemen deel aan Gedeelde Zorg. 

De organisatie richt zich in eerste instantie op drie hoofdlijnen, namelijk het verbeteren en vernieuwen van acute zorg, zorg voor patiënten met een chronische ziekte en gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders. Daarmee is er een duidelijke focus bepaald voor de komende jaren. 
 
*Huisartsencoöperatie Mediis, Coöperatie Samenwerkende Apotheken Midden-Holland (SAMH), ZorgBrug, Basalt revalidatie, Kwintes, Kernkracht, stichting Kwadraad, Coöperatie Fysiotherapeuten Midden-Holland, Lelie zorggroep, Cedrah, De Zellingen, Huize Winterdijk en Sanare zorg & welzijn.

Pagina laatst bijgewerkt op 06 april 2022