Praktijkgebouw

Opties

Het verduurzamen van het gebouw wordt vaak gecombineerd met een renovatie of met nieuwbouw. Maar ook daarbuiten is het mogelijk verduurzaming door te voeren. De meeste winst is logischerwijs te behalen bij het verduurzamen van oudere gebouwen.  

GDDZ 3.0 Thema III Verminderen CO2-emissie van gebouwen, energie en vervoer

Via het verduurzamen van o.a. gebouwen, energie en vervoer, hebben zorgaanbieders veel invloed op het verminderen van broeikasgassen in lijn met het Klimaat- en Energieakkoord. Partijen stellen zich daarom ten doel: 

 - 55% minder directe CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 2018 en klimaatneutraal in 2050. 

Bij renovatie of nieuwbouw moet  aandacht zijn voor bouwen op een milieuverantwoorde wijze, dus aandacht voor bijvoorbeeld circulariteit van de materialen en beperking van CO2-emissie door vervoer. LHV bouwadvies heeft een boek gemaakt over de verbouw van de praktijkruimte. Deze biedt ook voor apothekers waardevolle informatie. Bespreek deze punten met de ontwikkelaar van het gebouw of een bouwadviseur.

Bij het ombouwen van een oud of monumentaal pand naar een zorgpraktijk (gebouwtransformatie) moet gelet worden op: 

  • de bestemming: informeer bij de gemeente of in dit pand een zorgpraktijk gevestigd mag worden; 
  • de geschiktheid van het pand voor een zorgpraktijk (locatie, toegankelijkheid en functionaliteit).
Bekijk meer tips over verduurzaming van monumentale panden
Pagina laatst bijgewerkt op 14 juli 2023