Aanmeldformulier Opleiding tot kaderapotheker

Opties

Met dit formulier meldt u zich aan voor de opleiding tot kaderapotheker.
Uw gegevens *

Straatnaam + huisnummer

Ik ben *
Gegevens openbare apotheek

Straatnaam + huisnummer

Bent u ook werkzaam geweest in andere openbare apotheken? *
Zo ja: Welke?
Zorggebied *
Binnen de opleiding tot kaderapotheker wordt opgeleid tot expertniveau op 4 zorggebieden.
Geef aan welk zorggebied voor u van toepassing is *
Lidmaatschap apothekersvereniging of -coöperatie
Motivatie voor werkzaamheden als kaderapotheker *

Gelijkwaardige opleidings- of werkervaring

De mogelijkheid bestaat om vrijstelling te vragen voor onderdelen van de opleiding. Als u voor vrijstelling in aanmerking wilt komen, dan kunt u een gemotiveerd verzoek indienen bij de Opleidingscommissie. Het is aan u om per onderdeel van de opleiding aan te tonen dat u bekwaam bent. U kunt dit doen door aan te geven welke werkervaring u heeft, wat deze werkervaring exact inhoudt, hoe lang u werkervaring heeft en natuurlijk hoe deze werkervaring zich verhoudt tot de betreffende onderdelen van het opleidingsplan. Vrijstelling voor cursorisch onderwijs kunt u aanvragen door aan te geven welke cursussen en nascholing u gevolgd heeft, wat de inhoud en de leerdoelen van deze nascholing of cursussen waren, wanneer u de cursus/nascholing heeft gevolgd en heeft afgerond en wat de resultaten waren. Voeg het diploma, de lesmaterialen als sheets en huiswerk en uw cv altijd toe. De Opleidingscommissie neemt alleen gemotiveerde verzoeken in behandeling en kan aanvullende informatie opvragen. Stuur het verzoek naar de Opleidingscommissie: opleidingscommissiekaderapotheker@knmp.nl.
Ondertekening *
Akkoord verklaring voorwaarden *
CAPTCHA Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
1 + 2 =

Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

Pagina laatst bijgewerkt op 29 november 2022