Veelgestelde vragen opleiding tot kaderapotheker

Opties

Bekijk op deze pagina de antwoorden op een aantal veelgestelde vragen over de opleiding tot kaderapotheker. 

Algemeen

Een kaderapotheker is een openbaar apotheker met expertise op het gebied van COPD/astma, diabetes, hart- en vaatziekten of kwetsbare ouderen. Een kaderapotheker is het inhoudelijke aanspreekpunt op zijn expertisegebied voor onder andere zorgverleners, gemeenten en patiëntenverenigingen. Een kaderapotheker kan gevraagd worden om multidisciplinaire projecten te leiden of lezingen te geven.

Laatst bijgewerkt op 30 januari 2023

De opleiding tot kaderapotheker biedt verdieping van inhoudelijke kennis door middel van een methodische aanpak. Als kaderapotheker draagt u bij aan een betere regionale positionering en multidisciplinaire samenwerking, en daarmee aan ‘de zichtbare apotheker’. U neemt deel aan en initieert innovatieve zorgprojecten in de regio én werkt aan uw persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Laatst bijgewerkt op 24 november 2022

De opleiding is bedoeld voor openbaar apothekers die enige jaren ervaring hebben en draagvlak in de regio om een spilfunctie te vervullen. Zij hebben meer dan gemiddeld interesse en/of kennis van een farmaceutisch inhoudelijk onderwerp, zoals Astma/COPD, Hart- en vaatziekten, Diabetes of Kwetsbare Ouderen. Deze openbaar apotheker willen een pioniersrol op dit onderwerp in de regio te vervullen.

Laatst bijgewerkt op 24 november 2022

Regionale samenwerking tussen zorgverleners uit de eerstelijns- en tweedelijnszorg is een belangrijk thema van het Integraal Zorg Akkoord. De kaderapotheker vervult een belangrijke spilfunctie in de regio en draagt daarmee ook bij aan de zichtbaarheid van de openbaar apotheker. De kaderapotheker initieert en begeleidt innovatieve zorgprojecten en bevordert daarmee tevens de multidisciplinaire samenwerkingen tussen verschillende regionale zorgverleners.

Laatst bijgewerkt op 24 november 2022

De financiering voor de opleiding is per regio en per casus verschillend geregeld, maar er zijn grofweg drie mogelijkheden:

  1. De apotheker betaalt de opleiding volledig zelf.
  2. De apotheker sluit een overeenkomst met de werkgever, die de opleiding deels of geheel financiert.
  3. De apotheker is aangesloten bij een coöperatie of keten, die de opleiding deels of geheel financiert.
Laatst bijgewerkt op 24 november 2022

Ja, u kunt een voorbeeld van een opleidingsovereenkomst downloaden.

Laatst bijgewerkt op 24 november 2022

Het tarief voor de inzet van een kaderapotheker is afhankelijk van de vraag: het geven van nascholing, projectmanagement, consult of anderszins. Momenteel varieert het tarief tussen 80 en 120 euro per uur.

Laatst bijgewerkt op 24 november 2022

Als kaderapotheker vervult u een belangrijke functie in de regio. Dit leidt tot een uitbreiding van uw netwerk, bijvoorbeeld een plaats aan tafel bij de regionale huisartsenvereniging. U krijgt handvatten op persoonlijk vlak op gebied van intermenselijke vaardigheden, zoals grip op samenwerking en onderhandelen.

Kaderapothekers worden gevraagd voor consulten, nascholing en projectmanagement, zowel mono- als multidisciplinair. Het werk kan veelzijdiger worden en meer plezier opleveren, en kan bijdragen aan de zichtbaarheid als medicatiespecialist.

Laatst bijgewerkt op 24 november 2022

U mag zich kaderapotheker noemen als u bent opgenomen in het register voor kaderapothekers.

Lees hier meer over het register voor kaderapothekers
Laatst bijgewerkt op 24 november 2022

Meer informatie over de opleiding vindt u op knmp.nl/kaderapotheker. Vragen over de opleiding kunt u stellen aan Nicoline van Leeuwen, door te mailen naar kaderapotheker@knmp.nl.

Laatst bijgewerkt op 24 november 2022
Pagina laatst bijgewerkt op 30 januari 2023