Terhandstelling met begeleidingsgesprek

Patiënten starten veilig en bewust met een nieuw geneesmiddel door het begeleidingsgesprek dat je met hen voert. Het zorgt, net als de medicatiebewaking en controles, voor een veilig medicijngebruik. Het begeleidingsgesprek voor een nieuw geneesmiddel is een onderdeel van de zorgprestatie Terhandstelling en verplicht voor de patiënt.

Vanaf 2016 staat het begeleidingsgesprek voor nieuwe geneesmiddelen niet meer apart op de rekening die de patiënt krijgt. Hij ziet nu ‘terhandstelling met begeleidingsgesprek’ of een ‘standaard terhandstelling’. Dit maakt duidelijk dat de patiënt niet kan kiezen of hij wel of niet een begeleidingsgesprek wil.

Gesprekshulp: hoe voer je een begeleidingsgesprek?

Het is belangrijk dat je het begeleidingsgesprek op een goede manier voert. De inhoud van het gesprek is afhankelijk van de indicatie, het geneesmiddel en de patiënt. De gesprekshulp voor het begeleidingsgesprek kun je gebruiken als houvast. Dit zijn de 10 stappen:

  1. Is het medicijn voor uzelf?
  2. Krijgt u het medicijn voor de eerste keer?
  3. Wat zijn de klachten waarvoor u dit medicijn krijgt?
  4. Wat heeft de dokter u al over het medicijn verteld?
  5. De werking van het medicijn.
  6. Wijze van gebruik en dosering.
  7. Bijwerkingen.
  8. Bijzonderheden, adviezen of waarschuwingen.
  9. Interacties.
  10. ‘Denkt u dat het gaat lukken? Welke vragen heeft u nog?’

Download de Gesprekshulp: het begeleidingsgesprek in 10 stappen

Declaratie begeleidingsgesprek

Een terhandstelling met begeleidingsgesprek mag worden gedeclareerd als alle noodzakelijke stappen van het begeleidingsgesprek zijn doorlopen. Al deze stappen vind je terug in de Gesprekshulp. De schriftelijke informatie kan nooit het gesprek vervangen.

Vragen patiënt over kosten begeleidingsgesprek

De kosten van het begeleidingsgesprek die de patiënt moet betalen verschillen per zorgverzekeraar en vallen meestal onder het eigen risico. Als een patiënt vragen heeft, over bijvoorbeeld de nota van het eigen risico, kun je hem doorverwijzen naar zijn zorgverzekeraar.

Nascholing Begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel van SBA

De Stichting Bedrijfsfonds Apotheken (SBA) organiseert een nascholing over de gesprekken rond eerste uitgifte. In deze cursus leer je hoe je dit gesprek efficiënt voert, hoe je omgaat met eventuele weerstand en ook hoe je het gesprek op de juiste manier registreert en declareert.

Bekijk deze nascholing op SBAweb.nl

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl