Praktijk

Waar loop je als apotheekmedewerker tegenaan in de apotheekpraktijk? Met welke regels heb je te maken en hoe houd je je kennis op peil? Lees meer over bijvoorbeeld nascholing, kwaliteitsregisters en het begeleidingsgesprek bij een nieuw geneesmiddel.

Onderwerpen binnen Praktijk

Deskundigheid apotheekmedewerkers

De farmacie in Nederland verandert. Ook de werkzaamheden van het apotheekteam zijn continu aan verandering onderhevig. Het is daarom belangrijk dat je jouw deskundigheid op peil houdt en dat je voldoet aan de eisen van de beroepsgroep. Lees meer over bijvoorbeeld beroepscompetentieprofielen, de kwaliteitsregisters en geaccrediteerde bij- en nascholing, beroepsverenigingen en SBA.

Lees verder

Terhandstelling met begeleidingsgesprek

Patiënten starten veilig en bewust met een nieuw geneesmiddel door het begeleidingsgesprek dat je met hen voert. Het zorgt, net als de medicatiebewaking en controles, voor een veilig medicijngebruik. Het begeleidingsgesprek voor een nieuw geneesmiddel is een onderdeel van de zorgprestatie Terhandstelling en verplicht voor patiënten.

Lees verder