Deskundigheid apotheekmedewerkers

De farmacie in Nederland verandert. Ook de werkzaamheden van het apotheekteam zijn continu aan verandering onderhevig. Het is daarom belangrijk dat je jouw deskundigheid op peil houdt en dat je voldoet aan de eisen van de beroepsgroep. Dit doe je onder andere door geaccrediteerde bij- en nascholing te volgen.

Beroepscode apothekersassistenten

De Beroepscode is een leidraad bij het handelen en bij het gedrag tijdens de uitoefening van het beroep van apothekersassistent.

Bekijk de Beroepscode

Beroepscompetentieprofielen

De competenties waarover een apotheekmedewerker moet beschikken, staan beschreven in een competentieprofiel. Voor elke functie is er een beroepscompetentieprofiel.

Bekijk de profielen op de SBAweb.nl

Kwaliteitsregisters

Ben je een apothekersassistent met een mbo-diploma en werkzaam in de farmacie? Registreer je dan in het Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KA), beheerd door KABIZ. Je geeft hiermee aan dat je het vak bijhoudt en uitoefent volgens specifieke kwaliteitsnormen. 

In het KA zijn de 2 kwaliteitsregisters die tot 1 juli 2017 bestonden samengevoegd. Assistenten die in een van de 'oude' kwaliteitsregisters stonden, worden automatisch ingeschreven in het KA.

Naar het kwaliteitsregister KA

Kwaliteitsregister Farmaceutisch Consulenten

Als apothekersassistent kun je je registeren als Farmaceutisch Consulent (FC) via een aparte inschrijfprocedure. Hoe de procedure eruit ziet, is afhankelijk van het register waar je bent ingeschreven. Meer informatie vind je op de website van KAOF of KABIZ.

Herregistratie

Om in het kwaliteitsregister als 'kwaliteitsgeregistreerd' ingeschreven te blijven, vindt er elke 5 jaar herregistratie plaats. Je moet als ingeschrevene voldoen aan bepaalde criteria op het gebied van werkervaring en deskundigheidsbevordering. Daarom moet je voldoende uren patiëntgebonden werkzaamheden verrichten en geaccrediteerde bij- en nascholing volgen.

Bekijk de Kwaliteitscriteria apothekersassistenten 2014-2019

Accreditatie van bij- en nascholing

Ben je als apotheekmedewerker werkzaam in de openbare farmacie? Dan wordt de kwaliteit van bij- en nascholing gewaarborgd door de Stichting Accreditatie Nascholing Apotheekmedewerkers (SANA). Zij voert onder andere de accreditatie van bij- en nascholing uit in het kader van de (her)registratie in het KAOF-register.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl