Verminderde nierfunctie en de apotheek

Het is belangrijk om te weten wat de nierfunctiewaarde is van een patiënt. Apotheekmedewerkers kunnen dan als dat nodig is in overleg met de apotheker de medicatie hierop aanpassen. De KNMP ontwikkelde een presentatie en een handleiding over verminderde nierfunctie.

Presentatie Verminderde Nierfunctie & de Apotheek

Deze presentatie is handig om bijvoorbeeld tijdens een werkoverleg te gebruiken. In de presentatie worden de belangrijkste definities en afspraken rondom verminderde nierfunctie benoemd.

Download de Presentatie Verminderde Nierfunctie & de Apotheek

Handleiding Medicatiebewaking Nierfunctiewaarden

In deze handleiding staan alle stappen beschreven die horen bij de uitvoering van de medicatiebewaking op basis van nierfunctiewaarden. De handleiding biedt ook praktische ondersteunende materialen.

Download de Handleiding Medicatiebewaking Nierfunctiewaarden

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl