Rekenformules creatinineklaring

De creatinineklaring schat je in met rekenformules. De meest toegepaste formules zijn de Modification of Diet in Renal Disease (MDRD) -formule en de Cockcroft-Gault-formule. Een nieuwe formule is de Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CKD-EPI). Deze formules zijn geschikt voor toepassing bij volwassenen. Voor kinderen is er de Formule van Schwartz.
Direct naar de rekenformules

De MDRD-formule

De MDRD-formule geeft een schatting van de glomerular filtration rate (GFR) op basis van serumcreatinineconcentratie, geslacht, leeftijd en ras. De MDRD-formule corrigeert naar 1,73 m2 lichaamsoppervlak en geeft de geschatte glomerular filtration rate (GFR) weer in ml/min/1,73 m2. De MDRD-formule is betrouwbaarder dan de Cockckroft-Gault-formule voor het schatten van de nierfunctie tussen 20-60 ml/min/1,73 m2.

De MDRD-formule is niet afhankelijk van het lichaamsgewicht. Daardoor is deze formule minder gevoelig voor verstoorde verhoudingen tussen spiermassa en lichaamsgewicht. Omdat de MDRD-formule uitgaat van een standaard normaal gewicht kan de MDRD-formule beter niet worden toegepast bij personen met ondergewicht (overschatting) en gespierde sporters (onderschatting). De MDRD-formule is gevalideerd tot 70 jaar.

De Cockcroft-Gault-formule

De Cockcroft-Gault-formule geeft een schatting van de creatinineklaring op basis van serumcreatinineconcentratie, geslacht, leeftijd en lichaamsgewicht. De Cockcroft-Gault-formule geeft de geschatte creatinineklaring weer in ml/min.

In de Cockcroft-Gault-formule wordt het lichaamsgewicht als maat voor de spiermassa gebruikt, waardoor bij personen met overgewicht de nierfunctie kan worden overschat. Dit geldt ook voor mensen die een spiermassa hebben die naar verhouding sterk is afgenomen. Toepassing van de Cockcroft-Gault-formule leidt bij ouderen mogelijk tot onderschatting van de nierfunctie.

De Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CKD-EPI)

De nieuwe CKD-EPI-formule geeft, net als de MDRD-formule, een schatting van de glomerular filtration rate (GFR) op basis van serumcreatinineconcentratie, geslacht, leeftijd en ras. De CKD-EPI formule corrigeert naar 1,73 m2 lichaamsoppervlak en geeft de geschatte GFR weer in ml/min/1,73 m2. De CKD-EPI-formule is even betrouwbaar als de MDRD-formule, maar is nauwkeuriger bij patiënten met relatief goede nierfunctie. Bij GFR 60-90 ml/min liggen de uitslagen van de CKD-EPI-formule dichter bij de werkelijke GFR dan die van de MDRD formule.

Formule van Schwartz voor kinderen

Bij kinderen gebruik je de formule van Schwartz. Met deze formule kan de nierfunctie worden geschat voor meisjes van 1-17 jaar en voor jongens van 1-14 jaar.

De Revised Schwartz-formule:

GFR (ml/min/1,73 m2 ) = (36,2 x lengte in cm) / serumcreatinine in µmol/l
GFR (ml/min/1,73 m2) = (0,41 × lengte in cm) / serumcreatinine in mg/dl

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl