Verminderde nierfunctie

Verminderde nierfunctie kan de werking van geneesmiddelen beïnvloeden. Hier vind je informatie over verminderde nierfunctie en handvatten voor de medicatiebewaking. Ook ontwikkelde de KNMP verschillende materialen om patiënten te informeren.

Onderwerpen binnen Verminderde nierfunctie

Verminderde nierfunctie en de apotheek

Het is belangrijk om te weten wat de nierfunctiewaarde is van een patiënt. Apotheekmedewerkers kunnen dan als dat nodig is in overleg met de apotheker de medicatie hierop aanpassen. De KNMP ontwikkelde een presentatie en een handleiding over verminderde nierfunctie.

Lees verder

Publieksinformatie over verminderde nierfunctie

Met onderstaand materiaal informeer je de patiënt over het belang van de nierfunctie en het delen van zijn nierfunctiewaarden. Er is een presentatie beschikbaar over nieren en medicijngebruik en op de website Apotheek.nl is een thema te vinden over verminderde nierfunctie.

Lees verder

Nascholing verminderde nierfunctie

Er bestaan verschillende nascholingen om meer te leren over de verminderde nierfunctie. Bekijk het actuele nascholingsaanbod.

Lees verder

Rekenformules creatinineklaring

De creatinineklaring schat je in met rekenformules. De meest toegepaste formules zijn de Modification of Diet in Renal Disease (MDRD) -formule en de Cockcroft-Gault-formule. Een nieuwe formule is de Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CKD-EPI). Deze formules zijn geschikt voor toepassing bij volwassenen. Voor kinderen is er de Formule van Schwartz.

Lees verder

Toestemming afwijkende labwaarden

Sinds 1 januari 2012 is het volgens de Geneesmiddelenwet voor u mogelijk om labwaarden op te vragen relevant voor de behandeling van uw patiënt [1]. Voor nierfunctiewaarden geldt dat vanaf 1 augustus 2013 voorschrijvers afwijkende nierfunctiewaarden (eGFR < 50 ml/min/1,73 m2) actief moeten doorgeven aan de apotheker [2]. Hiervoor is geen toestemming meer vereist van de patiënt. De huisarts mag de waarde dus aan u doorgeven zonder hiervoor toestemming van de patiënt te vragen.

Lees verder