Toegang tot CMR

Het Portaal voor Patiëntveiligheid/CMR is het landelijke meldpunt voor zorg- en medicatie-incidenten. In de CMR-databank kun je incidenten anoniem melden. Het gaat hierbij om incidenten die optraden in het proces van voorschrijven tot en met het toedienen van geneesmiddelen.

Openbare apotheken met Zakelijke Contributie krijgen toegang tot de CMR.

Ziekenhuisapotheken met Pakket Z(+) krijgen via het lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA) toegang tot de CMR.

Registreer bij de CMR

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl