Tools om therapietrouw te verbeteren

Het is van groot belang om therapietrouw te signaleren en te bevorderen. In eerste instantie vanwege de gezondheid van de patiënt, maar het levert ook een flinke kostenbesparing op. In Nederland gaat het alleen al bij patiënten met hart- en vaatziekten, diabetes en astma/COPD om € 250 - 400 miljoen per jaar (Booz&Co).

Bekijk het rapport van Booz&Co

Verschillende tools zijn beschikbaar om de therapietrouw te verbeteren. Bedenk bij het inzetten van tools wel altijd goed welke tool/interventie bij de betreffende patiënt past en bespreek dit met de patiënt.

Telefonische Start Begeleiding

Het blijkt dat telefonisch contact de therapietrouw kan verbeteren. Telefonische Start Begeleiding (TSB) is een manier om de voorlichting rondom de start met een geneesmiddel beter te structureren. Je geeft de patiënt bij de eerste uitgifte de standaard begeleiding. Daarbij kun je mondeling toestemming vragen om de patiënt ongeveer 2 weken later te bellen. Vervolgens draai je de lijst van patiënten uit die 7 tot 21 dagen ervoor zijn gestart met een geneesmiddel, zodat je hen op kunt bellen. Het doel van dit gesprek is om problemen, bijwerkingen, weerstanden en een gebrek aan kennis op te sporen. Hierbij volg je een protocol.

Bekijk de Handleiding Telefonische Start Begeleiding

Digitale tools voor zelfmanagement

Ook digitale tools ter bevordering van zelfmanagement kunnen nuttig zijn voor het verbeteren van therapietrouw. Goede voorbeelden zijn Umenz en Mijnmedicijncoach.

MeMO

Met MeMO (Medicatie Monitoring & Optimalisatie) grijp je proactief in als dit nodig is. Je selecteert patiëntgroepen op bepaalde kenmerken, zoals het niet komen opdagen voor de tweede uitgifte, of het niet op tijd ophalen van de medicatie bij vervolguitgiften. Als er aanleiding voor is, kun je contact opnemen met de patiënt en het geneesmiddelgebruik bespreken.

Bekijk de stappenwijzer voor het gebruik van MeMO met SFK Lees meer over MeMo

Praktijkvoorbeelden therapietrouw

De KNMP heeft enkele praktische voorbeelden om de therapietrouw te bevorderen verzameld.

Bekijk de praktijkvoorbeelden

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl