Communicatie over therapietrouw

Persoonlijke benadering en communicatie op maat is essentieel bij het verbeteren van therapietrouw. Om ervoor te zorgen dat de communicatie met de patiënt zo goed mogelijk verloopt, biedt de KNMP een aantal tips en informatie over communicatietechnieken.

Tips voor uitleg tijdens eerste en tweede uitgifte

 • Sluit je verhaal aan op wat de patiënt weet en wil weten, bijvoorbeeld over gebruik, indicatie, werking en bijwerking.
 • Beperk de hoeveelheid informatie en structureer de informatie. Gebruik voorbeelden en vergelijkingen en observeer de luisteraar. Zie je zorgen, begrip?
 • Herhaal de kernpunten, en stel een controlevraag. Leg ook uit waarom je een controlevraag stelt: “Ik heb u heel veel, misschien te veel, verteld. Omdat ik het belangrijk vind dat u de belangrijkste zaken heeft onthouden, wil ik dat samen met u checken."
 • Pas de uitleg aan aan het begripsniveau, de kennis en de behoefte van de patiënt.
 • Gebruik schriftelijke/visuele ondersteuning, bijvoorbeeld van Apotheek.nl.
 • Kondig aan wanneer er een tweede of vervolguitgifte (afspraak) volgt en geef aan wat de patiënt hierbij kan verwachten.

Probeer mogelijke therapietrouwbarrières te achterhalen

 • Begin, na de introductie, met een relatief eenvoudige vraag waar de patiënt het antwoord op zou moeten weten. Creëer een open sfeer: probeer niet veroordelend te zijn, maar uitnodigend en behulpzaam.
 • Stel open vragen om zo problemen en belemmeringen te achterhalen.
 • Probeer te achterhalen:
  • wat de patiënt verwacht van de medicatie en of de patiënt het er wel mee eens is dat hij medicatie krijgt;
  • welke zorgen en vragen de patiënt heeft;
  • of de patiënt merkt dat het geneesmiddel werkt en hoe hij dat merkt;
  • of het de patiënt lukt om het innemen van de medicijnen in te passen in de dagelijkse bezigheden;
  • hoe vaak het voorkomt dat hij het middel vergeet in te nemen;
  • wat de patiënt doet als hij het middel vergeet in te nemen;
  • wat voor de patiënt een reden kan zijn om te stoppen met het geneesmiddel.
 • Probeer bij problemen of onduidelijkheden niet direct met oplossingen en antwoorden te komen. Ziet de patiënt een probleem, heeft hij zelf een oplossing bedacht? Probeer je dan te verplaatsen in de patiënt.
 • Vraag door. Dat kan soms simpel door een kernwoord uit de opmerking van de patiënt te herhalen: “Medicijnen zijn allemaal troep.” “Troep?"

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl