Therapietrouw

Therapietrouw is de mate waarin de patiënt zijn behandeling uitvoert zoals afgesproken met zijn behandelaar. Apotheekmedewerkers spelen een belangrijke rol bij het bevorderen van therapietrouw. In een goed gesprek met de patiënt kun je handvatten bieden om de geneesmiddelen in te nemen zoals voorgeschreven. Dit is maatwerk.

Onderwerpen binnen Therapietrouw

Gevolgen van therapie-ontrouw

Als apotheekmedewerker word je in de dagelijkse praktijk regelmatig geconfronteerd met therapie-ontrouw. De patiënt neemt de geneesmiddelen niet zoals afgesproken met de behandelaar. Therapie-ontrouw kan leiden tot een onveilige situatie voor de patiënt en tot extra kosten.

Lees verder

3 fases bij therapie-ontrouw

Therapie-ontrouw komt op vele manieren voor. Patiënten nemen soms bewust hun medicatie niet in, omdat ze bijvoorbeeld last krijgen van vervelende bijwerkingen. Vaak gebeurt het onbewust en vergeet een patiënt ze per ongeluk in te nemen. Er zijn 3 fases bij therapie-ontrouw. Bij elke fase is het belangrijk om in een gesprek te achterhalen welke barrière(s) de patiënt ervaart.

Lees verder

Tools om therapietrouw te verbeteren

Het is van groot belang om therapietrouw te signaleren en te bevorderen. In eerste instantie vanwege de gezondheid van de patiënt, maar het levert ook een flinke kostenbesparing op. In Nederland gaat het alleen al bij patiënten met hart- en vaatziekten, diabetes en astma/COPD om € 250 - 400 miljoen per jaar (Booz&Co).

Lees verder

Communicatie over therapietrouw

Persoonlijke benadering en communicatie op maat is essentieel bij het verbeteren van therapietrouw. Om ervoor te zorgen dat de communicatie met de patiënt zo goed mogelijk verloopt, biedt de KNMP een aantal tips en informatie over communicatietechnieken.

Lees verder

Nascholing therapietrouw

Er bestaan verschillende nascholingen om meer te leren over therapietrouw. De KNMP biedt een regionale nascholing aan voor patiëntgerichte communicatie. CME-online en de Stichting Bedrijfsfonds Apotheken (SBA) bieden een e-learning en een training over therapietrouw.

Lees verder