Praktijkvoorbeelden MFB's

Dit zijn 2 voorbeelden van het toepassen van Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB's) in de praktijk. Praktijkvoorbeeld 1 gaat over het gebruik van inhalatiecorticosterioïden bij astma. Praktijkvoorbeeld 2 gaat over een oudere patiënt die onnodig omeprazol blijkt in te nemen.

Voorbeeld: Mevrouw Jansen en inhalatiecorticosteroïden

Mevrouw Jansen heeft sinds haar jeugd astma. Ze gebruikt een inhalatiecorticosteroïden om haar astma onder controle te houden. Af en toe heeft ze een kuur nodig om dat haar astma opvlamt. Daarnaast heeft ze enkele keren per jaar een schimmelinfectie in haar mond, waarvoor de huisarts haar kortduren een antimycoticum voorschrijft. Dit werkt goed.

De apotheekmedewerker signaleert dankzij de MFB het frequente gebruik van antimycotica en besluit om mevrouw Jansen uit te nodigen voor een gesprek. Tijdens dit gesprek bespreekt hij het gebruik van de medicatie en oefent het inhaleren met haar. Mevrouw blijkt haar inhalator niet goed te gebruiken en vergeet in de haast vaak haar mond te spoelen. Ook slaat ze, als de astma onder controle is, vaak een pufje over. Door het gesprek met de apotheekmedewerker gebruikt mevrouw Jansen haar geneesmiddelen beter en heeft ze geen last meer van schimmelinfecties in haar mond.

Voorbeeld: Meneer Smit slikt nu een tablet minder

Meneer Smit is 83 en gebruikt al bijna 10 jaar omeprazol. Bij navraag blijkt het niet duidelijk te zijn wat de indicatie voor deze maagbeschermer is. Meneer Smit kreeg 10 jaar geleden een nieuwe knie. Als pijnstilling kreeg hij toen diclofenac en daarbij de omeprazol. Met de diclofenac kon meneer Smit na een paar weken al stoppen, maar de omeprazol bleef hij gebruiken. Daarnaast heeft meneer Smit sinds kort diabetes mellitus type II. Hij heeft daarvoor voor de eerste keer het diabetesmiddel tolbutamide gekregen.

Naar aanleiding van de omeprazol en de tolbutamide neemt de apotheekmedewerker contact op met de huisarts. Deze kan ook geen indicatie vinden voor de omeprazol en daarom mag meneer Smit hiermee stoppen. De patiënt is opgelucht als blijkt dat de maagbeschermer niet meer nodig is en hij een tablet minder hoeft te slikken. Veder wordt in overleg met de huisarts tolbutamide vervangen door metformine. De nierfunctie van meneer Smit is goed en in dat geval heeft metformine de voorkeur bij diabetes mellitus type II.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl