Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB's)

Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB’s) zijn een nieuwe vorm van farmaceutische zorg. Ze combineren meerdere patiëntkenmerken met elkaar, waardoor de patiënt zorg op maat krijgt. Dit is nodig omdat er steeds meer ouderen met meerdere aandoeningen zijn die veel geneesmiddelen gebruiken.

Klassieke medicatiebewaking is op 2 factoren gebaseerd. Het apotheekinformatiesysteem geeft bijvoorbeeld aan dat medicijn A niet samengaat met medicijn B. MFB’s gaan vele stappen verder dan de klassieke medicatiebewaking, omdat ze patiëntkenmerken met elkaar combineren, zoals: leeftijd, geslacht, aandoeningen en contra-indicaties. Ook controleer je met MFB’s op ontbrekende medicatie, wat niet gebeurt bij de klassieke medicatiebewaking. Zo maken MFB’s farmaceutische zorg veel persoonsgerichter.

MFB’s worden meestal door zowel apothekers als apotheekmedewerkers afgehandeld.

MFB’s achterhalen nieuwe risicosituaties

Doordat MFB’s wél alle beschikbare patiëntgegevens kunnen combineren, is het mogelijk om nieuwe risicosituaties te vinden. Omdat ze specifieker zijn, krijg je als apotheekmedewerker ook veel minder laag-risicosignalen dan bij de klassieke medicatiebewaking. MFB’s maken een verdere bevordering van veilige, effectieve en doelmatige farmacotherapie mogelijk voor iedere patiënt. En zorgen voor een hogere kwaliteit van leven voor kwetsbare patiënten.

Uit een enquête blijkt dat de nierfunctie-MFB’s de meeste meerwaarde hebben. Gevolgd door de MFB’s over maagbescherming en antilipaemica.

Stroomschema

Wanneer je een patiënt een geneesmiddel verstrekt dat tot een MFB kan leiden, wordt er een stroomschema doorlopen. Je ziet in het systeem alleen een signaal als de specifieke combinatie van verschillende factoren, geneesmiddelen(en) en beschikbare patiëntkenmerken een MFB vormt.

Verbeterde samenwerking

Door MFB’s verbetert ook de samenwerking met artsen, laboratoria en andere zorgverleners. Bijvoorbeeld doordat ze ervoor zorgen dat apotheken effectief kunnen gebruikmaken van beschikbare labwaarden.

Landelijke set mfb'sLandelijke set MFB’s

Voor 2017 is de eerste landelijke set MFB’s voor farmaceutische zorg uitgewerkt door Alphega & Boots apotheek, BENU apotheek, Mediq Apotheek, Pluriplus, Service Apotheek en de KNMP. Zij tekenden in maart 2016 een convenant. Samen beslissen deze partijen welke MFB’s geschikt zijn voor uitwerking op landelijk niveau. De set MFB’s wordt jaarlijks geüpdatet, of tussentijds aangepast als dat nodig blijkt.

Convenant ‘Medisch Farmaceutische Beslisregels in de eerste lijn'  Bekijk de praktijkvoorbeelden

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl