Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB's)

Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB’s) zijn een belangrijk instrument om gepaste zorg voor de individuele patiënt te leveren. Met MFB's kun je, samen met de voorschrijver, op een structurele manier patiëntkenmerken combineren, zoals leeftijd, geslacht, aandoeningen, labwaarden en de medicatie van diverse voorschrijvers.

Onderwerpen binnen Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB's)

Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB's)

Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB’s) zijn een nieuwe vorm van farmaceutische zorg. Ze combineren meerdere patiëntkenmerken met elkaar, waardoor de patiënt zorg op maat krijgt. Dit is nodig omdat er steeds meer ouderen met meerdere aandoeningen zijn die veel geneesmiddelen gebruiken.

Lees verder

Praktijkvoorbeelden MFB's

Dit zijn 2 voorbeelden van het toepassen van Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB's) in de praktijk. Praktijkvoorbeeld 1 gaat over het gebruik van inhalatiecorticosterioïden bij astma. Praktijkvoorbeeld 2 gaat over een oudere patiënt die onnodig omeprazol blijkt in te nemen.

Lees verder