Over laaggeletterdheid en medicatiegebruik

Laaggeletterde patiënten hebben moeite met het begrijpen van schriftelijke informatie over hun ziekte, met de mondelinge voorlichting van hun zorgverlener en met zelfmanagement bij chronische aandoeningen.

Moeite met juist medicijngebruik

Onjuist gebruik van medicatie en therapieontrouw komen veel voor onder laaggeletterde patiënten. Veel voorkomende situaties zijn:

 • Het niet-begrijpen van informatie. Patiënten:
  • begrijpen de mondelinge informatie niet die ze bij huisarts of apotheek ontvangen;
  • begrijpen vaak onvoldoende wat de reden is van het gebruik van een geneesmiddel;
  • hebben moeite de informatie in de bijsluiter en op het etiket te begrijpen en toe te passen;
  • 42% begrijpt de betekenis niet van ‘op een lege maag innemen’;
  • 78% maakt fouten bij het interpreteren van waarschuwingslabels;
  • 70% leest ‘2 maal daags 2 tabletten’ wel correct, maar slechts 35% past het ook correct toe.
 • Verandering van het uiterlijk van medicatie of de verpakking leidt tot verwarring waardoor mensen niet meer weten hoe de medicijnen te gebruiken.
 • Chronisch zieken stoppen soms onterecht met de medicatie wanneer zij geen klachten meer hebben.
 • Pictogrammen ter ondersteuning van de uitleg van medicijngebruik kunnen zonder toelichting verkeerd geïnterpreteerd worden.

Laaggeletterdheid kost de gezondheidszorg jaarlijks € 127 miljoen door meer ziekenhuisopnamen en huisartsbezoeken ten gevolge van verkeerde gezondheidskeuzes en onjuist medicijngebruik.

Verband laaggeletterdheid en gezondheid

Tussen laaggeletterdheid en een slechtere gezondheid bestaat een duidelijke samenhang. Mensen die laaggeletterd zijn, hebben vaak meer gezondheidsproblemen zoals astma, diabetes, kanker, hartinfarcten en psychische klachten. Inwoners van wijken waar meer laaggeletterden wonen, leven gemiddeld 7 jaar korter en 14 jaar in minder goede gezondheid.

Meer over laaggeletterdheid

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl