Nederlands Congres Volksgezondheid 2016

Datum: 6 april 2016 - 7 april 2016
Locatie: De Doelen, Kruisplein 40, Rotterdam
Tijd: 08:45-18:00
Kosten: € 225,- per dag, 50% studentenkorting
Organisator: deCongresbalie

Gezondheid en het sociaal domein hebben alles met elkaar te maken. Burgers worden aangemoedigd om hun gezondheid in eigen hand te nemen. Gemeenten en andere (lokale) partijen doen veel om dat te ondersteunen, maar regels en de bestaande praktijk maken het soms ook lastig. Tijdens dit tweedaagse congres worden muren geslecht en werelden met elkaar verbonden via tal van presentaties en (interactieve) workshops. Beleidsmedewerkers, bestuurders, onderzoekers, uitvoerenden in de zorg of het sociaal domein krijgen tijdens dit congres alle mogelijkheden om met elkaar in contact te komen en van elkaar te leren.

Het congres wordt mede georganiseerd door Movisie, Pharos en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Plenair programma

Naar goed voorbeeld van voorgaande jaren start het congres woensdag met inspirerende pitches door wethouders die vertellen over hoe zij gezondheid en het sociaal domein met elkaar verbinden. Daarna gaan ze in aparte sessies met u in gesprek. ’s Middags volgt een sessie over de opties van (lokale) overheden om preventie, zorg en het sociaal domein in een overkoepelend systeem te financieren. Uitermate relevant in het licht van de Wmo, Wlz, Wpg en Zvw. De donderdagochtend start met een debat over gezondheidsachterstanden en armoede en wat daaraan te doen is. In de Wilhelmina Rouwenhorstlezing wordt stilgestaan bij gedragsbeïnvloeding door de lokale overheid.

Parallelsessies & posterpresentaties

Uit de vele ingezonden abstracts zijn ook dit jaar weer dagelijks 2 inspirerende rondes met mondelinge presentaties en workshops/symposia samengesteld. Verder worden er 30 posters gepresenteerd.

Meld u aan via het formulier Meer over het programma

Meer informatie over dit agenda-item

Direct opslaan in uw agenda: vCal iCal

Download iCal als u een Mac heeft, anders vCal