Landelijk Onderwijscongres Farmacie: de docent aan zet!

Datum: 21 juni 2016
Locatie: Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH, Amersfoort
Tijd: 09:30-17:00
Kosten: Deelname is gratis voor hoogleraren, docenten en opleiders in alle vormen van farmacieonderwijs
Accreditatie: Geaccrediteerd voor ziekenhuisapothekers en openbaar apothekers met 5 uur
Organisator: KNMP in samenwerking met UU, RUG, UL, NVZA, WSO en PAO Farmacie

Op dinsdag 21 juni 2016 is het eerste landelijke Onderwijscongres voor de Farmacie: de docent aan zet! Centraal staat de vraag: welke vormen van onderwijs - zowel op de universiteit, tijdens de specialisatie als in de herregistratie - stomen de apotheker het beste klaar voor de toekomst? Luister naar de ervaringen van andere docenten en opleiders en laat uw mening horen tijdens de parallelsessies.

N.B. Aanmelden is niet meer mogelijk.

Programma

8.45 uur – Ontvangst en registratie

9.30 uur – Opening door dagvoorzitter prof. dr. A.D.C. (Debbie) Jaarsma, hoogleraar Onderzoek en Innovatie van Medisch Onderwijs, Rijksuniversiteit Groningen

9.40 uur – Presentatie: Het belang van werkplaatsleren - professionalisering van opleiders door prof. dr. F. (Fedde) Scheele, hoogleraar gynaecologie en obstetrie, in het bijzonder voor medisch onderwijs, VUmc

10.30 uur – Presentatie: Raamplan Farmacie 2016 met de eindtermen voor de universitaire farmacieopleidingen door prof. dr. H.J. (Hidde) Haisma, Rijksuniversiteit Groningen, voorzitter projectgroep Raamplan Farmacie

10.45 uur – Paneldiscussie: De invulling en aansluiting op de specialismen van het nieuwe onderwijscurriculum Masteropleiding Farmacie. Met:

  • drs. R. (Rob) de Wolf, KNMP-bestuur, voorzitter stuurgroep Raamplan Farmacie
  • prof. dr. M. (Martina) Schmidt, opleidingsdirecteur Master Farmacie, RUG
  • dr. A.K. (Aukje) Mantel-Teeuwisse, opleidingsdirecteur Master Farmacie, UU
  • dr. W.M.C. (Mieke) Mulder, opleidingsdirecteur Master Farmacie, LUMC
  • drs. H. (Henk) Spijker, opleidingsdirecteur specialisme ziekenhuisfarmacie
  • dr. T.F.J. (Dick) Tromp, voorzitter Centraal College specialismen Farmacie

11.15 uur – Koffiepauze

11.30 uur – Eerste ronde parallelsessies
1. Gevolgen Raamplan voor het specialisme ziekenhuisfarmacie - drs. Henk Spijker, opleidingsdirecteur Ziekenhuisfarmacie, NVZA
2. Schrijfvaardigheid van apothekers: een uniform oordeel? - dr. Jet van der Zijden en dr. Lyda Blom, UU
3. Intervisie en de kwaliteitsborging van de begeleiding - Mathijs Kalmeijer en Rick Boesen, PAOFarmacie (NB: vol)
4. Professionalisering stagebegeleiders, ondersteunen van didactische vaardigheden - drs. Nina Winters, Universiteit Utrecht
5. Blended Teaching - Randi Vat en Juliette Tonino, FPZ Instituut (NB: vol)
6. Ontwikkelen doorlopende leerlijn ethische competenties en filosofische competenties in farmaceutisch onderwijs - Wilma Göttgens-Jansen, apotheker/onderzoeker en Eelke Tuinstra, onderwijsadviseur, docenten Professionaliteit en Farmaceutische ethiek specialisme openbare farmacie
7. Stimuleren van competentiemanagement in de herregistratie - dr. Frans van de Vaart en dr. Dick Tromp, Centraal College Specialismen Farmacie

12.30 uur – Lunchpauze

13.30 uur – Tweede ronde parallelsessies
1. Van didactisch model naar elektronische leeromgeving (ELO) - drs. Sharon Schouten, PAOFarmacie
2. Serious game voor mondelinge communicatie - ir. Majanne Wolters, Universiteit Utrecht
3. Interprofessioneel opleiden: factoren die emotie en motivatie bevorderen bij leren en doceren - drs. Cora Visser, drs. Sharon Schouten en dr. Rashmi Kusurkar, VUmc (NB: vol)
4. Opleiden van apothekers vanuit patiëntbeleving - Randi Vat en Juliette Tonino¸ FPZ Instituut
5. Opleiden binnen het apotheekteam: ‘None of us is as smart as all of us’ - drs. Tamara Koehler en dr. Bart van den Bemt
6. De academische apotheek in de praktijk - dr. Annemieke Floor-Schreudering, SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy en dr. Henk-Frans Kwint, Stevenshof apotheek, Leiden
7. Continu leren met behulp van 360 graden-feedback - drs. Esmee Peters en dr. Jozé Braspenning, IQ Healthcare

14.30 uur – Theepauze

14.45 uur – Presentatie: Een kijkje bij de buren - uitdagingen in het medisch onderwijs door prof. dr. H.F.P. (Harry) Hillen, emeritus hoogleraar Interne Geneeskunde, Universiteit Maastricht/voorzitter visitatiecommissie geneeskundeopleidingen 2011-2012

15.35 uur – Discussie met de zaal: Landelijke Onderwijsagenda Farmacie
Over de ambities en knelpunten binnen het farmaceutisch onderwijscontinuüm onder leiding van de werkgroep ‘Landelijke Onderwijsagenda Farmacie’. Wat willen we realiseren de komende jaren en hoe kan eenieder hieraan bijdragen?

16.05 uur – Slotwoord van de dagvoorzitter

16.10 uur – Ontspannen reflecteren onder het genot van een hapje en drankje
Tot uiterlijk 18.00 uur.

Doelgroep

De doelgroep van het congres: hoogleraren en (apotheker-)docenten aan de farmacieopleidingen in Utrecht, Groningen en Leiden; en docenten en opleiders binnen de vervolgopleidingen tot ziekenhuisapotheker en openbaar apotheker. Ook welkom zijn apotheker-docenten die lesgeven in het hbo en mbo of nascholing verzorgen aan collega-apothekers.

Direct opslaan in uw agenda: vCal iCal

Download iCal als u een Mac heeft, anders vCal

Contact

Katuscha Brands

k.brands@knmp.nl