Aanmelding GDS-apotheek

Door onderstaande gegevens in te vullen geeft u te kennen dat uw apotheek zich actief bezighoudt met GDS (Geautomatiseerd geneesmiddelDistributieSysteem of Baxteren) en dat deze als 'GDS-apotheek' mag worden geregistreerd in de KNMP-ledenadministatie. Deze informatie zal worden gebruikt om u actief te informeren over actualiteiten rond dit onderwerp.

Vestigingsdatum
- -  
Mag e-mailadres worden vermeld in KNMP-ledenlijst?
Mag telefoonnummer worden vermeld in KNMP-ledenlijst?