AGM-bijeenkomst Internationaal Beleid

Datum: 22 juni 2017
Locatie: CBG, Graadt van Roggenweg 500, 3531 AH Utrecht
Tijd: 16:30-20:00
Kosten: Geen
Organisator: AGM-bestuur

De AGM-bijeenkomst behandelt het thema ‘Impact van internationaal beleid op de farmacie in Nederland’. Tijdens de bijeenkomst benaderen we het thema vanuit verschillende invalshoeken, bijvoorbeeld klinisch. Maar ook kijken we naar veiligheid en kwaliteit. Om dit brede thema enigszins te versmallen hebben we de sprekers, allen apotheker, gevraagd hun visie op het onderwerp te geven aan de hand van een herkenbare casus uit de dagelijkse praktijk: geneesmiddelentekorten.

Aanmelden

Programma

16.30 uur Inloop
17.00 uur Welkom door Bestuur van de sectie - Maayke Fluitman (AGM)
17.05 uur Welkom door CBG - Jaap Claessens (CBG)
17.20 uur

Themadeel: Impact internationaal beleid op de farmacie in Nederland

Moderator Aukje Mantel (Universiteit Utrecht)
Introductie: International Landscape Regulator Diana van Riet (CBG)

Geneesmiddelentekorten: drie introducties vanuit drie apothekersperspectieven

  • Vanuit de kliniek: Vera Deneer (UMC Utrecht)
  • Vanuit het toezicht: Tom Zwaan (IGZ)
  • Vanuit de industrie: Amon Wafelman (TEVA)

Discussie onder leiding van Aukje Mantel

18.35 uur Zeepkist
18.45 uur Nieuws uit de sectie (o.a. voortgang profiel Apotheker Geneesmiddel & Maatschappij, Mentornetwerk)
19.00 uur Afsluiting
19.15 uur Netwerken tijdens een lichte maaltijd
20.00 uur Einde

Direct opslaan in uw agenda: vCal iCal

Download iCal als u een Mac heeft, anders vCal

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl