Agenda

Filter binnen Agenda:

Familietentoonstelling '175 jaar beter beter door de apotheker' (Oude Hortus Utrecht)

Hoe bereid je als apotheker het goede medicijn? Hoe zorg je dat je patiënt niet te veel medicatie krijgt? Hoe houd je rekening met erfelijke eigenschappen? En hoe controleer je nauwgezet de medicatie van oudere patiënten die veel medicijnen gebruiken? Bezoekers komen er meer over te weten via de speciaal ontwikkelde zuilen voor de jubileumtentoonstelling '175 jaar beter beter door de apotheker'. Ook kunnen bezoekers met een speciale game-app de familie Juub beter beter maken door goed medicijngebruik te stimuleren. Zo laat de tentoonstelling op interactieve wijze zien hoe de apotheker als moderne zorgverlener zorgt voor veilig medicijngebruik.

Datum: 10 maart 2017 - 9 mei 2017
Locatie: Oude Hortus Universiteitsmuseum, Lange Nieuwstraat 106, Utrecht
Tijd: 16:00-00:00

Opening KNMP-jubileumtentoonstelling ‘175 jaar beter beter door de apotheker’ door wethouder De Prez (Botanische Tuin TU Delft)

Op woensdag 10 mei opent de Delftse wethouder De Prez de tweede editie van de KNMP-familietentoonstelling '175 jaar beter beter door de apotheker' in de Botanische Tuin van de TU Delft feestelijk geopend. U bent van harte uitgenodigd.

Datum: 10 mei 2017
Locatie: Botanische Tuin TU Delft, Poortlandplein 6, Delft
Tijd: 16:00-18:00

Bijeenkomst Patiënt en zorgverlener: partners in eHealth

Dankzij eHealth kunnen patiënten de zorg die zij nodig hebben beter inpassen in hun dagelijks leven. Maar wat betekent dit voor zorgverleners?

Datum: 11 mei 2017
Locatie: Vechthuis, Utrecht
Tijd: 16:00-21:00

PRISMA-symposium 2017

Onderwerp van het PRISMA-symposium op 16 mei 2017 is ‘Practice research across the borders’. Tijdens de plenaire lezingen staan onderzoeksvragen over de farmaceutische praktijk centraal, waarbij voor de beantwoording internationale samenwerking nodig is. Voorbeelden zijn onderzoeken naar farmacogenetica en polyfarmacie.

Datum: 16 mei 2017
Locatie: De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, Nederland
Tijd: 09:30-17:30

Conferentie Transmurale Antistolling

Sinds het verschijnen van het rapport ‘Keten trombosezorg niet sluitend’ (IGZ, 2010) is er veel gebeurd. Zo is de (herziene) ‘Landelijke Standaard Keten Antistollingsbehandeling’ (LSKA 2.0) tot stand gekomen, verscheen de Leidraad begeleide introductie NOAC’s en de nieuwe richtlijn Antitrombotisch beleid. Recent bracht het NHG zijn standpunt rondom anticoagulantia naar buiten en is een consultkaart over dit onderwerp opgeleverd.

Datum: 17 mei 2017
Locatie: Domus Medica, Mercatorlaan 1200, Utrecht
Tijd: 13:30-17:00

Invitational conference LOA

Het sectiebestuur van de LOA nodigt u met veel genoegen uit voor de invitational conference van 18 mei in Maarssen. ‘Gezond bedrijf, nu en in de toekomst’, zo luidt de titel van een gevarieerd programma met interessante sprekers. Er is voorts ruimte gecreëerd om informeel van gedachten te wisselen met de andere ondernemer-apothekers.

Datum: 18 mei 2017
Locatie: Glazen Ruimte, Straatweg 1B/C, 3604 BA Maarssen
Tijd: 16:00-18:30

NVF-congres: 'Goedaardige vrouwenkwalen, samen lossen we ze op?'

De Nederlandse Vereniging voor Fytotherapie organiseert op zaterdag 20 mei een congres over vrouwenkwalen. Hoeveel praktijkervaring en wetenschappelijk onderzoek is hierover bekend?

Datum: 20 mei 2017
Locatie: Igluu, Lichttoren 32, 5611 BJ Eindhoven
Tijd: 09:30-18:00

Symposium K.N.P.S.V.

Het wetenschappelijk symposium is onderdeel van het vierdaagse congres van de Koninklijke Nederlandse Pharmaceutische Studenten Vereniging (K.N.P.S.V.) dat jaarlijks gehouden wordt. Tijdens het symposium zullen zes sprekers een lezing geven over alles wat met het thema ‘Personalized medicine, het kraken van de farmaceutische code’ te maken heeft.

Datum: 26 mei 2017
Locatie: Kasteel de Berckt, De Berckt 1, 5991 PD Baarlo
Tijd: 10:00-17:00

Districtsledenbijeenkomst Midden

De bijeenkomst duurt van 9.30 tot 12.30 uur. Ontvangst vanaf 9 uur en aansluitend lunch tot 13.30 uur. Tijdens het programma wordt aandacht besteed aan het thema Medicatieveiligheid.

Datum: 30 mei 2017
Locatie: Van der Valk, Philipsstraat 18, 3833 LC Leusden
Tijd: 09:30-12:30

Districtsledenbijeenkomst Zuidoost II

De bijeenkomst duurt van 9.30 tot 12.30 uur. Ontvangst vanaf 9.00 uur en aansluitend lunch tot 13.30 uur. Tijdens het programma wordt aandacht besteed aan het thema Medicatieveiligheid.

Datum: 31 mei 2017
Locatie: TheaterHotel De Oranjerie, Kloosterwandplein 12-16, 6041 JA Roermond
Tijd: 09:30-12:30