KNMP-standpunt sneltesten en zelftesten corona

Testen is een essentieel onderdeel van de bestrijding van het coronavirus. Door testen kan de verspreiding van het virus gecontroleerd worden. Inmiddels zijn veel verschillende soorten coronatesten beschikbaar en zullen er naar verwachting ook steeds meer worden ontwikkeld om laagdrempelig testen in de thuissituatie mogelijk te maken.

Standpunt sneltesten

Wanneer u als apotheker sneltesten wilt aanbieden aan uw personeel of aan uw patiënten, dient deze test een CE-keurmerk te hebben en gevalideerd te zijn voor testen op COVID-19. Let op: dit soort sneltesten, veelal antigeensneltesten, mogen alleen door zorgprofessionals worden afgenomen.

Er zijn steeds meer verschillende sneltesten in omloop. De Landelijke Coördinatiestructuur Testcapaciteit (LCT) en het RIVM onderzoeken de betrouwbaarheid van de sneltesten. Zij beoordelen of de testen ingezet kunnen worden en voor wie.

Standpunt zelftesten

De zelftest wordt ook wel de thuistest genoemd. Let op: dit is niet hetzelfde als een test aan huis, waarbij een zorgverlener langskomt om in de thuissituatie een monsterafname voor een coronatest uit te voeren.

Op het gebied van zelftesten volgt de KNMP het standpunt van de IGJ: “Een zelftest is te herkennen door een vier-cijfer code achter het CE-symbool. Ook moet op de verpakking altijd het woord zelftest staan en moet er een gebruiksaanwijzing in het Nederlands bijgevoegd zijn. Aan zelftesten zitten altijd meer risico’s. De toelatingsprocedure voor deze testen is daarom strenger. Een zelftest met CE-markering is veilig bevonden voor gebruik in de thuissituatie en bovendien al hiervoor gevalideerd voordat deze op de markt mag.”

Apothekers geven deskundig en betrouwbaar advies over deugdelijke testen. De KNMP raadt het af om zelftesten zonder deze kenmerken te verstrekken.

Contact

Afdeling Communicatie

(070) 373 72 70 communicatie@knmp.nl