KNMP-standpunt zelftesten

Fabrikanten en leveranciers kunnen tijdelijke ontheffing aanvragen voor hun sneltesten om deze als zelftest te gebruiken. Een lijst van deze zelftesten is beschikbaar op Rijksoverheid.nl. De KNMP raadt aan om uitsluitend zelftesten te verstrekken die al goedgekeurd zijn (CE-keurmerk met 4 cijfers), of op de ontheffingenlijst staan.

Deze lijst is te vinden op Rijksoverheid.nl.

Meer informatie over de verschillende typen testen is opgenomen in de Vragen en antwoorden over het corona-zelftesten.

Zelftesten

Een zelftest wordt ook wel een thuistest genoemd. Een zelftest neemt de cliënt bij zichzelf af zonder tussenkomst van een zorgprofessional.

Let op: dit is niet hetzelfde als een test aan huis, waarbij een zorgverlener langskomt om in de thuissituatie een monsterafname voor een coronatest uit te voeren.

Bij zelftesten is er, net als bij sneltesten, kans op een vals-negatieve uitslag bij personen met een lage ‘viral load’. Cliënten die een negatieve uitslag hebben moeten, zie ook bij de adviezen, zich blijven houden aan de coronamaatregelen.

Adviezen bij zelftesten

De KNMP biedt de volgende adviezen:

 • Wanneer de zelftest niet te gebruiken
  • Adviseer cliënten om naar de GGD-teststraat te gaan indien zij:
   • klachten hebben;
   • contact hadden met iemand met corona;
   • terug zijn gekeerd uit een hoog-risicogebied.
 • Advies bij een positieve testuitslag
  • Een positieve testuitslag betekent dat de cliënt zeer waarschijnlijk corona heeft. Dit kan ook vals-positief zijn. Cliënten met een positieve testuitslag moeten direct in isolatie gaan en een test laten afnemen in de GGD-teststraat. De geldende coronamaatregelen blijven uiteraard van kracht.
 • Advies bij een negatieve testuitslag
  • Informeer de cliënt dat een negatieve uitslag niet 100% betrouwbaar is. Bij een negatieve uitslag blijven de geldende coronamaatregelen van kracht.
  • Besmettelijkheid kan ook later ontstaan.

Contact

Afdeling Communicatie

(070) 373 72 70 communicatie@knmp.nl