GGD Fryslân op LinkedIn:

'In de vaccinatiecampagne werken we samen met 25 apothekers in Fryslân; verenigd in de Friese Apothekers Organisatie. Zij leveren apothekersassistentes die GGD Fryslân inzet als vaccinvoorbereiders op onze acht vaccinatielocaties verspreid over de provincie. Een mooi voorbeeld van een samenwerking om gezamenlijk uitvoering te geven aan de vaccinatiecampagne in Fryslân en om samen corona onder controle te krijgen!'

Deel of like deze post

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl