Nieuws & actualiteit

16 augustus 2018

Poster beschikbaar: ‘Niet iedereen kan zomaar uw medicijnen ophalen…’

Op verzoek van de leden: de nieuwe KNMP-poster ‘Niet iedereen kan zomaar uw medicijnen ophalen…’. De poster helpt bij bewustwording onder patiënten. Medicatie of een actueel medicatieoverzicht mag alleen met toestemming van de patiënt aan derden verstrekt worden.

Lees verder

16 augustus 2018

Ruimere declaratievoorwaarden magistrale bereiding per 1 januari 2019

De deelprestatie (bijzondere) magistrale bereiding mag per 1 januari 2019 in rekening gebracht worden, zo stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Dit geldt ook als het geregistreerde UR-geneesmiddel in de handel verkrijgbaar is. De KNMP pleit hier al langer voor en steunt deze wijziging van harte.

Lees verder

16 augustus 2018

Aanmelden bij Nationaal Medicijn Verificatie Systeem mogelijk

Apothekers kunnen zich vanaf heden aanmelden bij het Nationaal Medicijn Verificatie Systeem (NMVS). Vanaf 9 februari moeten volgens de Falsified Medicines Directive (FMD) alle Europese apotheken op zo’n systeem zijn aangesloten.

Lees verder

2 augustus 2018

KNMP stelt standpunt op over passende afleverhoeveelheid

Een aflevertermijn van drie maanden wordt gehanteerd bij chronisch gebruik van geneesmiddelen door goed ingestelde patiënten, zo luidt het standpunt van de KNMP over passende afleverhoeveelheid. In voorkomende situaties kan hierop een uitzondering worden gemaakt.

Lees verder

19 juli 2018

Op weg naar de invoering van de FMD

De KNMP heeft zich de afgelopen jaren samen met de ASKA, NVZA en LHV apotheekhoudenden ingezet voor een efficiënte implementatie van de Falsified Medicine Directive (FMD). Met de naderende deadline van 9 februari 2019 is het tijd voor een tussenstand met aandacht voor drie pijlers.

Lees verder

12 juli 2018

Huisarts mag nu ook GLP-1-agonisten voorschrijven

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) geeft aan dat huisartsen nu ook GLP-1-agonisten mogen voorschrijven. De verzekeraars hebben dit besloten na de recente aanpassing van de NHG-Standaard Diabetes type 2.

Lees verder

12 juli 2018

Voorkomen is beter dan genezen: cursus Effectief Personeelsbeleid

Als werkgever goed geïnformeerd en voorbereid zijn op het gebied van personeelsbeleid? De KNMP organiseert in september en oktober 2018 zes nieuwe cursussen Effectief Personeelsbeleid. Naast de juridische tips, worden ook praktische handvatten gegeven om met zieke of disfunctionerende werknemers om te gaan en het gesprek met de werknemer te beginnen. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Lees verder

12 juli 2018

Verklaring beschikbaar voor verstrekking medicatie aan derden

Leden kunnen het voorbeeldformulier ‘Verklaring verstrekking medicatie(gegevens) aan derden’ gratis downloaden op de KNMP-website. Medicatie of een actueel medicatieoverzicht mag alleen met toestemming van de patiënt aan derden verstrekt worden. Met de verklaring wordt de toestemming van de patiënt schriftelijk vastgelegd.

Lees verder

28 juni 2018

Coalitiepartijen steunen pakketmaatregel minister Bruins

VVD, D66 en het CDA hebben hun steun uitgesproken voor de pakketmaatregel van de minister. Dat deden zij in het debat met minister Bruins over de maatregel om vitaminen, mineralen en paracetamol te schrappen uit het basispakket.

Lees verder