Nieuws & actualiteit

5 juni 2018

‘UZI-medewerkerspas niet op naam’ nog niet verkrijgbaar

De ‘UZI-medewerkerspas niet op naam' is nog steeds niet aan te vragen, ondanks eerdere toezeggingen daartoe door het CIBG. De overheidsinstantie stelt nog niet te weten wanneer deze wel kan worden aangevraagd. In een brief vragen eerstelijnsorganisatie InEen, de KNMP en de Landelijke Huisartsen Vereniging om opheldering.

Lees verder

1 juni 2018

KNMP in gesprek met AP over uitleg ‘grootschalige verwerking’

De KNMP is in gesprek met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over de uitleg die de AP geeft aan het begrip ‘grootschalige verwerking’. Deze uitleg is bepalend voor de eventuele aanstelling van een Functionaris Gegevensbescherming, na de inwerkingtreding van de privacywet AVG.

Lees verder

31 mei 2018

ZN informeert over declareren sinds controles op samenloop Wlz en Zvw

De enige manier om een rekening voor een patiënt in een Wlz-instelling met verblijf en behandeling betaald te krijgen, is door deze in te dienen bij de Wlz-instelling. Welke instelling dat is, deelt de zorgverzekeraar zoveel mogelijk in de retourinformatie bij afgekeurde declaraties. Het hangt van de specifieke situatie af of de Wlz-instelling de declaratie gaat betalen. Dit geeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) aan op haar website in een geüpdatet document met veelgestelde vragen over de samenloop van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz).

Lees verder

31 mei 2018

KNMP: meevaller niet los zien van bezuinigingsmaatregelen

De in de Voorjaarsnota verwerkte meevaller over uitgaven aan genees- en hulpmiddelen in 2017 kan niet los worden gezien van aangekondigde bezuinigingsmaatregelen in het regeerakkoord. Dit stelt voorzitter Gerben Klein Nulent van de KNMP na bestudering van de Voorjaarsnota, waarin een meevaller van 352 miljoen euro is opgenomen.

Lees verder

24 mei 2018

Klaar voor de AVG?

De nieuwe privacywet AVG brengt een aantal veranderingen met zich mee. Zoals de Functionaris Gegevensbescherming (FG), het verwerkingsregister en de verwerkersovereenkomsten. Ook in de apotheek zullen de wijzigingen die deze wet omvat de komende tijd stapsgewijs ingevoerd moeten worden.

Lees verder

22 mei 2018

Functionaris Gegevensbescherming voor de apotheek: nodig of niet?

Volgens de nieuwe privacywet AVG is het aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming (FG) verplicht als op grote schaal bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt. Maar de wet is onduidelijk over wat onder ‘grootschalig’ wordt verstaan. Dat leidt tot veel vragen onder apothekers. Aan de hand van vier factoren bepaalt de apotheker of het aanwijzen van een FG noodzakelijk is, zo blijkt uit nader juridisch advies dat is uitgevoerd in opdracht van de KNMP en uit contact met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Lees verder

16 mei 2018

Onderzoek naar niet melden datalekken

Voor een onderzoek naar het niet melden van datalekken onder apothekers zoekt Karlijn Scheepers, masterstudent veiligheidsbeleid aan de Universiteit Leiden, respondenten. Middels een enquête kunnen apothekers hiervoor redenen aandragen.

Lees verder

26 april 2018

Juist declareren: vraag na of patiënt verblijft in Wlz-instelling met behandeling

‘Vraag aan de patiënt, of aan diens familie, of hij in een Wlz-instelling mét behandeling verblijft. Declaraties voor patiënten die verblijven in een Wlz-instelling met behandeling zijn bestemd voor de betreffende Wlz-instelling, en niet voor de zorgverzekeraar.’ Dat concludeert Claudia van Waardhuizen, beleidsadviseur voor de KNMP, na constructief overleg met Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Het gesprek tussen de KNMP en ZN vond plaats omdat steeds meer apothekers hun declaraties tot hun verrassing afgekeurd terugkrijgen. Het is nu niet bekend wanneer apothekers in hun AIS kunnen zien of farmaceutische zorg vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) of vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) vergoed moet worden.

Lees verder

19 april 2018

KNMP: betere controle op productie geneesmiddelen

Persbericht | De controle op de productie van geneesmiddelen moet scherper en frequenter. Dit stelt voorzitter Gerben Klein Nulent van de KNMP namens de apothekersorganisatie naar aanleiding van een uitzending van het televisieprogramma Zembla. ‘Vooropgesteld: de kwaliteit van de geneesmiddelen in Nederland is in beginsel goed. Maar onze zorgen nemen toe door de productie op afstand. Daarnaast is ook de duurzaamheid van belang.’

Lees verder