Algemeen nieuws

Holocaustmonument onthuld met ruim dertig namen van apothekers

Het Holocaust Namenmonument in Amsterdam is deze week geopend. Daarop staan ook 33 namen van Joodse apothekers die zijn omgekomen tijdens de Holocaust. Iedere naam heeft een eigen gegraveerde steen gekregen. Met de onthulling van het monument hebben in totaal ruim 100.000 slachtoffers een eigen monument gekregen. In een eerder stadium, bij de realisatie van het monument, zijn deze apothekersnamen door de KNMP geadopteerd.

Holocaustmonument onthuld met ruim dertig namen van apothekers - Lees verder...

KNMP richting begrotingsbehandeling: openbare farmacie in actieprogramma ‘Werken in de Zorg’

De KNMP vraagt richting de behandeling in de Tweede Kamer van de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aandacht voor het meenemen van farmaceutische patientenzorg in een vervolg van het actieprogramma ‘Werken in de Zorg’ in 2022. Ook ziet de apothekersorganisatie graag dat er geld wordt vrijgemaakt voor de reeds ingezette kickstart van het landelijk programma medicatieoverdracht. Vanwege de demissionaire status van het kabinet bevat de begroting geen nieuw beleid of uitgaven. Enkel lopende programma’s en/of uitgaven van het ministerie van VWS worden daarom gecontinueerd.

KNMP richting begrotingsbehandeling: openbare farmacie in actieprogramma ‘Werken in de Zorg’ - Lees verder...

Wereld Apothekers Dag staat dit jaar in het teken van vertrouwen

Dit jaar staat Wereld Apothekers Dag in het teken van vertrouwen. Het thema van deze internationale dag is ‘Pharmacy: Always trusted for your health’. Jaarlijks brengt International Pharmaceutical Federation (FIP) de rol van de apotheker op 25 september naar voren.

Wereld Apothekers Dag staat dit jaar in het teken van vertrouwen - Lees verder...

Mening apothekers gevraagd over opioïden

De taakgroep ‘Gepast gebruik van opioïden’, waarin de KNMP is vertegenwoordigd, krijgt graag meer inzicht in de huidige praktijk en houding van zorgverleners ten opzichte van opioïden. Omdat apothekers een belangrijke rol spelen bij het ter hand stellen van opioïden, roept de taakgroep hen op een vragenlijst in te vullen. Het invullen kan anoniem en duurt ongeveer 10-15 minuten. Na het invullen van de vragenlijst stuurt het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) feedback waarmee apothekers het ter hand stellen van opioïden in de praktijk mogelijk (verder) kunnen optimaliseren.

Mening apothekers gevraagd over opioïden - Lees verder...

KNMG/KNMP-richtlijn Uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdoding herzien

De KNMG/KNMP-richtlijn Uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdoding is herzien. Deze richtlijn ondersteunt artsen en apothekers bij een effectieve en veilige uitvoering van euthanasie. De herziene versie kent geen grote inhoudelijke verschillen ten opzichte van de vorige versie uit 2012.

KNMG/KNMP-richtlijn Uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdoding herzien - Lees verder...

WZOA en VAD stemmen in met cao Apothekers in Dienstverband

De Werkgeversvereniging Zelfstandige Openbare Apothekers (WZOA) en de Vereniging Apothekers in Dienstverband (VAD) zijn overgegaan tot het ondertekenen van de nieuwe cao Apothekers in Dienstverband. De nieuwe en gemoderniseerde cao heeft een looptijd van 1 september 2021 tot en met 30 juni 2022, en is de opvolger van de cao Apothekers in Dienstverband 2017.

WZOA en VAD stemmen in met cao Apothekers in Dienstverband - Lees verder...

IGJ: zorgverleners die goede en veilige zorg willen verlenen doen er goed aan voor vaccinatie te kiezen

Zorgverleners die goede en veilige zorg willen verlenen doen er goed aan voor vaccinatie te kiezen. Dat stelt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in een bericht op haar website. Niemand is verplicht zich te laten vaccineren, maar zorgverleners doen er dus goed aan daarvoor te kiezen, aldus IGJ.

IGJ: zorgverleners die goede en veilige zorg willen verlenen doen er goed aan voor vaccinatie te kiezen - Lees verder...

Minister De Jonge vraagt GGD-en om prikbussen bij apotheken

Demissionair minister De Jonge (VWS) vraagt GGD GHOR Nederland om pilots in de regio te overwegen waarbij prikbussen bij apotheken worden geplaatst. Dat schrijft de bewindspersoon in een Kamerbrief. Hiermee komt hij terug op een verzoek van het Tweede Kamerlid Paternotte (D66) om apotheken te betrekken bij het vervolg van het vaccinatieproces. De mobiele prikunits worden ingezet om mensen op een laagdrempelige manier te vaccineren. In het coronadebat van 16 september benadrukte het Kamerlid nogmaals het belang om met apothekers het gesprek aan te gaan over hun vaccinatiebijdrage.

Minister De Jonge vraagt GGD-en om prikbussen bij apotheken - Lees verder...

Minister De Jonge: ‘Zorgverzekeraars vrij om met aanbieders hulpmiddelenovereenkomst aan te gaan’

Het staat zorgverzekeraars vrij om met aanbieders wel of geen overeenkomst aan te gaan. Dat antwoordt demissionair minister De Jonge op Kamervragen van Tweede Kamerlid Bikker (ChristenUnie) over het hulpmiddelenbeleid van Zilveren Kruis. Volgens de bewindspersoon geldt daarbij wel de voorwaarde dat zorgverzekeraars hun zorgplicht naar verzekerden moeten nakomen. Het Kamerlid van de ChristenUnie stelde de vragen naar aanleiding van signalen van apothekers en patiënten die aangaven dat de wijziging in het hulpmiddelenbeleid van Zilveren Kruis, die kiest om enkel speciaalzaken te contracteren, negatief voor hen uitpakt.

Minister De Jonge: ‘Zorgverzekeraars vrij om met aanbieders hulpmiddelenovereenkomst aan te gaan’ - Lees verder...