Nieuws & actualiteit

15 november 2017

Regionale nascholing populair onder apothekers

Apothekers, vooral in het noorden van het land, hebben behoefte aan regionale nascholingen. En ‘begeleiding kwetsbare groepen’ is het populairste thema. Dat blijkt uit een telefonische StiPCO-behoeftepeiling onder 300 openbaar apothekers uit zomer 2017, die in oktober werd gepresenteerd aan verschillende nascholingsaanbieders.

Lees verder

2 november 2017

StiPCO-deelname hoger in 2017

De StiPCO-deelname in het eerste halfjaar van 2017 overtreft die van dezelfde periode in 2016. Het belang van zelfreflectie is geland. Dit blijkt uit cijfers over de eerste helft van 2017.

Lees verder

27 september 2017

Assistenten bekostigen zelf (her)registratie kwaliteitsregister

Apothekersassistenten dienen per 1 juli 2017 zelf de (her)registratie in het kwaliteitsregister te bekostigen. Dit is een van de wijzigingen die de cao-partijen hebben doorgevoerd bij de samenvoeging van kwaliteitsregisters KAOF en KAA in het Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KA). Voorheen werden de kosten van registratie en herregistratie betaald uit de afdracht van cao-partijen.

Lees verder

21 augustus 2017

Nieuwe KennisTest Eczeem

Het assortiment aan KennisTesten is per 21 augustus uitgebreid met een nieuwe KennisTest over eczeem. Met deze KennisTest kan uw team de informatievoorziening over eczeem en de behandeling hiervan verbeteren.

Lees verder

3 augustus 2017

Slotdag: opgeven als dossier is afgerond

Aanmeldingen voor de slotdag zijn pas zinvol en gewenst zodra het dossier volledig is afgerond en goedgekeurd. Het komt voor dat potentiële deelnemers aan dit feestelijke sluitstuk van de vervolgopleiding tot openbaar apotheker zich aanmelden voordat de opleidingsdirecteur zich heeft gebogen over de geschiktheidsbeoordeling.

Lees verder

27 juli 2017

Voorstel farmaceutisch praktijkonderzoek indienen voor 3 september

Voorstellen voor farmaceutisch praktijkonderzoek kunnen tot 3 september 2017 worden ingediend. Eind oktober maakt de Wetenschappelijke Advies Raad (WAR) bekend welke projecten een bijdrage uit het KNMP-onderzoeksbudget 2018 krijgen.

Lees verder

8 juni 2017

Een telefoontje over StiPCO

Openbaar apothekers kunnen in de komende weken een telefoontje krijgen over StiPCO. Bureau Ditmeijers’ belt namens de KNMP om te vragen naar wensen voor het nascholingsaanbod.

Lees verder

31 mei 2017

Minder apothekers in BIG-register na herregistratie

Het BIG-register telt na de eerste herregistratie minder apothekers. Per half februari 2017 waren er volgens de cijfers van het CIBG 5.318 apothekers geregistreerd, tegenover 7.230 aan het begin van het jaar. Ook in andere beroepsgroepen in de zorg zijn de aantallen verminderd na de herregistratieverplichting.

Lees verder

22 mei 2017

Pilot PE-online: zo waarderen collega’s StiPCO-scholingen

Vanaf maandag 22 mei kunnen openbaar apothekers in PE-online zien hoe hun collega’s de verschillende StiPCO-scholingen waarderen. De waardering met 1 tot 5 sterren is onderdeel van een pilot die loopt tot en met eind oktober 2017.

Lees verder