Nieuws & actualiteit

15 maart 2018

Abstract indienen voor PRISMA-symposium? Vóór 31 maart 2018

Apothekers die tijdens het PRISMA-symposium op 15 mei 2018 hun wetenschappelijke inzichten willen delen met collega’s, kunnen voor 31 maart een abstract indienen. De beste abstracts komen in het Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek.

Lees verder

8 maart 2018

Nog één stap naar de StiPCO-tegemoetkoming 2017

Het uitbetalingsformulier van StiPCO al ingevuld? Zo’n 500 openbaar apothekers hoeven alleen nog maar deze kleine stap te zetten om de StiPCO-tegemoetkoming over 2017 te ontvangen.

Lees verder

22 februari 2018

Kwaliteitsindicatoren 2017: invullen extra WSO-tabblad levert waardevolle informatie op

Het bestuur van de Wetenschappelijke Sectie Openbaar Apothekers (WSO) vraagt bij het invullen van de jaarlijkse uitvraag van de kwaliteitsindicatoren speciale aandacht voor het WSO-tabblad, omdat dit waardevolle informatie oplevert voor openbaar apothekers.

Lees verder

20 februari 2018

FTO-groepen gezocht voor onderzoek naar efficiënter medicatiebeoordeling

Onderzoekers van VUmc zijn op zoek naar FTO-groepen die willen deelnemen aan het implementatieproject EMRePhEx (Efficient Medication Reviewing in Pharmaceutical therapeutic audit meetings by Experts). Doel van dit project is efficiënter medicatiebeoordelingen met de Opti-Med-methode.

Lees verder

25 januari 2018

Internetconsultatie beschikbaar voor wijziging Wet BIG-II

Het ministerie van VWS stelt een internetconsultatie beschikbaar voor een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG-II). De reactietermijn van de internetconsultatie eindigt op 18 februari 2018.

Lees verder

24 januari 2018

PRISMA-symposium 2018 open voor abstracts

Apothekers kunnen tot 31 maart hun abstract indienen voor het PRISMA-symposium 2018. Het symposium met het thema ‘Deprescribing: meer gezondheid met minder medicatie’ vindt dit jaar op 15 mei plaats in de Eenhoorn in Amersfoort.

Lees verder

24 januari 2018

ZonMw stelt subsidie beschikbaar voor onderzoek naar goed geneesmiddelgebruik

ZonMw stelt een subsidie beschikbaar voor onderzoek vanuit het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen. De studie moet een bekend probleem uit de dagelijkse praktijk oplossen en de resultaten moeten nationaal direct implementeerbaar zijn. Geïnteresseerden kunnen tot 20 maart 2018 een aanvraag doen.

Lees verder

11 januari 2018

Met StiPCO naar de herregistratie

Bezig met de herregistratie als openbaar apotheker? StiPCO biedt uitkomst. Met de scholingsvorm ‘toetsing’ bijvoorbeeld. 'StiPCO-scholingen focussen juist op die competenties die verplicht zijn.'

Lees verder

15 november 2017

Regionale nascholing populair onder apothekers

Apothekers, vooral in het noorden van het land, hebben behoefte aan regionale nascholingen. En ‘begeleiding kwetsbare groepen’ is het populairste thema. Dat blijkt uit een telefonische StiPCO-behoeftepeiling onder 300 openbaar apothekers uit zomer 2017, die in oktober werd gepresenteerd aan verschillende nascholingsaanbieders.

Lees verder