Nieuws & actualiteit

15 januari 2021

Onderhandelingsresultaat cao Apotheken 2019-2021 richting achterbannen

Het onderhandelingsresultaat van de cao Apotheken 2019-2021 gaat richting de achterbannen. De vakorganisaties FNV, CNV en de werkgeversverenigingen VZA en ASKA bereikten op 5 januari 2021 een onderhandelingsresultaat en publiceerden daarover een gezamenlijke verklaring.

Lees verder

7 januari 2021

IGJ en KNMP actualiseren Handreiking Administratie Opiumwetmiddelen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de KNMP hebben de ‘Handreiking Administratie Opiumwetmiddelen in de Openbare Apotheek’ bijgewerkt.

Lees verder

30 december 2020

Inning SBA-premie per 1 januari 2021 door SBA zelf

De inning van de SBA-premie aan apotheken gebeurt per 1 januari 2021 door SBA zelf, en niet meer door Appolaris. Dat schrijft SBA in een bericht op haar website. Voor apotheken heeft de wijziging geen consequenties.

Lees verder

22 december 2020

Minister Van Ark informeert Kamer over GVS-herziening per 2023

Minister Van Ark (Medische Zorg) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de inwerkingtreding van de zogeheten modernisering van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) per 1 januari 2023. In deze brief van 18 december 2020 staat dat het ministerie van VWS met apothekers en anderen in gesprek gaat over het wisselen van geneesmiddelen, de uitwerking van ‘medische noodzaak’, het beperken van administratieve lasten en de voorlichting richting patiënten.

Lees verder

17 december 2020

Zeven MDR’s door KNMP goedgekeurd: jaaroverzicht 2020

De KNMP keurde in 2020 zeven multidisciplinaire richtlijnen (MDR’s) goed. Hieronder volgt het jaaroverzicht. Apothekers versterkten het afgelopen jaar de samenwerking met andere zorgverleners in de keten bij de ontwikkeling van deze multidisciplinaire richtlijnen.

Lees verder

17 december 2020

FMD: 75 procent onterechte alerts te wijten aan scannerproblemen

Problemen met scanners zorgen voor 75 procent van de onterechte Falsified Medicines Directive-alerts (FMD). Dit blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Medicijnen Verificatie Organisatie (NMVO) naar de oorzaak van het hoge aantal alerts. In vergelijking met andere Europese landen is het aantal alerts in Nederland hoog te noemen: 0,4 procent versus 2 procent. Het is van belang om het grote aantal onnodige alerts te verlagen, zodat alleen alerts van vermoedelijk vervalste geneesmiddelen overblijven.

Lees verder

11 december 2020

Tweede Kamer roept op tot versterking leveringszekerheid geneesmiddelen

De Tweede Kamer wil dat het kabinet meer sturing gaat geven aan het versterken van de leveringszekerheid van geneesmiddelen. Dat staat in een motie van GroenLinks en de VVD die dinsdag 8 december 2020 met algemene stemmen is aangenomen. Er wordt opgeroepen om te onderzoeken of een productielocatie, bijvoorbeeld in Europa, kan worden meegenomen in de aanbestedingscriteria voor geneesmiddelen. Daarover zal het kabinet de Tweede Kamer op een later moment informeren. De KNMP ziet al jaren een toename in geneesmiddelentekorten, onder meer door leveringsproblemen.

Lees verder

10 december 2020

IGJ: online geneesmiddelen voorschrijven tijdelijk toegestaan

Het online voorschrijven van geneesmiddelen is tijdelijk toegestaan. Dat staat in een bericht op de website van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Normaliter is het niet toegestaan om via internet geneesmiddelen voor te schrijven als de voorschrijver de patiënt nooit persoonlijk heeft ontmoet, de patiënt niet kent of zijn medicatiehistorie niet beschikbaar heeft.

Lees verder

9 december 2020

SiRM: gemiddelde meerkosten eerste coronagolf ruim 13.000 euro per apotheek

De meerkosten tijdens de eerste golf van de coronacrisis bedroegen voor een gemiddelde apotheek 13.600 euro. Dat blijkt uit een rapport van bureau SiRM, in opdracht van de KNMP. De gemiddelde meerkosten zijn berekend over de periode maart tot en met augustus 2020. De mediaan van de totale meerkosten betreft 10.300 euro.

Lees verder