Nieuws & actualiteit

12 mei 2021

Nieuwe vergunningsplicht met inwerkingtreding Wet toetreding zorgaanbieders per 1 januari 2022

Er komt een nieuwe vergunningsplicht voor alle zorgaanbieders met de inwerkingtreding van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) per 1 januari 2022. De Wtza-vergunning vervangt vanaf dat moment de huidige toelating uit de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). Apotheken die onder de WTZi zijn toegelaten, dienen binnen twee jaar na inwerkingtreding van de Wtza een vergunning aan te vragen indien er meer dan tien mensen zorg verlenen.

Lees verder

12 mei 2021

Doe mee aan de enquête over duurzame farmacie

De KNMP nodigt apothekers uit om deel te nemen aan de enquête over duurzame farmacie. Hoe zetten apothekers zich in voor de noodzakelijke verduurzaming van de zorg? Zijn er obstakels bij het duurzamer werken op het gebied van milieu en klimaat? Deze en andere vragen komen aan bod in de online enquête. Invullen kost circa 10 minuten en kan tot 25 mei 2021.

Lees verder

30 april 2021

Brief aan informateur: ‘Laat bijdrage apotheker als zorgverlener beter tot zijn recht komen’

De KNMP doet in aanloop naar de start van de inhoudelijke formatie van een nieuw kabinet vier aanbevelingen voor de zorgparagraaf in het regeerakkoord. In een brief aan informateur Herman Tjeenk Willink heeft de apothekersorganisatie aandacht gevraagd voor geneesmiddelentekorten, de rol van apothekers in het vaccinatieproces, elektronische gegevensuitwisseling en bekostiging van farmaceutische patiëntenzorg.

Lees verder

29 april 2021

Vul verantwoording aanvraag zorgbonus uiterlijk 6 juni in

Apotheken die de zorgbonus hebben aangevraagd dienen deze uiterlijk 6 juni 2021 te verantwoorden. De verantwoording geldt voor zorgaanbieders die in 2020 een subsidie hebben ontvangen vanaf € 25.000. Zorgaanbieders die € 125.000 of meer aan subsidie hebben ontvangen dienen daarnaast een accountantsverklaring toe te voegen. Dat stelt Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) op haar website. Voor ontvangen subsidies onder de € 25.000 geldt dat er geen verantwoording hoeft te worden afgelegd.

Lees verder

22 april 2021

KNMP-infoclip: inzicht in het contracteerproces

De KNMP maakt met een infoclip voor openbaar apothekers het contracteerproces inzichtelijk. In de infoclip over contractering komen aan de orde: het contracteerproces tussen apotheker en zorgverzekeraars, de betrokken partijen bij de zorginkoop en de context van contractering binnen de extramurale farmacie. Daarnaast is er aandacht voor de rol en verantwoordelijkheid van de KNMP rondom de contractering.

Lees verder

8 april 2021

Openbare commentaarronde voor herziene norm van digitaal receptenverkeer

Apothekers kunnen tot 1 juli commentaar indienen op een herziene norm voor elektronische uitwisseling van recept- en verstrekkingsberichten. Dat meldt de Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut (NEN). De KNMP maakt, samen met twintig andere belanghebbenden, onderdeel uit van een werkgroep die deze norm onlangs heeft geactualiseerd. Op 11 mei wordt door NEN een webinar georganiseerd over de nieuwe ontwerpnorm. Geïnteresseerden kunnen zich daarvoor aanmelden via de website van NEN.

Lees verder

26 maart 2021

ZN: Apotheken kunnen bijdrage corona-meerkosten aanvragen vanaf 13 april

Apotheken kunnen vanaf 13 april 2021 een aanvraag doen voor de bijdrage van zorgverzekeraars in de corona-meerkosten. Dit heeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) bekendgemaakt. Apotheken kunnen deze bijdrage tot en met 11 mei 2021 aanvragen via VECOZO.

Lees verder

24 maart 2021

Kwaliteitsindicatoren over 2020: 6 zaken om op te letten

Vanaf 6 april kunnen openbaar apothekers en apothekers die dienst- of instellingsapotheken beleveren, weer aan de slag met het invullen van de kwaliteitsindicatoren. Vliegend van start? Let dan op deze 6 zaken.

Lees verder

11 maart 2021

AIS per april aangesloten op koppelvlak van inlogmogelijkheden voor elektronisch patiëntendossier

Het apotheekinformatiesysteem (AIS) wordt per april aangesloten op een koppelvlak van inlogmogelijkheden voor het elektronisch patiëntendossier. Dit gebeurt in het kader van uniforme inlogmogelijkheden vanuit de Wet Digitale Overheid (WDO). Apothekers hoeven hiervoor specifiek niets te doen. Het is echter wel van belang dat apothekers een registratie in het UZI-register hebben. Voorts lezen apothekers in de ‘Factsheet zorgaanbieder en leverancier’ aan welke zaken zij verder moeten denken en moeten voldoen.

Lees verder