Nieuws & actualiteit

13 december 2017

KNMP-richtlijn maakt medicatiebewaking inzichtelijk

De KNMP-richtlijn Medicatiebewaking is geautoriseerd en staat online. De richtlijn geeft aanbevelingen voor een optimale medicatiebewaking in de apotheek.

Lees verder

6 december 2017

Tweede Kamer wil dat VNG knelpunten inzameling medicijnafval oplost

De Tweede Kamer roept de regering op om met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de knelpunten rond inzameling van medicijnafval in apotheken op te lossen. Op dinsdag 5 december heeft de Tweede Kamer de motie van Sienot (D66) en Dik-Faber (CU) aangenomen.

Lees verder

30 november 2017

Enorme terugval in klachten na invoering geschillenregeling

Het aantal klachten van patiënten over apothekers is drastisch gedaald sinds de invoering van de nieuwe geschillenregeling in januari dit jaar. Er zijn pas 5 klachten in behandeling genomen in 2017, tegenover de 80 tot 100 klachten waarover de oude Klachtencommissie per jaar een uitspraak moest doen.

Lees verder

30 november 2017

KNMP zoekt gebruikers voor bètaversie KNMP Kennisbank

De KNMP is op zoek naar apothekers die als eersten willen werken met de bètaversie van de KNMP Kennisbank. Een maand voor de lancering van de vernieuwde KNMP Kennisbank - met meer gebruiksgemak en een prettige look and feel - kunnen praktijkapothekers in december meehelpen door hun gewaardeerde feedback.

Lees verder

30 november 2017

Voor contracten zorg asielzoekers gelden in 2018 dezelfde uitgangspunten

De contracten voor zorg aan asielzoekers uit 2017 worden in 2018 onder dezelfde voorwaarden voortgezet. Dit is het uitgangspunt van Arts en Zorg, dat na een aanbestedingstraject vanaf 1 januari 2018 eerstelijnszorg gaat leveren aan alle asielzoekers in de COA-opvang in Nederland.

Lees verder

29 november 2017

LSP-vergoeding voor apothekers gaat omhoog

De jaarlijkse vergoeding van het LSP gaat voor apothekers per 1 januari 2018 omhoog van 1204 naar 1365 euro, de voorwaarden en momenten van uitbetalen blijven hetzelfde. De opt-in vergoeding is voor de periode 2018-2020 ongewijzigd. Dit zijn verzekeraars, koepelorganisaties en VZVZ overeengekomen.

Lees verder

20 november 2017

Minister Bruins vereenvoudigt procedure geneesmiddelentekorten

Minister Bruins van Medische Zorg vereenvoudigt per 1 januari 2018 de artsenverklaring bij geneesmiddelentekorten. Apotheekhoudenden hoeven niet meer op individueel patiëntniveau een artsenverklaring aan te vragen, maar krijgen generieke toestemming voor het importeren van een product bij een tekort. Dat meldt de minister in een Kamerbrief over de voortgang geneesmiddelenbeleid.

Lees verder

20 november 2017

Bijeenkomst VvAA bevestigt administratieve lastendruk apothekers

Een bijeenkomst van de VvAA heeft zaterdag 18 november nog eens helder gemaakt dat de druk op apothekers groot is als het gaat om administratieve lasten. Op basis van eerdere brainstormsessies en de schrapsessie ‘(Ont)regel de zorg’ in het weekend is geconcludeerd dat apothekers 39% van de tijd kwijt zijn aan administratieve lasten.

Lees verder

15 november 2017

Minister onderstreept belang apotheekbereidingen

Minister Bruins (Medische Zorg) onderstreept het belang van apotheekbereidingen en medicijnen op maat. Hij ziet onder meer kansen voor bereidingen bij ‘gekaapte’ geneesmiddelen. Zijn verwachting is dat de behoefte aan apothekersbereidingen voor kleine aantallen of unieke patiënten zal toenemen. Dit stelt Bruins in een brief aan de Tweede Kamer. Hij gaat hierover in gesprek met de KNMP.

Lees verder