Nieuws & actualiteit

21 september 2018

KNMP pleit voor goede, snelle en veilige uitwisseling van medische gegevens

Apothekers en andere zorgprofessionals moeten nog steeds gegevens van patiënten overtikken, printen en faxen. De reden is dat de verschillende zorginformatiesystemen niet goed met elkaar kunnen communiceren. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS onder zorgverleners.

Lees verder

14 september 2018

Onderzoek KNMP naar omvang probleem medicijnafval

Welke ongebruikte geneesmiddelen leveren patiënten in bij de apotheek en waarom? Hoeveel tijd heeft het apotheekteam nodig om deze af te voeren, hoeveel geld kosten niet-gebruikte geneesmiddelen de samenleving? De KNMP doet dit najaar onderzoek in samenwerking met de Universiteit Leiden en vraagt apothekers om mee te doen.

Lees verder

30 augustus 2018

Apothekers beraden zich over vervolg implementatietraject FMD

De KNMP heeft zich de afgelopen jaren samen met de ASKA, NVZA en LHV Apotheekhoudenden binnen de Stuurgroep FMD ingezet voor een efficiënte implementatie van de Falsified Medicines Directive (FMD). Recente ontwikkelingen rond het financieringsvraagstuk geven apothekers echter aanleiding om zich te beraden over het vervolg van het implementatietraject.

Lees verder

16 augustus 2018

Poster beschikbaar: ‘Niet iedereen kan zomaar uw medicijnen ophalen…’

Op verzoek van de leden: de nieuwe KNMP-poster ‘Niet iedereen kan zomaar uw medicijnen ophalen…’. De poster helpt bij bewustwording onder patiënten. Medicatie of een actueel medicatieoverzicht mag alleen met toestemming van de patiënt aan derden verstrekt worden.

Lees verder

16 augustus 2018

Ruimere declaratievoorwaarden magistrale bereiding per 1 januari 2019

De deelprestatie (bijzondere) magistrale bereiding mag per 1 januari 2019 in rekening gebracht worden, zo stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Dit geldt ook als het geregistreerde UR-geneesmiddel in de handel verkrijgbaar is. De KNMP pleit hier al langer voor en steunt deze wijziging van harte.

Lees verder

16 augustus 2018

Aanmelden bij Nationaal Medicijn Verificatie Systeem mogelijk

Apothekers kunnen zich vanaf heden aanmelden bij het Nationaal Medicijn Verificatie Systeem (NMVS). Vanaf 9 februari moeten volgens de Falsified Medicines Directive (FMD) alle Europese apotheken op zo’n systeem zijn aangesloten.

Lees verder

2 augustus 2018

KNMP stelt standpunt op over passende afleverhoeveelheid

Een aflevertermijn van drie maanden wordt gehanteerd bij chronisch gebruik van geneesmiddelen door goed ingestelde patiënten, zo luidt het standpunt van de KNMP over passende afleverhoeveelheid. In voorkomende situaties kan hierop een uitzondering worden gemaakt.

Lees verder

19 juli 2018

Op weg naar de invoering van de FMD

De KNMP heeft zich de afgelopen jaren samen met de ASKA, NVZA en LHV apotheekhoudenden ingezet voor een efficiënte implementatie van de Falsified Medicine Directive (FMD). Met de naderende deadline van 9 februari 2019 is het tijd voor een tussenstand met aandacht voor drie pijlers.

Lees verder

12 juli 2018

Huisarts mag nu ook GLP-1-agonisten voorschrijven

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) geeft aan dat huisartsen nu ook GLP-1-agonisten mogen voorschrijven. De verzekeraars hebben dit besloten na de recente aanpassing van de NHG-Standaard Diabetes type 2.

Lees verder