Nieuws & actualiteit

18 april 2019

1 op de 5 apothekersassistenten kent opiaatrecept-stappenplan

1 op de 5 apothekersassistenten weet van het opiaatrecept-stappenplan dat de KNMP vorige maand opstelde. 1 op de 7 werkt in de apotheek ook volgens dit stappenplan. Dat blijkt uit een peiling door de KNMP onder deelnemers aan het Optima Farma Voorjaarscongres op 13 april 2019.

Lees verder

18 april 2019

Nieuwe versie NCI-lijst beschikbaar

De nieuwe versie van de Nationale Classificatie Contra-Indicaties/voorzorgen (NCI-lijst) is beschikbaar. De contra-indicaties transplantatie van nier, lever, hart en long zijn aan de lijst toegevoegd, evenals mitochondriële ziekten en mastocytose. Verder is de naam van contra-indicatie Gastric bypass gewijzigd in Bariatrische chirurgie.

Lees verder

17 april 2019

Cao Apotheken 2017-2019 algemeen bindend verklaard

Het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid heeft de Cao Apotheken 2017-2019 algemeen bindend verklaard. De Cao Apotheken heeft een looptijd van 1 mei 2017 tot en met 30 april 2019. De cao-partijen VZA, ASKA, FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg en Welzijn willen efficiënt omgaan met de middelen en materialen waardoor de cao alleen digitaal beschikbaar is.

Lees verder

15 april 2019

Knelpunten bij palliatieve sedatie gevraagd

De KNMG vraagt zorgverleners knelpunten te benoemen bij palliatieve sedatie. Een analyse van de knelpunten is een onderdeel van de herziening van de KNMG-richtlijn Palliatieve sedatie. Apothekers kunnen aangeven welke knelpunten volgens hen in de herziene richtlijn aan de orde moeten komen. Het invullen van de enquête kan tot vrijdag 26 april en neemt ongeveer 10 minuten in beslag.

Lees verder

11 april 2019

Vijf vragen over het verbeteren van informatieveiligheid beantwoord

Informatieveiligheid in de apotheek verbeteren? Met de Apotheektool NEN 7510 zien openbaar apothekers welke punten ze kunnen oppakken. Maar hoe breng je die ten uitvoer? De KNMP biedt voor elke vraag nuttige hulpdocumenten – aan te passen naar de situatie in de apotheek.

Lees verder

28 maart 2019

Advies verlengd: anticonceptiepil maximaal voor 3 maanden meegeven

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) adviseert apothekers nog steeds om maximaal voor drie maanden de anticonceptiepil levonorgestrel/ethinylestradiol 150/30 µg mee te geven. Dit om het risico op tekorten te verkleinen. De voorzorgsmaatregel is van toepassing tot en met 31 mei 2019 en is een verlenging van een eerder afgegeven advies. De KNMP ondersteunt het advies.

Lees verder

26 maart 2019

Minister Bruins: onderzoek naar kwetsbaarheden geneesmiddelenproductie

Minister Bruins (VWS) gaat een internationaal onderzoek naar de kwetsbaarheden voor de levering van geneesmiddelen in Europees verband aan de orde stellen. Dat schrijft de bewindsman in een brief aan de Tweede Kamer. Bruins zal daarnaast ook pleiten voor een gezamenlijke Europese strategie.

Lees verder

21 maart 2019

Minister Bruins: Nederland bereidt zich onverminderd voor op no-deal-Brexit

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft zich goed voorbereid op een no-deal-scenario bij de invoer van geneesmiddelen. Dat schrijft minister Bruins (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer. Bruins stelt dat vrijwel alle van de belangrijkste groothandels na een no-deal-Brexit geneesmiddelen kunnen blijven invoeren vanuit het Verenigd Koninkrijk (VK).

Lees verder

21 maart 2019

Zorg aan achteraf onverzekerde patiënt toch vergoed

Apothekers kunnen de zorg aan een patiënt die bij declaratie onverzekerd blijkt te zijn, toch vergoed krijgen. Dit is het gevolg van een wijziging van de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden. Het ministerie van VWS voert deze per 1 maart 2018 – met terugwerkende kracht – door.

Lees verder