Nieuws & actualiteit

22 april 2021

Enquête BPOA en SPOA over nieuwe pensioenregeling voor openbaar apothekers

De Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers (BPOA) en de Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers (SPOA) vragen openbaar apothekers middels een enquête om hun mening te geven over een nieuwe pensioenregeling. Dit doen zij in aanloop naar de keuze voor een nieuwe pensioenregeling die in februari 2022 gemaakt moet worden.

Lees verder

15 april 2021

DLW’s vanaf 19 mei: ‘Bekostiging en contractering in de farmacie’

Van 19 mei tot en met 2 juni 2021 vinden voor alle leden van de KNMP de districtsledenwebinars (DLW’s) plaats, getiteld ‘Bekostiging en contractering in de farmacie’. Twee thema’s die voor een groot deel de randvoorwaarden bepalen voor de uitoefening van het vak van ziekenhuis- en openbaar apotheker.

Lees verder

15 april 2021

Commissie LOA heeft twee vacatures

De Commissie Landelijke Openbare Apotheken (LOA) heeft twee vacatures. Het betreft één zetel voor een vertegenwoordiger van zelfstandige apotheken en één zetel voor een vertegenwoordiger van ketenapotheken. Geïnteresseerde kandidaten kunnen tot 2 mei 2021 reageren.

Lees verder

30 maart 2021

Sectie WSO zoekt nieuwe bestuursleden

De Wetenschappelijke sectie Openbaar Apothekers (WSO) zoekt per 12 mei 2021 nieuwe bestuursleden. Vanwege uitbreiding en het aflopen van termijnen van huidige bestuursleden zijn vier vacatures ontstaan. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen en profielschets kunnen tot 19 april reageren.

Lees verder

1 maart 2021

KNMP Kennisbank: technische problemen verholpen

De KNMP heeft in het weekeinde technische problemen gehad met de Kennisbank. Hierdoor was dit informatiesysteem tijdelijk niet bereikbaar. De KNMP heeft gewerkt aan een oplossing en gaat er vanuit, met excuses voor het ongemak, dat de problemen van de baan zijn.

Lees verder

27 januari 2021

Inschrijving online KNMP Voorjaarscongres 2021 geopend

De inschrijving voor het online KNMP Voorjaarscongres 2021 op dinsdag 9 maart is geopend. Het congres wordt live uitgezonden vanuit het World Forum te Den Haag en heeft als thema: Diabetes Mellitus.

Lees verder

15 januari 2021

Onderhandelingsresultaat cao Apotheken 2019-2021 richting achterbannen

Het onderhandelingsresultaat van de cao Apotheken 2019-2021 gaat richting de achterbannen. De vakorganisaties FNV, CNV en de werkgeversverenigingen VZA en ASKA bereikten op 5 januari 2021 een onderhandelingsresultaat en publiceerden daarover een gezamenlijke verklaring.

Lees verder

10 december 2020

Toekomstvisie Openbare Farmacie 2025 en Toekomstvisie AGM 2025 vastgesteld

De Toekomstvisie Openbare Farmacie 2025 en de Toekomstvisie Apotheker Geneesmiddel & Maatschappij (AGM) 2025 zijn vastgesteld. Dat gebeurde in de Algemene Vergadering van de KNMP op 9 december 2020. In beide toekomstvisies komt naar voren dat apothekers beter zichtbaar, herkenbaar en aanspreekbaar willen zijn als medicatiespecialist.

Lees verder

3 december 2020

Samenwerking KNMP en Movir stopt per 1 januari 2021

De samenwerking tussen de KNMP en Movir, een verzekeringsmaatschappij, stopt per 1 januari 2021. Het bestuur van de KNMP sluit geen nieuwe samenwerkingsovereenkomst af met Movir. Aanleiding daarvoor is het voorgelegde convenant waarin een verhoging van de premie met 5% en de verlaging van de korting met 5% is opgenomen. De KNMP heeft eerder dit jaar van Movir vernomen dat zij de mantelovereenkomst tussen de KNMP en Movir eenzijdig hebben opgezegd.

Lees verder