Nieuws & actualiteit

18 maart 2020

Geen studiedagen ApIOSsen en ApOPs tot en met 6 april, KNMP onderzoekt alternatieven

De centrale studiedagen van de vervolgopleiding voor apothekers in opleiding tot openbaar apotheker (ApIOSsen) en de trainingen voor apothekeropleiders (ApOPs) vinden vanwege de sluiting van scholen en zalencentra in ieder geval tot en met 6 april geen doorgang. De KNMP onderzoekt of het mogelijk is om digitaal onderwijs aan te bieden daar waar dit didactisch mogelijk is en noodzakelijk voor de continuïteit van de opleiding.

Lees verder

12 maart 2020

Centrale studiedagen vervolgopleiding en ApOP- en RESET-trainingen opgeschort vanwege corona

De KNMP heeft in overleg met diverse docenten en de opleidingsdirecteur besloten om de centrale studiedagen en de ApOP- en RESET-trainingen vanwege het coronavirus t/m 31 maart op te schorten.

Lees verder

27 februari 2020

Onderzoek voor de apotheker in de praktijk in één overzicht

Welk relevant promotieonderzoek voor de apotheekpraktijk is recent verschenen? Dat is nu te zien in een overzicht op KNMP.nl. De hier getoonde proefschriften ontvingen een bijdrage van de Stichting KNMP-fondsen. Deze stichting ondersteunt onderzoek dat zich richt op de positie van de apotheker in de gezondheidszorg, geneesmiddelen en hun toepassing, of een ander farmaceutisch onderwerp voor de praktijk.

Lees verder

26 februari 2020

PRISMA-publicatieprijs 2019: oproep voor indienen publicaties

Auteurs van publicaties op het gebied van farmaceutisch praktijkonderzoek kunnen deze indienen voor de PRISMA-publicatieprijs 2019. Het PRISMA-bestuur reikt deze prijs uit tijdens het symposium op 12 mei 2020. Inzenden kan tot 16 maart via prisma@knmp.nl.

Lees verder

13 februari 2020

Dertien apothekers ontvangen certificaat intervisiebegeleider

Dertien apothekers zijn sinds 12 februari 2020 gecertificeerd intervisiebegeleider. De groep heeft de eenjarige opleiding tot ‘Coaches voor Farmacie’ gevolgd, met subsidie uit het StiPCO-budget. Hierdoor kunnen zij intervisiegroepen van collega’s begeleiden als coach.

Lees verder

6 februari 2020

Gouden IM: 50 jaar betrouwbare geneesmiddelinformatie

De vijftigste editie van het Informatorium Medicamentorum (IM) is uit. Abonnees ontvangen het boek met betrouwbare geneesmiddelinformatie deze week per post. Bestellen kan via de KNMP-website.

Lees verder

16 januari 2020

PRISMA-symposium 2020 open voor abstracts

Apothekers kunnen tot 31 maart hun abstract indienen voor het PRISMA-symposium 2020. Het evenement met het thema ‘Met big data naar betere zorg’ is dit jaar op dinsdag 12 mei in De Eenhoorn te Amersfoort. De beste abstracts worden gepubliceerd in het Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek.

Lees verder

2 januari 2020

StiPCO 2020: maximaal 14 punten met subsidie

Openbaar apothekers ontvangen over StiPCO-scholingen in 2020 voor maximaal 14 punten tegemoetkoming. Dit omdat het subsidieprogramma geen vol kalenderjaar meer duurt, maar loopt tot en met augustus. Voorheen was het maximum aantal punten 20. Verder blijven de voorwaarden voor StiPCO in 2020 ongewijzigd.

Lees verder

2 januari 2020

ACM Beleidsregel Juiste Zorg Op de Juiste Plek

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een beleidsregel gemaakt over afspraken in het kader van ‘De Juiste Zorg Op de Juiste Plek’ (JZOJP). In deze beleidsregel formuleert de ACM uitgangspunten voor haar toezicht op afspraken om de Juiste Zorg Op de Juiste Plek te realiseren. Bijvoorbeeld bij afspraken tussen zorgaanbieders onderling, tussen zorgverzekeraars onderling of tussen een samenstel van (meerdere) zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

Lees verder