Nieuws & actualiteit

10 maart 2020

PharmaSwap winnaar KNMP Zorginnovatieprijs

PharmaSwap, een initiatief van apothekers Piter Oosterhof en Jelmer Faber om verspilling van dure geneesmiddelen tegen te gaan, heeft de KNMP Zorginnovatieprijs 2020 gewonnen. Dat is bekendgemaakt tijdens het KNMP Voorjaarscongres. Ruim 600 KNMP-leden brachten hun stem uit, waarbij de meerderheid koos voor dit duurzame zorginitiatief.

Lees verder

5 maart 2020

Nieuwe updates voor apothekers over het coronavirus

Op KNMP.nl is nieuwe informatie voor apothekers beschikbaar over het coronavirus. Het betreft onder meer informatie over wat apothekers als werkgevers kunnen en mogen doen. Daarnaast staan op Apotheek.nl ook drie tips van de apotheker over het coronavirus.

Lees verder

20 februari 2020

Kwaliteitsindicatoren 2019: indicatorgids beschikbaar

De indicatorgids openbare apotheken over 2019 is nu te downloaden. De jaarlijkse uitvraag van de kwaliteitsindicatoren start op 1 april 2020. Op deze dag ontvangen openbaar apothekers de inlogcode om de enquête in te vullen. De uitvraag loopt tot 11 mei 2020.

Lees verder

20 februari 2020

Zorginstituut: kwaliteitsstandaard medicatieoverdracht ingeschreven

Het Zorginstituut Nederland heeft onlangs de kwaliteitsstandaard Overdracht van medicatiegegevens in de keten ingeschreven in het Register. Het Register is de centrale plek voor informatie over kwaliteit van zorg in Nederland.

Lees verder

6 februari 2020

Inzicht in FMD-alerts in de apotheek met self assessment tool

De self assessment tool Falsified Medicines Directive FMD) is live. Apothekers hebben inloggegevens via brief en e-mail ontvangen om toegang te krijgen tot de tool. Apotheekhoudenden kunnen in de tool hun prestaties rond de implementatie van de FMD met elkaar vergelijken.

Lees verder

5 februari 2020

KNMP tekent intentieverklaring ‘Behandel verslaving als een ziekte’

De KNMP heeft samen met dertien zorgorganisaties op 5 februari 2020 een intentieverklaring ondertekend om verslaving bij zorgprofessionals als een ziekte te behandelen. Hiermee beloven zij een gezond en veilig werk- en leerklimaat te creëren waarin problematisch middelengebruik en verslaving bespreekbaar zijn.

Lees verder

5 februari 2020

Nieuwe regels medische hulpmiddelen gelden vanaf 25 mei 2020

Voor medische hulpmiddelen gelden vanaf 25 mei 2020 nieuwe regels. De overgangsperiode van de Europese verordening is dan verstreken. Zo blijkt uit een publicatie van de Europese Unie die de bevordering van de patiëntveiligheid nastreeft. Een van de nieuwe regels is dat alle medische hulpmiddelen die voor 26 mei 2020 in de handel zijn gebracht en een geldig certificaat hebben, tot uiterlijk 27 mei 2025 mogen worden aangeboden.

Lees verder

5 februari 2020

Medicatierobot Erasmus MC vermeld in VWS-nieuwsbrief Duurzame Zorg

De medicatierobot van het Erasmus MC is vermeld in de nieuwsbrief Duurzame Zorg van VWS. De robot gaat verspilling tegen door ongebruikte medicatie opnieuw uit te geven aan een andere patiënt.

Lees verder

30 januari 2020

Apothekers uitgezonderd van Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen

Apothekers zijn uitgezonderd van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz). Dat staat in het Besluit van minister Bruins (VWS) waarin de reikwijdte van de Wmcz 2018 is opgenomen. De KNMP schreef eerder in een brief aan de Tweede Kamer dat het voor de hand ligt dat de Wmcz niet op apothekers van toepassing is. Het vragen naar de zorgwensen, behoeften en voorkeuren gebeurt namelijk voortdurend in de zorgrelatie tussen patiënt en apotheker.

Lees verder