Nieuws & actualiteit

10 september 2020

Rol voor apothekers in verbetering zorg osteoporosepatiënten

Apothekers spelen een rol in de verbetering van de osteoporosezorg. Dat blijkt uit het rapport ‘Verbetersignalement Osteoporose’ van het Zorginstituut Nederland. Eerder stelde het Zorginstituut met partijen in de zorg vast dat verbeteringen mogelijk zijn in het zorgtraject voor mensen met osteoporose.

Lees verder

10 september 2020

Aandacht voor terugbrengen ongebruikte geneesmiddelen tijdens ´De Week van Ons Water’

Het terugbrengen van ongebruikte geneesmiddelen naar de apotheek staat centraal tijdens ‘De Week van Ons Water’ van 10 tot 25 oktober. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en Ons Water vragen in deze periode aandacht voor geneesmiddelenresten in het milieu en de schadelijke gevolgen daarvan. Apothekers kunnen tijdens ‘De Week van Ons Water’ het Nederlands publiek bewuster maken om ongebruikte geneesmiddelen terug te brengen naar de apotheek en niet door de gootsteen te spoelen of bij het gewone huisvuil te doen.

Lees verder

4 september 2020

KNMP: maak testbeleid uitdrukkelijk van toepassing op apothekers

De KNMP wil dat het testbeleid uitdrukkelijk van toepassing is op apothekers en apotheekmedewerkers, zodat de continuïteit van farmaceutische patiëntenzorg geborgd kan worden. Dat staat in een brief aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In de praktijk blijkt dat apotheekmedewerkers niet altijd worden aangemerkt als zorgmedewerkers wanneer zij zich bij klachten willen laten testen op het coronavirus. Op basis van een onterechte limitatieve toepassing van een lijst van het RIVM met sectoren worden zij uitgesloten.

Lees verder

3 september 2020

VVD: betrek apothekers bij voorkomen geneesmiddelentekorten in nieuwe crisissituaties

De VVD stelt voor om apothekers te betrekken bij het structureel voorkomen van dreigende geneesmiddelentekorten in toekomstige crisissituaties. Dat staat in het initiatiefvoorstel van Tweede Kamerlid Hayke Veldman (VVD) in het verlengde van de coronacrisis. Veldman wil dat de regering samen met apothekers een landelijk dekkend systeem van voorraadinventarisatie voor geneesmiddelen ontwikkelt dat bij een crisis direct geactiveerd kan worden.

Lees verder

3 september 2020

Conceptrichtlijn ‘Uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdoding’ open voor commentaar

De conceptversie van de KNMG/KNMP-richtlijn ‘Uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdoding’ staat open voor commentaar. De KNMP ontvangt graag uiterlijk 24 september 2020 reacties van apothekers op de conceptrichtlijn.

Lees verder

3 september 2020

Minister Van Ark herijkt maximum geneesmiddelenprijzen Wgp per 1 oktober 2020

Minister Van Ark (VWS) herijkt de maximumprijzen voor geneesmiddelenprijzen in de Wet geneesmiddelenprijzen (Wgp) per 1 oktober 2020. Dat besluit is gepubliceerd in de Staatscourant. De herijking door de wijziging van de referentielanden zou oorspronkelijk in werking treden op 1 april 2020. Voormalig minister Bruins besloot die maatregel uit te stellen om de continuïteit van de geneesmiddelenvoorziening te borgen tijdens de coronacrisis.

Lees verder

2 september 2020

KNMP-publieksfolders zelfzorgaandoeningen herzien

Een tiental KNMP-publieksfolders over veel voorkomende zelfzorgaandoeningen is herzien. De informatie komt hierdoor overeen met de inhoud van de laatste uitgave van het boek Standaarden voor Zelfzorg.

Lees verder

1 september 2020

Verlenging vrijstelling voor handdesinfectantia

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat verlengt de vrijstelling voor het bereiden van handdesinfectantia door apotheken van 6 september 2020 tot en met 4 maart 2021. De bereidingen mogen alleen verstrekt worden aan en gebruikt worden door professionele zorgaanbieders. De eerste vrijstelling was sinds 24 maart van kracht en verloopt op 5 september. Deze vrijstelling geldt uitsluitend voor de samenstellingen volgens de LNA-mededeling Handdesinfectantia voor professioneel gebruik van 20 maart 2020.

Lees verder

27 augustus 2020

Benchmarkverslagen jaarlijkse uitvraag kwaliteitsindicatoren 2019 beschikbaar

De benchmarkverslagen van de jaarlijkse uitvraag kwaliteitsindicatoren over 2019 zijn beschikbaar voor openbaar apothekers. In het rapport zijn de scores van de apotheek weergegeven in vergelijking met de landelijke scores.

Lees verder