Nieuws & actualiteit

4 juni 2020

Minister Van Rijn stelt besluit overheveling immunoglobulinen een jaar uit

Minister Van Rijn (VWS) stelt het besluit van de overheveling van immunoglobulinen met een jaar uit. Daar heeft de bewindspersoon de Tweede Kamer over geïnformeerd.

Lees verder

4 juni 2020

Minister Van Rijn: diabeteshulpmiddelen worden vergoed vanuit hulpmiddelenzorg

Minister Van Rijn (VWS) heeft besloten alle diabeteshulpmiddelen te vergoeden vanuit de hulpmiddelenzorg. Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

Lees verder

28 mei 2020

Handreiking anderhalvemeterapotheek beschikbaar

De KNMP stelt de ‘Handreiking anderhalvemeterapotheek’ beschikbaar. Deze KNMP-handreiking biedt handvatten aan apothekers en hun apotheekteams hoe zij hun praktijk op een professionele wijze kunnen inrichten, rekening houdend met de anderhalvemetersamenleving.

Lees verder

27 mei 2020

Commentaar gevraagd op Kennisdocumenten Medicatiegroepen bij module Verantwoord minderen en stoppen

De Kennisdocumenten Medicatiegroepen die horen bij de conceptmodule Verantwoord minderen en stoppen van medicatie (deprescribing) zijn gereed voor commentaar. De KNMP ontvangt graag voor 15 juni 2020 reacties van apothekers op de documenten.

Lees verder

27 mei 2020

KNMP-bestuur krijgt nieuwe samenstelling per 24 juni

Het KNMP-bestuur krijgt vanaf 24 juni 2020 een nieuwe samenstelling, zoals besloten in de Algemene Vergadering (AV) van 11 december 2019. Dit is in lijn met de wijziging van de bestuurlijke structuur van de KNMP.

Lees verder

14 mei 2020

Handreiking consult op afstand beschikbaar

De KNMP heeft in verband met de coronamaatregelen een Handreiking consult op afstand opgesteld. In deze handreiking worden de verschillende wijzen van contact op afstand en hun beperkingen ten opzichte van face-to-face contact toegelicht. Sinds de uitbraak van het coronavirus voeren apothekers en hun teams vaker consulten op afstand om de continuïteit van farmaceutische zorg voor patiënten te borgen.

Lees verder

12 mei 2020

Nieuwe LESA over ‘Organisatie van zorg bij chronische medicatie’

Een werkgroep van apothekers, huisartsen en wijkverpleegkundigen heeft onder begeleiding van de KNMP, NHG en V&VN de nieuwe LESA (Landelijke Eerstelijns SamenwerkingsAfspraak) ‘Organisatie van zorg bij chronische medicatie’ gerealiseerd. De nieuwe LESA biedt handvatten voor het maken van praktische afspraken tussen apotheker, huisarts en wijkverpleging en voor de zorg bij chronische medicatie van de thuiswonende patiënt, waarbij de wijkverpleging een rol speelt in de medicatievoorziening.

Lees verder

12 mei 2020

Picato 150 en 500 mcg/g gel definitief van de markt

Picato (ingenol mebutate) 150 en 500 mcg/g gel is niet meer geregistreerd als geneesmiddel in de EU. Dit heeft de EMA eind april 2020 besloten. Picato was geregistreerd voor de behandeling van actinische keratose.

Lees verder

12 mei 2020

Geen beleidswijzigingen in bekostiging voor extramurale farmacie in 2021

Voor de extramurale farmacie komen er geen beleidswijzigingen in de bekostiging voor 2021. Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan de KNMP en andere partijen uit het technisch overleg farmacie. Dit besluit volgt op een verzoek hiertoe van de KNMP, Napco, ASKA, LHV apotheekhoudend en de NVZA aan de NZa.

Lees verder