Nieuws & actualiteit

14 augustus 2019

Duurzame Zorgprofessional 2019: meedoen kan tot 15 september

Apothekers met een duurzaam idee of reeds gerealiseerd initiatief kunnen tot uiterlijk 15 september meedoen aan de verkiezing Duurzame Zorgprofessional 2019. De verkiezing is een initiatief van MVO Nederland om de zorgsector duurzamer te maken.

Lees verder

7 augustus 2019

Recall glycopyrroniumbromide tablet 1 mg Pharmaline

Pharmaline b.v. heeft in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) besloten met onmiddellijke ingang om glycopyrroniumbromide tabletten van 1 mg terug te roepen op patiëntniveau.

Lees verder

2 augustus 2019

Recall Xalmono 0,05 mg/ml oogdruppels

Rockmed Pharma B.V. heeft in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) besloten om Xalmono 0,05 mg/ml oogdruppels met onmiddellijke ingang terug te roepen op apotheekniveau. Het is geen recall op patiëntniveau.

Lees verder

2 augustus 2019

Evelyn Schuil-Vlassak in EenVandaag over tekort bumetanide

Openbaar apotheker Evelyn Schuil-Vlassak heeft in uitzendingen van EenVandaag (radio en televisie) uitvoerig toelichting gegeven op het tekort van bumetanide.

Lees verder

24 juli 2019

Bewaartermijn van het medisch dossier van vijftien naar twintig jaar

Het medisch dossier dient gedurende twintig jaren, gerekend vanaf het tijdstip waarop de laatste wijziging in het dossier heeft plaatsgevonden, bewaard te worden. Dat staat in het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze wetswijziging is als hamerstuk door de Eerste Kamer aangenomen.

Lees verder

16 juli 2019

Bewaartermijn logging vastgesteld op minimaal vijf jaar

De bewaartermijn voor logging, het bijhouden van gegevens in tekstbestanden, is vastgesteld op minimaal vijf jaar. Dat besluit van minister Bruins (VWS) is gepubliceerd in de Staatscourant. Indien nodig kan de logging langer bewaard worden. De maximale bewaartermijn is gelijk aan de bewaartermijn van het medisch dossier (twintig jaar). De start van de bewaartermijn gaat in op het moment van schrijven van de logregel.

Lees verder

11 juli 2019

LAD stopt met collectieve belangenbehartiging voor openbaar apothekers

De LAD heeft besloten de samenwerkingsovereenkomst met de KNMP op te zeggen. Dit betekent dat de LAD stopt met het behartigen van de collectieve belangen van openbaar apothekers werkzaam binnen de werkingssfeer van de cao Apothekers in dienstverband.

Lees verder

11 juli 2019

Nieuw voorstel vermelden BIG-nummer op tafel

Zorgverleners moeten hun BIG-nummer vermelden wanneer iemand daarom vraagt, bij het gebruik van de naam op hun website, onder e-mailberichten die beroepsmatig worden verzonden en in wachtruimten als de naam daar wordt weergegeven. Dat staat in het aangepaste ontwerpbesluit dat minister Bruins (VWS) ter consultatie voorlegt.

Lees verder

4 juli 2019

Apotheek.nl scoort ‘uitzonderlijk goed’ bij onderzoek door NeLL

Het National eHealth Living Lab (NeLL) beoordeelt de website Apotheek.nl als ‘uitzonderlijk goed’. Dat blijkt uit de resultaten van het onderzoek dat NeLL naar de website heeft verricht in opdracht van de KNMP.

Lees verder