Nieuws & actualiteit

10 februari 2020

Netwerkbureau Langer Thuis opgericht

Vanuit het landelijke VWS-programma ‘Langer Thuis’ is een netwerkbureau geïnitieerd om regionale netwerken op het gebied van ouderen te ondersteunen. Het Netwerkbureau Langer Thuis is een informatie- en adviespunt waar professionals terecht kunnen met vragen over regionale samenwerking met de focus op ouderen.

Lees verder

6 februari 2020

Inzicht in FMD-alerts in de apotheek met self assessment tool

De self assessment tool Falsified Medicines Directive FMD) is live. Apothekers hebben inloggegevens via brief en e-mail ontvangen om toegang te krijgen tot de tool. Apotheekhoudenden kunnen in de tool hun prestaties rond de implementatie van de FMD met elkaar vergelijken.

Lees verder

6 februari 2020

Gouden IM: 50 jaar betrouwbare geneesmiddelinformatie

De vijftigste editie van het Informatorium Medicamentorum (IM) is uit. Abonnees ontvangen het boek met betrouwbare geneesmiddelinformatie deze week per post. Bestellen kan via de KNMP-website.

Lees verder

6 februari 2020

KNMP verzoekt Tweede Kamer verkenning apothekersrol vaccineren

De KNMP verzoekt de Tweede Kamerleden om de rol van apothekers bij het vaccineren nader te verkennen. Dat staat in een brief aan de Tweede Kamer. De Kamerleden spreken met staatssecretaris Blokhuis onder meer over de vaccinatiegraad tijdens het Algemeen Overleg over medische preventie.

Lees verder

5 februari 2020

KNMP tekent intentieverklaring ‘Behandel verslaving als een ziekte’

De KNMP heeft samen met dertien zorgorganisaties op 5 februari 2020 een intentieverklaring ondertekend om verslaving bij zorgprofessionals als een ziekte te behandelen. Hiermee beloven zij een gezond en veilig werk- en leerklimaat te creëren waarin problematisch middelengebruik en verslaving bespreekbaar zijn.

Lees verder

5 februari 2020

Nieuwe regels medische hulpmiddelen gelden vanaf 25 mei 2020

Voor medische hulpmiddelen gelden vanaf 25 mei 2020 nieuwe regels. De overgangsperiode van de Europese verordening is dan verstreken. Zo blijkt uit een publicatie van de Europese Unie die de bevordering van de patiëntveiligheid nastreeft. Een van de nieuwe regels is dat alle medische hulpmiddelen die voor 26 mei 2020 in de handel zijn gebracht en een geldig certificaat hebben, tot uiterlijk 27 mei 2025 mogen worden aangeboden.

Lees verder

5 februari 2020

Medicatierobot Erasmus MC vermeld in VWS-nieuwsbrief Duurzame Zorg

De medicatierobot van het Erasmus MC is vermeld in de nieuwsbrief Duurzame Zorg van VWS. De robot gaat verspilling tegen door ongebruikte medicatie opnieuw uit te geven aan een andere patiënt.

Lees verder

3 februari 2020

KNMP Voorjaarscongres: korting bij vroegtijdig aanmelden

Deelnemers aan het KNMP Voorjaarscongres 2020 krijgen korting als zij zich vóór vrijdag 6 maart inschrijven. Zo zijn de kosten voor KNMP-leden bij voorinschrijving € 105 (excl. btw). Wie zich op de dag zelf aanmeldt, betaalt € 140 (excl. btw).

Lees verder

31 januari 2020

Overgangsperiode Brexit geen gevolgen voor beschikbaarheid geneesmiddelen

De overgangsperiode van de Brexit heeft geen gevolgen voor beschikbaarheid geneesmiddelen. Dat stelt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) op haar website.

Lees verder