Nieuws & actualiteit

20 september 2019

IGJ: FMD-alerts alleen melden bij niet-pluisgevoel

Alleen bij een niet-pluisgevoel moeten de verpakkingen van UR-geneesmiddelen met een FMD-alert worden tegengehouden en gemeld bij de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Dat heeft de IGJ besloten omdat het aantal alerts nog te hoog is om elke melding op individueel niveau nader te onderzoeken.

Lees verder

19 september 2019

Waardering tijdens Dag van de Apothekersassistent op 24 september

De Dag van de Apothekersassistent is dit jaar op dinsdag 24 september – een gelegenheid om waardering uit te spreken voor het apotheekteam. Dit kan bijvoorbeeld met posters die de SBA heeft ontwikkeld met het thema ‘Waar zouden we zijn zonder jou’.

Lees verder

13 september 2019

EMA wil richtlijnen om nitrosamines te vermijden in geneesmiddelen

De Europese Geneesmiddelautoriteit EMA heeft op 13 september een persbericht laten uitgaan dat er duidelijke richtlijnen moeten komen voor fabrikanten om nitrosamines te vermijden in geneesmiddelen. In 2018 werden nitrosamines aangetroffen in sartaanproducten waaronder valsartan. Elders in Europa zijn nu ook nitrosamines aangetroffen in ranitidine producten. Vooralsnog is onduidelijk of deze producten ook op de Nederlandse markt terecht zijn gekomen.

Lees verder

5 september 2019

FMD: opnieuw scannen central-fill-verpakking geeft foutmelding

Het opnieuw scannen van central-fill-verpakkingen geeft onnodige foutmeldingen. Dit onderstreept de KNMP vier weken voor het einde van de soft launch van de Falsified Medicines Directive op 1 oktober 2019.

Lees verder

30 augustus 2019

G21 UZI-servercertificaten vervroegd vervangen

Apothekers met een G21 UZI-servercertificaat van vóór 1 januari 2018 moeten deze vervroegd vervangen. Het CIBG stuurt hun op korte termijn een brief met een aanvraagformulier voor een nieuw UZI-servercertificaat. G21 UZI-servercertificaten van na 1 januari 2018 hoeven niet vernieuwd te worden. Zorgaanbieders gebruiken een UZI-servercertificaat om hun systemen te laten communiceren met het Landelijk Schakelpunt (LSP) voor de uitwisseling van medische gegevens.

Lees verder

29 augustus 2019

FMD: verminderen onterechte alerts heeft prioriteit

De Stichting Nederlandse Medicijnen Verificatie Organisatie (NMVO) stelt het verminderen van onterechte FMD-alerts als prioriteit. Om configuratiefouten bij scanners op te sporen heeft de NMVO opnieuw een 2D-code ontworpen. Met deze code wordt gekeken of de scanners in de apotheek numerieke volgordelijkheid en leestekens juist scannen.

Lees verder

22 augustus 2019

Honderden apotheken voeren consequent FMD-scans uit

Twee derde van de Nederlandse apotheekhoudenden heeft al FMD-scans uitgevoerd en nagenoeg alle apotheken zijn aangesloten bij de nationale databank (NMVS). Dit blijkt uit cijfers van de Stichting Nederlandse Medicijnen Verificatie Organisatie (NMVO). Honderden apotheken scannen al consequent.

Lees verder

15 augustus 2019

FMD: nog 6 weken tot einde soft launch

De stabilisatieperiode (soft launch) van de Falsified Medicines Directive (FMD) duurt nog 6 weken. Apothekers en apotheekteams dienen vanaf 1 oktober 2019 te werken volgens de FMD. De KNMP heeft ondersteunend materiaal opgesteld om de implementatie te bevorderen.

Lees verder

15 augustus 2019

Kwartiermaker versnelling gegevensuitwisseling farmacie aangesteld

Vanuit het ministerie van VWS is een kwartiermaker Farmacie aangesteld voor het Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional (VIPP). Het programma beoogt de medicatieoverdracht in de keten, tussen apothekers en andere zorgverleners, tussen apothekers onderling en tussen apothekers en patiënten te bevorderen en de farmaceutische zorg veiliger, patiëntgerichter en doelmatiger te maken.

Lees verder