Nieuws & actualiteit

30 juli 2020

Samenwerkingsmogelijkheden huisartsen en apothekers bij griep- en pneumokkokkenvaccinaties

Apothekers kunnen samenwerken met huisartsen bij griep- en pneumokkokkenvaccinaties. Dat kan door bijvoorbeeld praktijkruimte of koelcapaciteit ter beschikking te stellen. Dit kan actueel worden wanneer in het najaar van 2020 wordt gestart met de vaccinatieprogramma’s.

Lees verder

30 juli 2020

MFB’s helpen bij terugdringen onnodig geneesmiddelgebruik

Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB’s) helpen bij het terugdringen van onnodig geneesmiddelgebruik. Dat blijkt uit data die afkomstig zijn van bijna 90% van de Nederlandse apotheken over het jaar 2019. In totaal zijn door apothekers 1,2 miljoen MFB’s uit de landelijke set afgehandeld. Bij een op de vier afgehandelde MFB’s zijn aanpassingen volgens de vigerende richtlijnen doorgevoerd. Dagelijks zetten apothekers zich in voor veilig geneesmiddelgebruik. Om hen hierbij te ondersteunen is de landelijke set MFB’s ontwikkeld.

Lees verder

23 juli 2020

KNMP: verwijder app Appotheek van telefoon

De KNMP roept apothekers op om de verouderde app van Apotheek.nl (‘de Appotheek’) van hun telefoon te verwijderen. De app Appotheek is vorig jaar vervangen door een nieuwe ‘Progressive Web App’ (PWA); een website (Apotheek.nl) in de vorm van een app. De app Appotheek wordt niet meer onderhouden en is niet meer actueel.

Lees verder

22 juli 2020

Apothekers ervaren meer regeldruk

Apothekers ervaren meer regeldruk. Dit blijkt uit het eindrapport van het actieplan ‘(Ont)Regel de Zorg’ dat de bewindspersonen van VWS naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. Tijdens twee meetmomenten in 2019 en 2020 zijn zorgprofessionals door onderzoeksbureau KPMG gevraagd naar de effecten van de actiepunten uit het actieplan van VWS om de regeldruk te verminderen. In de farmacie lijken de acht actiepunten nog niet bij te dragen aan het verminderen van de ervaren regeldruk.

Lees verder

22 juli 2020

Recall Alprazolam PCH tablet 0,25 mg

Teva Nederland B.V. heeft in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) besloten om alprazolam PCH tablet 0,25 mg (ZI-nummer: 14220520) met onmiddellijke ingang terug te roepen op apotheekniveau. De recall betreft uitsluitend batch 19392 die gedurende de periode 23-26 juni 2020 is geleverd.

Lees verder

17 juli 2020

Recall Minrin 0,1 mg/ml neusspray en Octostim 1,5 mg/ml

Ferring B.V. heeft in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) besloten om Minrin 0,1 mg/ml neusspray (ZI-nummer: 13565214) en Octostim 1,5 mg/ml neusspray (ZI-nummer: 13880527) met onmiddellijke ingang terug te roepen op apotheekniveau. Ook de parallel Octostim 1,5 mg/ml neusspray valt onder deze recall. De ZI-nummers van de parallel Octostim zijn 15971740, 16573803, 16579178 en 16606949. De recall betreft alle batches die in omloop zijn.

Lees verder

16 juli 2020

Politie houdt marktconsultatie voor een aanbesteding ‘Medicatieverstrekking aan Arrestanten’

De politie houdt een marktconsultatie voor een aanbesteding ‘Medicatieverstrekkingen aan Arrestanten’. Op 18 juli 2020 publiceert de politie via www.tenderned.nl de consultatie als voorbereiding op een Europese aanbestedingsprocedure die naar verwachting eind van dit jaar gepubliceerd wordt. De aanbestedingsprocedure betreft de dienstverlening voor de levering en verstrekking van geneesmiddelen om de medicatieveiligheid van de arrestantenzorg te vergroten.

Lees verder

16 juli 2020

KNMP onderzoekt paracetamol

Het Laboratorium voor Nederlandse Apothekers (LNA) van de KNMP gaat onderzoek doen naar paracetamol. Dit gebeurt na diverse mediaberichten, waarin een bepaald productieproces van paracetamol wordt gerelateerd aan de aanwezigheid van een kankerverwekkende stof.

Lees verder

10 juli 2020

CBG: veiligheid paracetamol staat niet ter discussie

De veiligheid van paracetamol staat niet ter discussie. Dit stelt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) in een reactie op publicaties van NRC en Zembla. De publicaties leggen een verband tussen de productie van paracetamol en de aanwezigheid van een kankerverwekkend middel.

Lees verder