Nieuws & actualiteit

20 januari 2020

Ministerie van VWS: ernstige kwetsbaarheid in twee Citrix-servers

Het ministerie van VWS vraagt alle zorgorganisaties om aandacht voor een ernstige kwetsbaarheid in twee Citrix-servers: Citrix ADC en Citrix Gateway. Deze kwetsbaarheid kan gevolgen hebben voor zorgorganisaties die deze servers gebruiken. Door deze kwetsbaarheid in het Citrix-systeem kunnen hackers toegang krijgen tot het computersysteem van een organisatie.

Lees verder

17 januari 2020

Recall Depakine Chronosphere 750 mg, granulaat MGA

Sanofi-Aventis Netherlands b.v. heeft in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) besloten om Depakine Chronosphere 750 mg, granulaat met gereguleerde afgifte (ZI-nummer 15077039) met onmiddellijke ingang terug te roepen op patiëntniveau. De recall betreft alleen de charge met chargenummer CM0125. De charge is gedistribueerd in de periode van 26 november 2019 tot 6 januari 2020.

Lees verder

17 januari 2020

Wijzigingen Bijlage 2 Regeling zorgverzekering

De bijlage-2-voorwaarden van de Regeling zorgverzekering zijn gewijzigd. De minister heeft het besluit hiertoe gepubliceerd in het Staatsblad en gaat met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 in werking.

Lees verder

10 januari 2020

KNMP lanceert nieuwe video’s met neussprayinstructies op Apotheek.nl

De KNMP heeft op de publiekswebsite Apotheek.nl 2 nieuwe video’s met neussprayinstructies gelanceerd; een voor de reguliere corticosteroïd neusspray en voor de Avamys corticosteroïd neusspray. De filmpjes zijn beschikbaar in het Nederlands, Engels, Turks en Arabisch en moeten juist gebruik van neussprays onder patiënten bevorderen.

Lees verder

7 januari 2020

Ook in 2020 gastsprekers beschikbaar voor FTO ‘Medicijnresten uit water’

De speciale FTO-editie 'Medicijnresten uit water', die in 2019 van start ging, wordt wegens succes verlengd. Gastsprekers van het waterschap of drinkwaterbedrijf uit de regio zijn ook in 2020 beschikbaar om een presentatie te komen geven tijdens het FTO.

Lees verder

2 januari 2020

Verduidelijkte NZa-prestatie GDV per 1 januari 2020

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de bekostigingsregels voor de farmaceutische zorg verduidelijkt met ingang van 1 januari 2020. Voor de terhandstelling van een GDV laat de NZa hun regelgeving nu beter aansluiten bij de KNMP-richtlijn.

Lees verder

20 december 2019

Eerste succesvolle gegevensuitwisseling tussen patiënten en apothekers

In Asten en Zoetermeer zijn voor het eerst gezondheidsgegevens tussen apothekers en de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van de patiënt uitgewisseld op de MedMij-manier. Dit gebeurde in het bijzijn van minister Bruins van Medische Zorg.

Lees verder

19 december 2019

Minister Bruins: verlaging maximumprijzen geneesmiddelen per 1 april 2020

Minister Bruins wil per 1 april 2020 de maximumprijzen van geneesmiddelen verlagen. Daartoe heeft minister Bruins (VWS) de ontwerpregeling aan de Tweede Kamer aangeboden. De bewindsman is voornemens om de definitieve regeling eind februari 2020 in de Staatscourant te publiceren zodat er vanaf april 2020 lagere maximumprijzen komen voor geneesmiddelen.

Lees verder

19 december 2019

Vergoeding LSP met een jaar verlengd

De vergoeding voor het gebruik van het Landelijk Schakelpunt (LSP) is met een jaar verlengd. Apothekers krijgen hiervoor in 2020 opnieuw een bijdrage van 1365 euro. Ook ontvangen zij een toelage voor de benodigde UZI-passen en –certificaten. Dit is de KNMP met Zorgverzekeraars Nederland overeengekomen.

Lees verder