Nieuws & actualiteit

15 oktober 2020

Winnaars KNMP Studentenprijs bekend

De KNMP Studentenprijs 2020 is toegekend aan Jip Linthorst (Leiden), Wisse van Os (Leiden LACDR), Lishi Lin (Utrecht) en Luke van der Koog (Groningen). Hoogleraren en docenten hebben de studenten voor deze prijs voorgedragen, vanwege uitstekende studieresultaten, motivatie en inzet. De KNMP Studentenprijs omvat een geldbedrag van € 1000.

Lees verder

14 oktober 2020

IM vanaf nu dagelijks geüpdatet op KNMP Kennisbank

Updates in het Informatorium Medicamentorum (IM) worden vanaf nu ‘realtime’ gepubliceerd op de KNMP Kennisbank. Voorheen gebeurde dit om de twee weken. Wijzigingen in geneesmiddelteksten zijn door de verbetering direct zichtbaar, bijvoorbeeld na een verstuurde Direct Healthcare Professional Communication (DHPC).

Lees verder

25 september 2020

World Pharmacists Day: KNMP.nl gaat op zwart

De KNMP zet de homepage van haar website KNMP.nl op 25 september van 11.00 tot 12.00 uur op zwart, ter nagedachtenis aan alle apothekers die we verloren zijn aan COVID-19. Hiermee sluit de KNMP aan bij de oproep van de International Pharmaceutical Federation (FIP) om solidariteit te tonen tijdens World Pharmacists Day.

Lees verder

2 september 2020

KNMP-publieksfolders zelfzorgaandoeningen herzien

Een tiental KNMP-publieksfolders over veel voorkomende zelfzorgaandoeningen is herzien. De informatie komt hierdoor overeen met de inhoud van de laatste uitgave van het boek Standaarden voor Zelfzorg.

Lees verder

24 juni 2020

Nieuwe samenstelling KNMP-bestuur

Het bestuur van de KNMP kent per 25 juni 2020 een nieuwe samenstelling. Reinier Bax, Maayke Fluitman, Jacco Pesser, Steven Verhagen-Smits en Peter Wognum zijn in de Algemene Vergadering (AV) benoemd tot nieuwe bestuursleden van het KNMP-bestuur. Het KNMP-bestuur zal daarmee, conform de besluiten over de wijziging van de bestuurlijke structuur, bestaan uit acht leden. Tijdens de AV van 11 december 2019 was Aris Prins al verkozen tot voorzitter en Sijtze Blaauw herbenoemd. Nicole van Hunfeld is nu een jaar in functie als penningmeester en vervult tevens de functie van vicevoorzitter. Katja van Oirschot, vicevoorzitter, treedt af als lid van het KNMP-bestuur.

Lees verder

12 mei 2020

Nieuwe LESA over ‘Organisatie van zorg bij chronische medicatie’

Een werkgroep van apothekers, huisartsen en wijkverpleegkundigen heeft onder begeleiding van de KNMP, NHG en V&VN de nieuwe LESA (Landelijke Eerstelijns SamenwerkingsAfspraak) ‘Organisatie van zorg bij chronische medicatie’ gerealiseerd. De nieuwe LESA biedt handvatten voor het maken van praktische afspraken tussen apotheker, huisarts en wijkverpleging en voor de zorg bij chronische medicatie van de thuiswonende patiënt, waarbij de wijkverpleging een rol speelt in de medicatievoorziening.

Lees verder

30 april 2020

Sectie LOA en AGM stellen vacatures commissieleden open

De sectie LOA en AGM stellen de vacatures voor commissieleden open. Door de wijziging van de bestuurlijke structuur van de KNMP zoekt de sectie AGM een nieuw lid van de sectiecommissie. De sectie LOA is op zoek naar twee nieuwe leden. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen en profielschets kunnen tot 15 mei reageren.

Lees verder

23 april 2020

Sectie LOA en AGM zoeken nieuwe commissieleden

De sectie LOA en AGM zijn op zoek naar nieuwe commissieleden. Deze secties krijgen een commissie in plaats van een bestuur, zoals besloten in de Algemene Vergadering (AV) van 11 december 2019. Dit is in lijn met de wijziging van de bestuurlijke structuur van de KNMP. Om te borgen dat deze overgang zo soepel mogelijk verloopt en om vernieuwing te combineren met continuïteit, worden de zittende sectiebestuursleden voorgedragen voor herbenoeming.

Lees verder

21 april 2020

Districtsledenwebinars in teken van medicatieoverdracht

Het thema van de districtsledenwebinars is ‘Medicatieoverdracht, van richtlijn naar praktijk’. De reguliere districtsledenbijeenkomsten vinden vanwege de coronacrisis online plaats. Leden van de KNMP kunnen tijdens de webinar kennismaken met de kwaliteitsstandaard Overdracht van medicatiegegevens in de keten en de belangrijkste implicaties voor de apotheekpraktijk. De webinars zijn van 19 mei tot en met 17 juni 2020.

Lees verder