Nieuws apotheekteam

KNMP pleit voor UA-status hypericum
De KNMP vindt dat hypericum (sint-janskruid), als een geregistreerd geneesmiddel, een UA-status (uitsluitend apotheek) verdient. De deskundigheid van de apotheker is bij de verstrekking van toegevoegde waarde, gezien de interacties bij dit middel. Dit stelt de KNMP in een reactie naar aanleiding van het televisieprogramma Radar op 22 januari 2018.
Kwaliteitsindicatoren 2017: Uitvraag 19 maart – 16 april
Van maandag 19 maart tot en met maandag 16 april vindt de uitvraag kwaliteitsindicatoren 2017 plaats. Ook dit jaar wordt samengewerkt met Desan.
Meldcode over kindermishandeling en huiselijk geweld
Hoe om te gaan met signalen over kindermishandeling en huiselijk geweld? Een meldcode van de KNMP geeft antwoord op vragen over dit onderwerp. In de meldcode stelt de KNMP vast welke stappen openbaar apothekers kunnen zetten.
Met StiPCO naar de herregistratie
Bezig met de herregistratie als openbaar apotheker? StiPCO biedt uitkomst. Met de scholingsvorm ‘toetsing’ bijvoorbeeld. 'StiPCO-scholingen focussen juist op die competenties die verplicht zijn.'
Dermatica op Recept beleeft vijfde herziene editie
Ook de vijfde uitgave van Dermatica op Recept geldt als hét naslagwerk voor apotheekbereidingen in de therapie van huidaandoeningen. Het boekje verschijnt in een fase dat er via de media veel aandacht is voor apotheekbereidingen in het algemeen. Apotheken en alle dermatologen in Nederland hebben deze maand de herziene editie ontvangen.
Presentatie DLB: van receptgebonden zorg naar patiëntgebonden zorg
Van receptgebonden zorg naar patiëntgebonden zorg. Dat is voor openbaar apothekers de trend in de komende jaren, zo bleek bij de presentatie van het Dynamo-traject tijdens de districtsledenbijeenkomsten (DLB).
Actuele en praktische informatie over informatieveiligheid
Rondom informatieveiligheid en privacy zijn regelmatig actuele ontwikkelingen die apotheekhoudenden raken. Op knmp.nl is hierover actuele en praktische informatie te vinden.
Nieuwe unieke RVG-nummers voor Clexane (enoxaparine)
Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft nieuwe unieke RVG-nummers toegekend aan injecties met het antistollingsmiddel enoxaparine (Clexane). Elke dosering heeft nu een eigen uniek RVG-nummer. Dit meldt het CBG in een bericht op de eigen website.
RALPH-instrument beschikbaar voor inzicht in gezondheidsvaardigheden
Het RALPH-instrument, nu beschikbaar via knmp.nl, geeft apothekers en andere apotheekmedewerkers inzicht in de gezondheidsvaardigheden van een patiënt en de vlakken waarop zich eventuele problemen voordoen.
Gerben Klein Nulent gaat door als voorzitter van de KNMP
Gerben Klein Nulent gaat door als voorzitter van de KNMP. De Algemene Vergadering van de apothekersorganisatie ondersteunde op 13 december 2017 de wens van het bestuur om Klein Nulent ook de komende drie jaar te laten fungeren als voorzitter. Klein Nulent is in 2014 aangesteld als voorzitter van de KNMP. Hij was voordien achttien jaar zelfstandig apotheker in Rotterdam-Charlois en daarna twintig jaar directeur van Mediq.
KNMP pleit voor wettelijke uitzondering voor patiënten bij drugstest in het verkeer
De KNMP pleit in een brief aan de Tweede Kamer voor een spoedwijziging van de Wegenverkeerswet, zodat de wet niet langer van toepassing is bij medicinaal gebruik van morfine, dexamfetamine en medicinale cannabis. Op dit moment geeft de speekseltest, die wordt ingezet om het gebruik van drugs in het verkeer te detecteren, een (vals) positieve uitslag bij honderdduizenden patiënten. Waardoor zij formeel niet meer mogen autorijden.
Tweede Kamer wil dat VNG knelpunten inzameling medicijnafval oplost
De Tweede Kamer roept de regering op om met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de knelpunten rond inzameling van medicijnafval in apotheken op te lossen. Op dinsdag 5 december heeft de Tweede Kamer de motie van Sienot (D66) en Dik-Faber (CU) aangenomen.
Onjuiste barcode sertraline accord 50 en 100 mg in de G-Standaard
In de G-Standaard van december is een verkeerde barcode gekoppeld aan sertraline accord 100mg. In plaats daarvan is de barcode van sertraline accord 50 mg opgenomen. Dit betekent dat de barcode-eindcontrole van sertraline accord 100 mg onjuist is.
Voor contracten zorg asielzoekers gelden in 2018 dezelfde uitgangspunten
De contracten voor zorg aan asielzoekers uit 2017 worden in 2018 onder dezelfde voorwaarden voortgezet. Dit is het uitgangspunt van Arts en Zorg, dat na een aanbestedingstraject vanaf 1 januari 2018 eerstelijnszorg gaat leveren aan alle asielzoekers in de COA-opvang in Nederland.
Gesprekken stopgezet inzake aflevertermijnen Zilveren Kruis
De gesprekken die de KNMP samen met het NHG de afgelopen weken voerde met Zilveren Kruis zijn stopgezet. De gesprekken betroffen de verlengde aflevertermijnen van medicatie, die een risico vormen voor medicatieveiligheid en therapietrouw, en op toename van verspilling en geneesmiddeltekorten.
KNMP: ‘Aandacht, tijd en passende zorg voor ouderen’
De KNMP vraagt meer tijd, aandacht en passende (farmaceutische) zorg voor ouderen. Dit doet zij samen met twintig andere organisaties in een pleidooi voor een ouderenvriendelijke samenleving. Met het pleidooi, dat op 20 november werd overhandigd aan minister De Jonge van VWS, jagen de partijen samen de beweging naar zo’n samenleving aan.
Apotheker in week van patiëntveiligheid: gebruik nooit het geneesmiddel van een ander
Apotheker Tim Zaagman waarschuwt in de week van de patiëntveiligheid voor het gebruik van receptgeneesmiddelen van huisgenoten, vrienden en familie. Het is een van de vijf tips om fouten in de zorg te voorkomen, die de mede-eigenaar van Service Apotheek Elderveld in Arnhem in een filmpje van de Patiëntenfederatie geeft.
Tweede Kamer wil apothekers beschermen bij bereiden
De Tweede Kamer wil apothekers nadrukkelijker juridisch beschermen bij het zelf bereiden van geneesmiddelen. Dat blijkt uit het Algemeen Overleg (AO) Geneesmiddelenbeleid op 22 november in de Tweede Kamer. Minister Bruins van Medische Zorg gaat hiermee aan de slag. Volgens de minister is een landelijk dekkend netwerk van bereidend apotheken belangrijk voor nu en in de toekomst.
Rapportage IMM-recepten voortaan digitaal
Apothekers mogen voortaan hun In Manu Medici (IMM)-opiumwetrecepten digitaal laten inzien door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Dit kan via een tool van de SFK, indien de apotheker daarvoor toestemming geeft. Dit zijn de KNMP en de IGJ overeengekomen.
Recall Lipitor 20 mg filmomhulde tabletten
Pfizer bv roept in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) met onmiddellijke ingang Lipitor 20 mg tabletten terug op apotheekniveau.
KNMP-voorzitter op NOS Journaal: ‘Bereidend apothekers moeten wettelijk beschermd’
‘De Europese regelgeving ter bescherming van de bereidend apotheker moet zo snel mogelijk in Nederland worden doorgevoerd.’ Dat zegt KNMP-voorzitter Gerben Klein Nulent in het achtuurjournaal aan de vooravond van het Algemeen Overleg Geneesmiddelen in de Tweede Kamer. ‘Daarnaast moet een betrouwbaar investeringsklimaat worden geboden’, aldus Klein Nulent. ‘Anders zijn patiënten straks verstoken van noodzakelijke zorg op maat.’
AstraZeneca haalt inhalatietrainers van de markt
AstraZeneca haalt uit voorzorg alle inhalatietrainers die aan zorgverleners zijn verstrekt van de markt. Het bedrijf ontving drie klachten over de trainers die het juiste gebruik van de Turbuhaler-producten laten zien. De inhalatietrainers zijn geen medisch hulpmiddel en de klachten hebben geen betrekking op de veiligheid, de kwaliteit of de werkzaamheid van de Turbuhaler-producten.
KNMP is blij met komst EMA
De KNMP verwacht dat de komst van het EMA naar Amsterdam een verdere impuls geeft aan het innovatief geneesmiddelenonderzoek in ons land. Volgens directeur Léon Tinke bevestigt de keuze voor de hoofdstad de sterke reputatie van de Nederlandse farmacie in internationaal verband. ‘Het is een enorme erkenning voor de expertise in ons land.’
Minister Bruins vereenvoudigt procedure geneesmiddelentekorten
Minister Bruins van Medische Zorg vereenvoudigt per 1 januari 2018 de artsenverklaring bij geneesmiddelentekorten. Apotheekhoudenden hoeven niet meer op individueel patiëntniveau een artsenverklaring aan te vragen, maar krijgen generieke toestemming voor het importeren van een product bij een tekort. Dat meldt de minister in een Kamerbrief over de voortgang geneesmiddelenbeleid.
Apothekers leveren meer zorg voor minder geld
Persbericht | Waar alle zorgkosten zijn toegenomen, leveren apothekers meer zorg voor minder geld. De zorgvraag is in 6 jaar tijd met 26% toegenomen, terwijl de netto vergoeding daalde. Dit blijkt uit cijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen. De NOS berichtte op 15 november nog dat de omzet van zorgpraktijken in 10 jaar tijd met 50% steeg.
Oralia VTGM uitgebreid met informatie over breukstreep en alternatieven
Het vernieuwde Oralia VTGM bevat informatie over breukstrepen op tabletten. Ook is er nu een langere lijst met alternatieven te vinden. Zo hebben apothekers meer keuze als zij een patiënt met slikproblemen moeten overzetten op een ander middel.
KNMP-apotheker Laurien Rook over innovatief geneesmiddel
Apotheker Laurien Rook van de KNMP heeft in de media een toelichting gegeven op de komst van een innovatieve tablet in de Verenigde Staten. Het geneesmiddel bevat een minuscule sensor, die via een app kan aangeven of een patiënt zijn medicatie heeft ingenomen. Deze informatie kan met zorgverleners worden gedeeld.
Minister onderstreept belang apotheekbereidingen
Minister Bruins (Medische Zorg) onderstreept het belang van apotheekbereidingen en medicijnen op maat. Hij ziet onder meer kansen voor bereidingen bij ‘gekaapte’ geneesmiddelen. Zijn verwachting is dat de behoefte aan apothekersbereidingen voor kleine aantallen of unieke patiënten zal toenemen. Dit stelt Bruins in een brief aan de Tweede Kamer. Hij gaat hierover in gesprek met de KNMP.
InfectoCillin 250 Saft vergoed
Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is akkoord met de (tijdelijke) vergoeding van het niet-geregistreerde InfectoCillin 250 Saft (fenoxymethylpenicilline 250.000 IE/5 ml, poeder voor oplossing). Dit geneesmiddel is een alternatief voor Broxil 125 mg/5 ml poeder voor orale suspensie dat momenteel niet verkrijgbaar is.
Regionale nascholing populair onder apothekers
Apothekers, vooral in het noorden van het land, hebben behoefte aan regionale nascholingen. En ‘begeleiding kwetsbare groepen’ is het populairste thema. Dat blijkt uit een telefonische StiPCO-behoeftepeiling onder 300 openbaar apothekers uit zomer 2017, die in oktober werd gepresenteerd aan verschillende nascholingsaanbieders.
KNMP: regelmatig wisselen tussen biosimilars is niet wenselijk
Het regelmatig wisselen van biosimilars is niet wenselijk. Dit stelt de KNMP in de kanttekeningen bij haar standpunt over biosimilars en follow-on non-biological complex drugs (NBCD's). De openbaar en ziekenhuisapotheker heeft als geneesmiddelexpert en zorgverlener een cruciale rol bij de verantwoorde inzet van deze middelen.
VWS betaalt kosten gebruik GDI-voorzieningen in zorgsector
Kosten voor het gebruik in de zorgsector van GDI-voorzieningen, zoals DigiD, worden niet doorbelast aan individuele zorgverleners als bijvoorbeeld apothekers. Dit heeft het ministerie van VWS besloten. VWS zal de kosten van zorginstanties centraal betalen. Wel blijven de kosten om aan te sluiten op bijvoorbeeld DigiD voor eigen rekening.
KNMP ziet in RVS-rapport pleidooi voor bereidend apotheker
Apothekers kunnen door zelf geneesmiddelen te bereiden een tegenwicht bieden aan te dure geneesmiddelen. Dit stelt KNMP-voorzitter Gerben Klein Nulent bij de aanbieding van het advies ‘Beter, sneller, goedkoper’ van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) aan minister Bruno Bruins voor Medische Zorg op 9 november. In het advies pleit de RVS voor het stimuleren van apotheekbereidingen.
Speekseltest in het verkeer slaat niet aan op methylfenidaat, maar wel op dexamfetamine
De speekseltest die de politie sinds 1 juli gebruikt om drugsgebruikers te detecteren slaat niet aan op methylfenidaat, maar wel op dexamfetamine. Dit blijkt uit informatie van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Gebruikers van dexamfetamine mogen daarom nog steeds niet autorijden. Dit geldt ook voor patiënten die morfine, morfineachtige stoffen en medicinale cannabis gebruiken. De informatie op Apotheek.nl is hierop aangepast.
Alert: extra controle vereist na assortimentswijziging
Apothekers moeten zich bewust zijn van het gevaar van het samenvoegen van geneesmiddelen in het assortiment, waarschuwt Stichting Portaal voor Patiëntveiligheid/CMR (PvP) deze week in een CMR-alert. Controle door een tweede persoon na zo’n wijziging is van belang indien de omzetting ook moet plaatsvinden voor baxterpatiënten, vindt PvP. De stichting ontving zes meldingen waarbij assortimenstwijzigingen gevolgen hadden voor patiënten met een geïndividualiseerde distributievorm en acht de kans groot dat herhaling of schade optreedt.
Leidraad ‘Overdracht medicatiegegevens in de keten’ gereed
De KNMP heeft als betrokken partij op 1 november 2017 van het Kennisinstituut Medisch Specialisten (KIMS) de definitieve leidraad ‘Overdracht Medicatiegegevens in de keten’ ontvangen. De voortgang van de herziening van de richtlijn uit 2008 stagneerde juni 2017. Na vervolgoverleg is er nu een leidraad.
Op veler verzoek: poster ‘geen boosheid aan de balie’
Op verzoek van de leden: de nieuwe KNMP-poster ‘geen boosheid aan de balie’ vraagt aandacht voor gewenste omgangsvormen in de apotheek.
StiPCO-deelname hoger in 2017
De StiPCO-deelname in het eerste halfjaar van 2017 overtreft die van dezelfde periode in 2016. Het belang van zelfreflectie is geland. Dit blijkt uit cijfers over de eerste helft van 2017.
‘KNMP in je kontzak’ voor breaking news en zorgoverleg
De KNMP introduceert per 1 november een ledennetwerk op de beveiligde zorg-app Siilo, om intercollegiaal overleg binnen de zorgketen te bevorderen. Het netwerk dient bovendien om de leden snel en actueel op de hoogte te houden van urgente zaken zoals recalls en breaking news.
Inbraakgolf bij apotheken leidt tot aanhouding
Een inbraakgolf bij apotheken in de Bollenstreek heeft geleid tot de aanhouding van een verdachte. Dit bevestigt de politie, die een onderzoek is gestart na inbraken en pogingen daartoe in Katwijk, Sassenheim, Noordwijk, Noordwijkerhout, Voorhout en Warmond.
Rol van apothekers bij euthanasie belicht in Tweede Kamer
Katja Kok, vicevoorzitter van de KNMP, heeft de rol van apothekers bij euthanasie belicht in de Tweede Kamer. Dit deed zij tijdens een rondetafelgesprek over euthanasie op maandag 30 oktober 2017, georganiseerd door de Vaste Kamercommissie VWS.
Openbaar apothekers starten met opleiding tot intervisiecoach
Tien openbaar apothekers zijn gestart met de StiPCO-gesubsidieerde opleiding tot intervisiecoach. De leden van deze groep kunnen vanaf september 2018 geheel zelfstandig intervisiegroepen van collega’s begeleiden.
Reprise publiekscampagne ‘Wijs met medicijnen’
De KNMP-campagne ‘Wijs met medicijnen’, over veilig medicatiegebruik door ouderen, gaat in reprise. Het gelijknamige boekje is geheel herzien. Seniorenorganisatie KBO-PCOB en de KNMP organiseren op 1 november de aftrap in Drenthe met apotheker René Kuipers.
Staatssecretaris Dijksma: dertig miljoen voor waterzuivering medicijnresten
Het kabinet stelt dertig miljoen euro beschikbaar voor investeringen in verregaande waterzuivering om medicijnresten uit water te krijgen. Dat zegt staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu (IenM) in een brief aan de Tweede Kamer. Ook meldt zij de inspanningen te waarderen die apothekers doen om waterverontreiniging door geneesmiddelenverspilling aan de bron te beperken.
COA gunt contract voor de zorg voor asielzoekers aan Arts en Zorg
Arts en Zorg is per 1 januari 2018 verantwoordelijk voor de uitvoering en de inkoop van de zorg aan asielzoekers. Dat heeft het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) bekendgemaakt na het aanbestedingstraject. Het werk van Arts en Zorg is vergelijkbaar met wat het Gezondheidscentrum voor Asielzoekers (GCA) en Menzis COA Administratie (MCA) nu nog doen. Zorgverzekeraar DSW gaat Arts en Zorg ondersteunen.
KNMP vraagt Tweede Kamer om aandacht voor nieuwe administratieve lasten
Samen met de LHV, InEen en de KNMT vraagt de KNMP aandacht voor nieuwe administratieve lasten voor apothekers door de Wet toetreding zorgaanbieders. De organisaties zijn het oneens met de extra lasten die een vergunningsaanvraag, zoals opgenomen in het huidige wetsvoorstel, met zich meebrengt. Dat staat in de brief die de eerstelijnsorganisaties naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. Eerder heeft de KNMP zich sterk gemaakt voor het voorkomen van een extra meldplicht voor apothekers.
Hoogleraar Jan Raaijmakers overleden
De KNMP heeft het droeve bericht ontvangen dat Jan Raaijmakers op 14 oktober is overleden.
KNMP bouwt mee aan Holocaustmonument
De KNMP draagt bij aan de realisatie van het Holocaust Namenmonument in Amsterdam door de namen te adopteren van de Joodse apothekers die zijn vermoord tijdens de Holocaust. Hiermee wil de KNMP de ruim dertig omgekomen Joodse apothekers eren en herdenken.
KNMP: diverse mogelijkheden tot inbedding FG
Voor de inbedding van de Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) zijn diverse mogelijkheden en opties in kaart gebracht. De KNMP onderzocht hoe de FG op praktische wijze in de apotheek te introduceren. Hiervoor is contact gelegd met diverse koepels en zorgaanbieders.
Kaartspel ‘Speel op zeker’ voor elke openbare apotheek
Het onderwerp informatieveiligheid hoeft helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Het is een kwestie van logisch nadenken. Let op de 10 belangrijkste zaken en je doet het gewoon goed. Dat is de boodschap achter het kaartspel: 'Speel op zeker'! Elke openbare apotheek in Nederland krijgt dit kwartetspel in oktober 2017 per post toegezonden door de KNMP.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl