Nieuws apotheekteam

KNMP steunt oproep voor betere bescherming eerstelijnszorgverleners in coronatijd
De KNMP steunt de oproep van onder meer de LHV voor een betere bescherming van eerstelijnszorgverleners in coronatijd. Het pleidooi, namens alle zorgverleners in de extramurale zorg, voor de beschikking over voldoende beschermingsmiddelen is gericht aan de Tweede Kamerleden die op woensdag 12 augustus debatteren over de recente ontwikkelingen van het coronavirus.
Rol apotheker beschreven in D66-wetsvoorstel ‘Voltooid Leven’
In het D66-wetsvoorstel Voltooid Leven is een rol van apothekers beschreven. Dat blijkt uit het ingediende wetsvoorstel van Tweede Kamerlid Pia Dijkstra die woordvoerder medische ethiek is. Met het wetsvoorstel wil D66 bewerkstelligen dat mensen van 75 jaar en ouder op een zelfgekozen moment hun leven met hulp kunnen beëindigen, terwijl er geen sprake is van uitzichtloos lijden met een medische grondslag.
Recall Abstral tablet voor sublinguaal gebruik 200 en 400 microgram
Kyowa Kirin Pharma B.V. heeft in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) besloten om Abstral (fentanyl) tablet voor sublinguaal gebruik, 200 microgram (ZI-nummer 15704602) en 400 microgram (ZI-nummer: 15704637), met onmiddellijke ingang terug te roepen op apotheekniveau. De recall betreft uitsluitend de genoemde sterktes. Andere sterktes zijn niet bij de recall betrokken.
Cao SBA 2020-2022 algemeen verbindend verklaard
Het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid heeft de cao Stichting Bedrijfsfonds Apotheken (SBA) 2020-2022 algemeen verbindend verklaard. De cao SBA heeft een looptijd van 31 juli 2020 tot en met 31 oktober 2022. De cao-partijen VZA, ASKA, FNV en CNV Connectief, sector CNV Zorg & Welzijn beogen met deze cao goede scholing, arbeidsverhoudingen en -omstandigheden en een goede werking van de sectorale arbeidsmarkt in de apotheken te bevorderen en in stand te houden.
Nationaal Hitteplan vanaf 6 augustus actief in heel Nederland
Het Nationaal Hitteplan is vanaf donderdag 6 augustus actief in het gehele land. Dit melden het RIVM en KNMI. Het hitteplan vraagt extra aandacht voor de risico's van hitte, met name voor ouderen, chronisch zieken, jonge kinderen (zuigelingen) en mensen met overgewicht.
Apotheek.nl aansprekend voorbeeld van patiëntcommunicatie in coronatijd
Apotheek.nl is een van de aansprekende voorbeelden voor communicatie met patiënten in coronatijd. Dat blijkt uit een analyse van het RIVM. De resultaten zijn ter inspiratie omgezet in concrete aandachtspunten en adviezen voor zorgaanbieders die de communicatie met patiënten willen verbeteren of uitbreiden.
Samenwerkingsmogelijkheden huisartsen en apothekers bij griep- en pneumokkokkenvaccinaties
Apothekers kunnen samenwerken met huisartsen bij griep- en pneumokkokkenvaccinaties. Dat kan door bijvoorbeeld praktijkruimte of koelcapaciteit ter beschikking te stellen. Dit kan actueel worden wanneer in het najaar van 2020 wordt gestart met de vaccinatieprogramma’s.
MFB’s helpen bij terugdringen onnodig geneesmiddelgebruik
Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB’s) helpen bij het terugdringen van onnodig geneesmiddelgebruik. Dat blijkt uit data die afkomstig zijn van bijna 90% van de Nederlandse apotheken over het jaar 2019. In totaal zijn door apothekers 1,2 miljoen MFB’s uit de landelijke set afgehandeld. Bij een op de vier afgehandelde MFB’s zijn aanpassingen volgens de vigerende richtlijnen doorgevoerd. Dagelijks zetten apothekers zich in voor veilig geneesmiddelgebruik. Om hen hierbij te ondersteunen is de landelijke set MFB’s ontwikkeld.
KNMP: verwijder app Appotheek van telefoon
De KNMP roept apothekers op om de verouderde app van Apotheek.nl (‘de Appotheek’) van hun telefoon te verwijderen. De app Appotheek is vorig jaar vervangen door een nieuwe ‘Progressive Web App’ (PWA); een website (Apotheek.nl) in de vorm van een app. De app Appotheek wordt niet meer onderhouden en is niet meer actueel.
Apothekers ervaren meer regeldruk
Apothekers ervaren meer regeldruk. Dit blijkt uit het eindrapport van het actieplan ‘(Ont)Regel de Zorg’ dat de bewindspersonen van VWS naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. Tijdens twee meetmomenten in 2019 en 2020 zijn zorgprofessionals door onderzoeksbureau KPMG gevraagd naar de effecten van de actiepunten uit het actieplan van VWS om de regeldruk te verminderen. In de farmacie lijken de acht actiepunten nog niet bij te dragen aan het verminderen van de ervaren regeldruk.
Recall Alprazolam PCH tablet 0,25 mg
Teva Nederland B.V. heeft in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) besloten om alprazolam PCH tablet 0,25 mg (ZI-nummer: 14220520) met onmiddellijke ingang terug te roepen op apotheekniveau. De recall betreft uitsluitend batch 19392 die gedurende de periode 23-26 juni 2020 is geleverd.
Recall Minrin 0,1 mg/ml neusspray en Octostim 1,5 mg/ml
Ferring B.V. heeft in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) besloten om Minrin 0,1 mg/ml neusspray (ZI-nummer: 13565214) en Octostim 1,5 mg/ml neusspray (ZI-nummer: 13880527) met onmiddellijke ingang terug te roepen op apotheekniveau. Ook de parallel Octostim 1,5 mg/ml neusspray valt onder deze recall. De ZI-nummers van de parallel Octostim zijn 15971740, 16573803, 16579178 en 16606949. De recall betreft alle batches die in omloop zijn.
Politie houdt marktconsultatie voor een aanbesteding ‘Medicatieverstrekking aan Arrestanten’
De politie houdt een marktconsultatie voor een aanbesteding ‘Medicatieverstrekkingen aan Arrestanten’. Op 18 juli 2020 publiceert de politie via www.tenderned.nl de consultatie als voorbereiding op een Europese aanbestedingsprocedure die naar verwachting eind van dit jaar gepubliceerd wordt. De aanbestedingsprocedure betreft de dienstverlening voor de levering en verstrekking van geneesmiddelen om de medicatieveiligheid van de arrestantenzorg te vergroten.
KNMP onderzoekt paracetamol
Het Laboratorium voor Nederlandse Apothekers (LNA) van de KNMP gaat onderzoek doen naar paracetamol. Dit gebeurt na diverse mediaberichten, waarin een bepaald productieproces van paracetamol wordt gerelateerd aan de aanwezigheid van een kankerverwekkende stof.
CBG: veiligheid paracetamol staat niet ter discussie
De veiligheid van paracetamol staat niet ter discussie. Dit stelt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) in een reactie op publicaties van NRC en Zembla. De publicaties leggen een verband tussen de productie van paracetamol en de aanwezigheid van een kankerverwekkend middel.
Nieuwe CBG-registratie Tentin ter vervanging van Amfexa
Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft een handelsvergunning afgegeven voor Tentin 5 mg. Dit geneesmiddel komt op de markt ter vervanging van Amfexa 5 mg. Tentin is identiek aan Amfexa, slechts de naam verandert. De tabletten kunnen voor doseringsdoeleinden gedeeld worden in twee of vier gelijke delen. Voor terhandstellende apothekers betekent dit dat de doorgeleverde bereiding van dexamfetamine 2,5 mg niet meer aan patiënten verstrekt mag worden, zodra Tentin beschikbaar is.
VWS: ijzeren voorraad uiterlijk 1 juli 2022 gereed
Minister Van Rijn (VWS) wil de ijzeren voorraad van geneesmiddelen uiterlijk 1 juli 2022 gereed hebben. Dat schrijft de bewindsman in een brief aan de Tweede Kamer over zijn aanpak van geneesmiddelentekorten. De minister geeft aan dat er vier maanden voorraad aangehouden dient te worden door de leveranciers en een maand door de groothandels.
Samenwerking tussen KNMP en CBG nu ook officieel vastgelegd
De samenwerking tussen de KNMP en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) is nu ook officieel vastgelegd. Beide partijen werken al jaren nauw samen voor een goed en veilig gebruik van geneesmiddelen door patiënten. Op 6 juli 2020 ondertekenden zij een officiële samenwerkingsovereenkomst, ondersteund door het ministerie van VWS.
Minister Van Rijn ontvangt handreiking voor herstelzorg COVID-19
Minister Van Rijn (VWS) heeft op 1 juli de handreiking ‘Behandeling en begeleiding van post-COVID-19 patiënten’ in ontvangst genomen van de Long Alliantie Nederland (LAN). De handreiking, waar de KNMP SIG Long aan heeft bijgedragen, bevat aanbevelingen voor zorgprofessionals over hoe zij zorg kunnen bieden aan de patiëntengroep die klachten en beperkingen heeft overgehouden aan een corona-infectie: het COVID-19 Associated Syndrome (CAS).
Gratis publieksmateriaal ‘Medicijnen mee op reis?’ beschikbaar
De KNMP stelt nieuw publieksmateriaal ‘Medicijnen mee op reis?’ gratis beschikbaar voor KNMP-leden. Het gaat om een folder en om een poster. Apothekers en apotheekteams kunnen de patiënt zo nog beter informeren over hoe zij zonder zorgen reizen met geneesmiddelen.
Bonus voor zorgprofessionals
Er komt een bonusregeling voor zorgprofessionals. Dat heeft minister De Jonge (VWS) bekend gemaakt. Het gaat om alle professionals die in de zorg en ondersteuning werken en die zich in de coronatijd hebben ingezet voor patiënten en cliënten en direct of indirect de effecten van corona hebben ondervonden. Dat geldt ook voor de patiëntenzorg die in de apotheek is verleend. Minister de Jonge: "Tijdens de coronacrisis hebben zorgprofessionals zich dag en nacht onvermoeibaar ingezet om anderen te helpen. En dat onder ongekende omstandigheden. Nederland kon op hen rekenen.”
IGJ waarschuwt tegen import illegale receptplichtige geneesmiddelen via internet
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) waarschuwt tegen de import van illegale receptplichtige geneesmiddelen via internet. Alleen apothekers, fabrikanten en groothandelaren kunnen een vergunning krijgen om geneesmiddelen te importeren. Dat stelt de IGJ in een bericht op haar website. IGJ meldt dat de douane de afgelopen twee maanden 500 zendingen met hydroxychloroquine, chloroquine antibiotica en antivirale middelen aan particulieren heeft onderschept.
KNMP overhandigt nieuwste editie Standaarden voor Zelfzorg aan CBG
KNMP-voorzitter Aris Prins heeft op 24 juni het eerste exemplaar van de nieuwe editie Standaarden voor Zelfzorg overhandigd aan Ton de Boer, voorzitter van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Met de negende volledige herziene druk is dit standaardwerk voorzien van rijke informatie over zelfzorg.
Nieuwe samenstelling KNMP-bestuur
Het bestuur van de KNMP kent per 25 juni 2020 een nieuwe samenstelling. Reinier Bax, Maayke Fluitman, Jacco Pesser, Steven Verhagen-Smits en Peter Wognum zijn in de Algemene Vergadering (AV) benoemd tot nieuwe bestuursleden van het KNMP-bestuur. Het KNMP-bestuur zal daarmee, conform de besluiten over de wijziging van de bestuurlijke structuur, bestaan uit acht leden. Tijdens de AV van 11 december 2019 was Aris Prins al verkozen tot voorzitter en Sijtze Blaauw herbenoemd. Nicole van Hunfeld is nu een jaar in functie als penningmeester en vervult tevens de functie van vicevoorzitter. Katja van Oirschot, vicevoorzitter, treedt af als lid van het KNMP-bestuur.
Nationaal Hitteplan vanaf 24 juni in delen van het land actief
Het Nationaal Hitteplan is vanaf woensdag 24 juni actief in de provincies Gelderland, Limburg, Noord-Brabant, Overijssel, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland. Dit melden het RIVM en KNMI. Het hitteplan vraagt extra aandacht voor de risico's van hitte, met name voor ouderen, chronisch zieken, jonge kinderen (zuigelingen) en mensen met overgewicht.
Vernieuwing G-Standaard: specifiekere bewaking op interacties
De medicatiebewaking op interacties in de G-Standaard is vernieuwd met specifiekere bewaking. De nieuwe structuur helpt om medicatiebewaking beter toe te spitsen op de individuele patiënt. Deze bouwstenenstructuur is op basis van Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB’s) ingericht. Dit is een eerste stap in signaalreductie doordat er minder niet-relevante signalen verschijnen.
KNMP vraagt aandacht voor de ongewenste effecten van pakketuitstroom
De KNMP vraagt bij de Tweede Kamerleden aandacht voor de ongewenste effecten van het besluit om vanaf 2019 paracetamol en een aantal vitaminen en mineralen geen deel meer uit te laten maken van het verzekerd pakket. De KNMP vindt het onwenselijk dat substitutie naar risicovollere geneesmiddelen optreedt omdat paracetamol 1000 mg niet langer wordt vergoed uit het basispakket. Dat schrijft de KNMP in een brief aan de Kamerleden in reactie op de ‘Monitor vitaminen, mineralen en paracetamol uit het pakket’ van Nivel die minister Van Rijn (VWS) aan de Kamer stuurde in aanloop naar het Algemeen overleg Pakketbeheer.
Wabvpz: patiënt krijgt per 1 juli recht op elektronische inzage en recht op logging
De Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) kent per 1 juli 2020 nieuwe verplichtingen binnen de zorg. Patiënten verwerven het recht op kosteloze elektronische inzage in een afschrift van het dossier en het recht op inzage in de logging.
IGJ: Per 8 juni nieuwe formulieren verzoek toestemming levering geneesmiddel op artsenverklaring
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gaat de formulieren die vereist zijn bij een verzoek om toestemming voor levering van een geneesmiddel op artsenverklaring per maandag 8 juni wijzigen. Dit blijkt uit een bericht van de IGJ aan de KNMP. IGJ verzoekt apothekers om vanaf 8 juni gebruik te maken van de nieuwe documentatie.
Gezocht: poliklinische apotheker voor werkgroep ter verbetering signalering dubbelmedicatie
Het Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC) van de KNMP is voor de werkgroep Dubbelmedicatie op zoek naar een enthousiaste poliklinische apotheker die wil meewerken aan een verbeterde signalering van (pseudo)dubbelmedicatie in de G-Standaard. De werkgroep bestaat nu uit openbaar apothekers en ziekenhuisapothekers.
Premier Mark Rutte brengt bezoek aan Zuiderpark Apotheek
Premier Mark Rutte was op woensdagochtend 3 juni te gast bij de Zuiderpark Service Apotheek in Den Haag. Via social media laat hij weten dat hij daar ‘bijzondere en uiteenlopende gesprekken had met apothekers en huisartsen over de impact van corona’.
Minister Van Rijn stelt besluit overheveling immunoglobulinen een jaar uit
Minister Van Rijn (VWS) stelt het besluit van de overheveling van immunoglobulinen met een jaar uit. Daar heeft de bewindspersoon de Tweede Kamer over geïnformeerd.
Minister Van Rijn: diabeteshulpmiddelen worden vergoed vanuit hulpmiddelenzorg
Minister Van Rijn (VWS) heeft besloten alle diabeteshulpmiddelen te vergoeden vanuit de hulpmiddelenzorg. Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer.
Handreiking anderhalvemeterapotheek beschikbaar
De KNMP stelt de ‘Handreiking anderhalvemeterapotheek’ beschikbaar. Deze KNMP-handreiking biedt handvatten aan apothekers en hun apotheekteams hoe zij hun praktijk op een professionele wijze kunnen inrichten, rekening houdend met de anderhalvemetersamenleving.
KNMP-bestuur krijgt nieuwe samenstelling per 24 juni
Het KNMP-bestuur krijgt vanaf 24 juni 2020 een nieuwe samenstelling, zoals besloten in de Algemene Vergadering (AV) van 11 december 2019. Dit is in lijn met de wijziging van de bestuurlijke structuur van de KNMP.
Handreiking consult op afstand beschikbaar
De KNMP heeft in verband met de coronamaatregelen een Handreiking consult op afstand opgesteld. In deze handreiking worden de verschillende wijzen van contact op afstand en hun beperkingen ten opzichte van face-to-face contact toegelicht. Sinds de uitbraak van het coronavirus voeren apothekers en hun teams vaker consulten op afstand om de continuïteit van farmaceutische zorg voor patiënten te borgen.
Nieuwe LESA over ‘Organisatie van zorg bij chronische medicatie’
Een werkgroep van apothekers, huisartsen en wijkverpleegkundigen heeft onder begeleiding van de KNMP, NHG en V&VN de nieuwe LESA (Landelijke Eerstelijns SamenwerkingsAfspraak) ‘Organisatie van zorg bij chronische medicatie’ gerealiseerd. De nieuwe LESA biedt handvatten voor het maken van praktische afspraken tussen apotheker, huisarts en wijkverpleging en voor de zorg bij chronische medicatie van de thuiswonende patiënt, waarbij de wijkverpleging een rol speelt in de medicatievoorziening.
Picato 150 en 500 mcg/g gel definitief van de markt
Picato (ingenol mebutate) 150 en 500 mcg/g gel is niet meer geregistreerd als geneesmiddel in de EU. Dit heeft de EMA eind april 2020 besloten. Picato was geregistreerd voor de behandeling van actinische keratose.
Minister De Jonge geeft bekendheid aan ‘Masker 19’ in apotheek Pillen en Praten
Minister Hugo de Jonge geeft op 8 mei in Den Haag in apotheek Pillen en Praten bekendheid aan de mogelijkheid om in de apotheek met code ‘Masker 19’ huiselijk geweld te melden. Deze maatregel valt onder de VWS-campagne ‘Huiselijk geweld’, die speciaal in de coronatijd is gelanceerd.
IGJ: nieuwe Europese verordening medische hulpmiddelen jaar uitgesteld
De nieuwe Europese verordening voor medische hulpmiddelen (Medical Device Regulation, MDR) gaat een jaar later in, op 26 mei 2021. Dat stelt de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in een bericht op haar website. De internationale crisis rond COVID-19 belemmerde diverse stappen die nog nodig waren voor de invoering van deze nieuwe wetgeving, aldus IGJ. De huidige nationale wetgeving (Wet op de Medische Hulpmiddelen) blijft nog een jaar geldig.
VWS: wekelijkse monitor geneesmiddelenvoorraden
Een wekelijkse monitor van de vraag en de voorraden van geneesmiddelen bij groothandels en firma’s gaat vanaf vandaag van start. Dat schrijft minister De Jonge (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer. De bewindsman geeft aan dat de tijdelijke monitoring is gebaseerd op een risicogerichte lijst, die gefaseerd wordt ingevoerd. In de eerste maand wordt als proef gestart met een lijst van circa 25 middelen. Voorts geeft de minister aan dat het College ter Beoordeling Geneesmiddelen verantwoordelijk is voor de triage van de uitkomsten van de monitor. Op basis daarvan wordt de impact in kaart gebracht.
IGJ adviseert: coronatesten alleen via arts
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) stelt dat de kwaliteit van de procedure voor coronatesten alleen is gegarandeerd als die via een arts verloopt. Dat staat in een bericht op de website van IGJ. Artsen zijn in staat de juiste test aan te vragen en de resultaten op de goede manier te interpreteren, aldus IGJ. Aanleiding voor IGJ zijn signalen over de verkoop van coronatesten aan particulieren, ook wel sneltesten genoemd.
VWS: apothekers en assistenten kunnen getest worden
Apothekers en hun assistenten komen vanaf vandaag in aanmerking voor testen bij klachten. Dit heeft het ministerie van VWS gisteren laten weten aan de KNMP.
KNMP is verheugd over vervolgstap tegengaan geneesmiddelentekorten
De KNMP is verheugd over de vervolgstap van het ministerie van VWS om geneesmiddelentekorten tegen te gaan. Eind vorig jaar pleitte VWS voor extra voorraden van geneesmiddelen. Naar verwachting wordt daarmee 85% van de tijdelijke geneesmiddeltekorten opgevangen. Hiervoor reserveert het ministerie van VWS nu in totaal 115 miljoen euro. Het betreft een structureel bedrag van € 25 miljoen, waarvan € 15 miljoen extramuraal en € 10 miljoen intramuraal. De opbouw van de ijzeren voorraad gebeurt in fases en zal naar verwachting twee jaar duren, aldus VWS.
Huiselijk geweld melden bij apotheek via codewoord
Slachtoffers van huiselijk geweld kunnen vanaf 1 mei melding doen bij de apotheek via het codewoord ‘Masker 19’. Dat heeft de KNMP in samenwerking met het ministerie van VWS en het ministerie voor Rechtsbescherming afgesproken. Het codewoord biedt uitkomst voor slachtoffers die in deze tijd niet naar een veilige plek kunnen om huiselijk geweld te melden.
KNMP ontsluit wekelijks kengetallen medicatieverstrekkingen tijdens coronacrisis
De KNMP ontsluit vanaf heden wekelijks kengetallen van medicatieverstrekkingen tijdens de coronacrisis. Het betreft een representatieve steekproef onder openbare, poliklinische en dienstapotheken in Nederland. De landelijke data geven een trend weer, regionaal en lokaal kan er sprake zijn van verschillen.
IGJ verlengt alle GMP- en GDP-certificaten automatisch tot eind 2021
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) verlengt alle GMP- en GDP-certificaten automatisch tot eind 2021. Eerder al had de IGJ aangekondigd voorlopig geen GMP- en GDP-inspecties meer uit te voeren op de productie en distributie van geneesmiddelen.
Ramadan en diabetespatiënten: wat zijn de adviezen?
De meeste moslims in Nederland beginnen op donderdagavond 23 april met de ramadan. Door de veranderingen in het dagritme en het eten op ongewone tijden kunnen diabetespatiënten hier hinder van ondervinden. Apothekers kunnen hen speciale adviezen meegeven.
CBG: risico op ernstige bijwerkingen door chloroquine en hydroxychloroquine
Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) waarschuwt voor een risico op ernstige bijwerkingen door gebruik van chloroquine en hydroxychloroquine. De KNMP herkent deze waarschuwing van het CBG, die vandaag in navolging van een publicatie op de website van het Europees Medicijn Agentschap is gedaan. Beide middelen kunnen leiden tot hartritmestoornissen, lever- en nierproblemen, en ernstige irreversibele oogheelkundige complicatie.
Uitbetaling StiPCO-tegemoetkoming 2019 eind juni
Openbaar apothekers die in 2019 StiPCO-scholing hebben gevolgd, ontvangen de hierbij behorende tegemoetkoming eind juni. Voorwaarde hiervoor is dat zij alle evaluatieformulieren voor hun StiPCO-scholingen en een digitaal uitbetalingsformulier met daarop de juiste bankgegevens hebben ingevuld.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl