Nieuws apotheekteam

Apothekers leveren meer zorg voor minder geld
Persbericht | Waar alle zorgkosten zijn toegenomen, leveren apothekers meer zorg voor minder geld. De zorgvraag is in 6 jaar tijd met 26% toegenomen, terwijl de netto vergoeding daalde. Dit blijkt uit cijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen. De NOS berichtte op 15 november nog dat de omzet van zorgpraktijken in 10 jaar tijd met 50% steeg.
Oralia VTGM uitgebreid met informatie over breukstreep en alternatieven
Het vernieuwde Oralia VTGM bevat informatie over breukstrepen op tabletten. Ook is er nu een langere lijst met alternatieven te vinden. Zo hebben apothekers meer keuze als zij een patiënt met slikproblemen moeten overzetten op een ander middel.
KNMP-apotheker Laurien Rook over innovatief geneesmiddel
Apotheker Laurien Rook van de KNMP heeft in de media een toelichting gegeven op de komst van een innovatieve tablet in de Verenigde Staten. Het geneesmiddel bevat een minuscule sensor, die via een app kan aangeven of een patiënt zijn medicatie heeft ingenomen. Deze informatie kan met zorgverleners worden gedeeld.
Minister onderstreept belang apotheekbereidingen
Minister Bruins (Medische Zorg) onderstreept het belang van apotheekbereidingen en medicijnen op maat. Hij ziet onder meer kansen voor bereidingen bij ‘gekaapte’ geneesmiddelen. Zijn verwachting is dat de behoefte aan apothekersbereidingen voor kleine aantallen of unieke patiënten zal toenemen. Dit stelt Bruins in een brief aan de Tweede Kamer. Hij gaat hierover in gesprek met de KNMP.
InfectoCillin 250 Saft vergoed
Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is akkoord met de (tijdelijke) vergoeding van het niet-geregistreerde InfectoCillin 250 Saft (fenoxymethylpenicilline 250.000 IE/5 ml, poeder voor oplossing). Dit geneesmiddel is een alternatief voor Broxil 125 mg/5 ml poeder voor orale suspensie dat momenteel niet verkrijgbaar is.
Regionale nascholing populair onder apothekers
Apothekers, vooral in het noorden van het land, hebben behoefte aan regionale nascholingen. En ‘begeleiding kwetsbare groepen’ is het populairste thema. Dat blijkt uit een telefonische StiPCO-behoeftepeiling onder 300 openbaar apothekers uit zomer 2017, die in oktober werd gepresenteerd aan verschillende nascholingsaanbieders.
KNMP: regelmatig wisselen tussen biosimilars is niet wenselijk
Het regelmatig wisselen van biosimilars is niet wenselijk. Dit stelt de KNMP in de kanttekeningen bij haar standpunt over biosimilars en follow-on non-biological complex drugs (NBCD's). De openbaar en ziekenhuisapotheker heeft als geneesmiddelexpert en zorgverlener een cruciale rol bij de verantwoorde inzet van deze middelen.
VWS betaalt kosten gebruik GDI-voorzieningen in zorgsector
Kosten voor het gebruik in de zorgsector van GDI-voorzieningen, zoals DigiD, worden niet doorbelast aan individuele zorgverleners als bijvoorbeeld apothekers. Dit heeft het ministerie van VWS besloten. VWS zal de kosten van zorginstanties centraal betalen. Wel blijven de kosten om aan te sluiten op bijvoorbeeld DigiD voor eigen rekening.
KNMP ziet in RVS-rapport pleidooi voor bereidend apotheker
Apothekers kunnen door zelf geneesmiddelen te bereiden een tegenwicht bieden aan te dure geneesmiddelen. Dit stelt KNMP-voorzitter Gerben Klein Nulent bij de aanbieding van het advies ‘Beter, sneller, goedkoper’ van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) aan minister Bruno Bruins voor Medische Zorg op 9 november. In het advies pleit de RVS voor het stimuleren van apotheekbereidingen.
Speekseltest in het verkeer slaat niet aan op methylfenidaat, maar wel op dexamfetamine
De speekseltest die de politie sinds 1 juli gebruikt om drugsgebruikers te detecteren slaat niet aan op methylfenidaat, maar wel op dexamfetamine. Dit blijkt uit informatie van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Gebruikers van dexamfetamine mogen daarom nog steeds niet autorijden. Dit geldt ook voor patiënten die morfine, morfineachtige stoffen en medicinale cannabis gebruiken. De informatie op Apotheek.nl is hierop aangepast.
Alert: extra controle vereist na assortimentswijziging
Apothekers moeten zich bewust zijn van het gevaar van het samenvoegen van geneesmiddelen in het assortiment, waarschuwt Stichting Portaal voor Patiëntveiligheid/CMR (PvP) deze week in een CMR-alert. Controle door een tweede persoon na zo’n wijziging is van belang indien de omzetting ook moet plaatsvinden voor baxterpatiënten, vindt PvP. De stichting ontving zes meldingen waarbij assortimenstwijzigingen gevolgen hadden voor patiënten met een geïndividualiseerde distributievorm en acht de kans groot dat herhaling of schade optreedt.
Leidraad ‘Overdracht medicatiegegevens in de keten’ gereed
De KNMP heeft als betrokken partij op 1 november 2017 van het Kennisinstituut Medisch Specialisten (KIMS) de definitieve leidraad ‘Overdracht Medicatiegegevens in de keten’ ontvangen. De voortgang van de herziening van de richtlijn uit 2008 stagneerde juni 2017. Na vervolgoverleg is er nu een leidraad.
Op veler verzoek: poster ‘geen boosheid aan de balie’
Op verzoek van de leden: de nieuwe KNMP-poster ‘geen boosheid aan de balie’ vraagt aandacht voor gewenste omgangsvormen in de apotheek.
StiPCO-deelname hoger in 2017
De StiPCO-deelname in het eerste halfjaar van 2017 overtreft die van dezelfde periode in 2016. Het belang van zelfreflectie is geland. Dit blijkt uit cijfers over de eerste helft van 2017.
‘KNMP in je kontzak’ voor breaking news en zorgoverleg
De KNMP introduceert per 1 november een ledennetwerk op de beveiligde zorg-app Siilo, om intercollegiaal overleg binnen de zorgketen te bevorderen. Het netwerk dient bovendien om de leden snel en actueel op de hoogte te houden van urgente zaken zoals recalls en breaking news.
Inbraakgolf bij apotheken leidt tot aanhouding
Een inbraakgolf bij apotheken in de Bollenstreek heeft geleid tot de aanhouding van een verdachte. Dit bevestigt de politie, die een onderzoek is gestart na inbraken en pogingen daartoe in Katwijk, Sassenheim, Noordwijk, Noordwijkerhout, Voorhout en Warmond.
Rol van apothekers bij euthanasie belicht in Tweede Kamer
Katja Kok, vicevoorzitter van de KNMP, heeft de rol van apothekers bij euthanasie belicht in de Tweede Kamer. Dit deed zij tijdens een rondetafelgesprek over euthanasie op maandag 30 oktober 2017, georganiseerd door de Vaste Kamercommissie VWS.
Openbaar apothekers starten met opleiding tot intervisiecoach
Tien openbaar apothekers zijn gestart met de StiPCO-gesubsidieerde opleiding tot intervisiecoach. De leden van deze groep kunnen vanaf september 2018 geheel zelfstandig intervisiegroepen van collega’s begeleiden.
Reprise publiekscampagne ‘Wijs met medicijnen’
De KNMP-campagne ‘Wijs met medicijnen’, over veilig medicatiegebruik door ouderen, gaat in reprise. Het gelijknamige boekje is geheel herzien. Seniorenorganisatie KBO-PCOB en de KNMP organiseren op 1 november de aftrap in Drenthe met apotheker René Kuipers.
Staatssecretaris Dijksma: dertig miljoen voor waterzuivering medicijnresten
Het kabinet stelt dertig miljoen euro beschikbaar voor investeringen in verregaande waterzuivering om medicijnresten uit water te krijgen. Dat zegt staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu (IenM) in een brief aan de Tweede Kamer. Ook meldt zij de inspanningen te waarderen die apothekers doen om waterverontreiniging door geneesmiddelenverspilling aan de bron te beperken.
COA gunt contract voor de zorg voor asielzoekers aan Arts en Zorg
Arts en Zorg is per 1 januari 2018 verantwoordelijk voor de uitvoering en de inkoop van de zorg aan asielzoekers. Dat heeft het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) bekendgemaakt na het aanbestedingstraject. Het werk van Arts en Zorg is vergelijkbaar met wat het Gezondheidscentrum voor Asielzoekers (GCA) en Menzis COA Administratie (MCA) nu nog doen. Zorgverzekeraar DSW gaat Arts en Zorg ondersteunen.
KNMP vraagt Tweede Kamer om aandacht voor nieuwe administratieve lasten
Samen met de LHV, InEen en de KNMT vraagt de KNMP aandacht voor nieuwe administratieve lasten voor apothekers door de Wet toetreding zorgaanbieders. De organisaties zijn het oneens met de extra lasten die een vergunningsaanvraag, zoals opgenomen in het huidige wetsvoorstel, met zich meebrengt. Dat staat in de brief die de eerstelijnsorganisaties naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. Eerder heeft de KNMP zich sterk gemaakt voor het voorkomen van een extra meldplicht voor apothekers.
Hoogleraar Jan Raaijmakers overleden
De KNMP heeft het droeve bericht ontvangen dat Jan Raaijmakers op 14 oktober is overleden.
KNMP bouwt mee aan Holocaustmonument
De KNMP draagt bij aan de realisatie van het Holocaust Namenmonument in Amsterdam door de namen te adopteren van de Joodse apothekers die zijn vermoord tijdens de Holocaust. Hiermee wil de KNMP de ruim dertig omgekomen Joodse apothekers eren en herdenken.
KNMP: diverse mogelijkheden tot inbedding FG
Voor de inbedding van de Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) zijn diverse mogelijkheden en opties in kaart gebracht. De KNMP onderzocht hoe de FG op praktische wijze in de apotheek te introduceren. Hiervoor is contact gelegd met diverse koepels en zorgaanbieders.
Kaartspel ‘Speel op zeker’ voor elke openbare apotheek
Het onderwerp informatieveiligheid hoeft helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Het is een kwestie van logisch nadenken. Let op de 10 belangrijkste zaken en je doet het gewoon goed. Dat is de boodschap achter het kaartspel: 'Speel op zeker'! Elke openbare apotheek in Nederland krijgt dit kwartetspel in oktober 2017 per post toegezonden door de KNMP.
Spookfacturen Flanderijn en Van Eck
Een bedrijf dat zich voordoet als Flanderijn en Van Eck gerechtsdeurwaarders probeert door het versturen van spookfacturen onder andere apotheken op te lichten. Hiervan heeft de KNMP een melding gekregen. In de factuur staat dat de apotheek een schuld heeft aan een zorgverzekeraar.
Apotheek.nl genomineerd voor Website van het Jaar 2017
Apotheek.nl is een van de 12 genomineerden voor website van het jaar 2017 in de categorie gezondheid. Help mee om deze publieksprijs te winnen en stem op Apotheek.nl.
Vergoeding apotheekbereidingen 2018 bekend
De zorgverzekeraars hebben bekendgemaakt welke (doorgeleverde) apotheekbereidingen zij vanaf 1 januari 2018 vergoeden en welke niet.
Oplossing verkeersdeelname gebruikers dexamfetamine, morfine en medicinale cannabis gaat nog lang duren
Er komt een oplossing voor mensen die dexamfetamine, morfine en medicinale cannabis vanwege medische redenen gebruiken en deelnemen aan het verkeer, maar dit gaat nog lang duren. Het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) wil een uitzondering op de strafbaarstelling voor deze groep. Dat zegt minister Blok van VenJ, in de antwoorden op Kamervragen van D66. Het (wetgevings)proces om de uitzondering te bewerkstelligen kost echter wel veel tijd, aldus een woordvoerder van het ministerie.
BENU-rapport: Nederlandse apotheken koploper in efficiëntie en kwaliteit van zorg
Nederlandse apotheken zijn Europese koplopers waar het gaat om efficiëntie en kwaliteit van zorg. Dat blijkt uit het rapport ‘De Nederlandse apotheek’ dat KNMP-voorzitter Gerben Klein Nulent tijdens de LOA-sectievergadering op 12 oktober in ontvangst nam van BENU-directeuren Bart Tolhuisen en Eduard Lip.
Toedienapp BENU Apotheek in Eibergen wint KNMP-zorginnovatieprijs 2017
Persbericht | Met een toedienapp is BENU Apotheek in Eibergen winnaar van de KNMP-zorginnovatieprijs 2017. Het project 'Medicatie Controle App met elektronische toedienregistratie' kreeg de meeste stemmen van de leden van de apothekersorganisatie KNMP, die voor het eerst zelf mochten meebeslissen. De app maakt papieren toedieningslijsten overbodig, biedt apothekers en patiënten meer gemak, verbetert de medicatieveiligheid en maakt tijd vrij voor zorg.
KNMP over regeerakkoord: grote ambities op het geneesmiddelendossier
Het kabinet Rutte III heeft grote ambities op het geneesmiddelendossier. Dat stelt Gerben Klein Nulent, KNMP-voorzitter, als reactie op het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Klein Nulent: ‘Wij ondersteunen het kabinet in haar ambitie om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Vooral wat betreft dure geneesmiddelen ligt hier een uitdaging. Graag zien wij dat het kabinet meer investeert in goede farmaceutische begeleiding en goed geneesmiddelengebruik. Het regeerakkoord ervaren wij als een uitnodiging om met het nieuwe kabinet in gesprek te gaan.’
KNMP slaat alarm over terugloop bereidende apotheken Zeeland
Het aantal bereidende apotheken in Zeeland loopt gevaarlijk terug, waarschuwt de KNMP in de Provinciale Zeeuwse Courant (PZC) van 10 oktober 2017. Het zijn er op dit moment nog maar vier.
KNMP: ‘Geef xylometazoline-neusspray UA-status’
Geef xylometazoline de UA-status, zodat het enkel nog via de apotheek verstrekt wordt. Dat stelt de KNMP in het programma Kassa in reactie op KNO-arts prof. dr. Fokkens die wijst op de verslavende werking van het middel. Uitsluitend op recept verstrekken, is niet nodig, aldus de KNMP.
Apotheekbereidingen voor 2,5 miljoen patiënten onder druk
Persbericht | 2,5 miljoen patiënten zijn afhankelijk van apotheekbereidingen omdat er voor hen geen passend geneesmiddel in de handel is. Als er geen voorspelbaar investeringsklimaat komt, worden de 350 momenteel nog bereidende apotheken bedreigd in het in stand houden van hun bereidingsfaciliteit. Dat stelt voorzitter Gerben Klein Nulent van apothekersorganisatie KNMP in het Pharmaceutisch Weekblad van 6 oktober.
Dure geneesmiddelen in de Tweede Kamer
De Tweede Kamer sprak op maandag 2 oktober in de rondetafel Farmaceutische Industrie over de hoge kosten van (wees)geneesmiddelen en de rol van de farmaceutische industrie. Hier kwamen onder meer de bredere inzet van patiëntregistraties en biomarkers, patentwetgeving, aanpassing van mededingingstoezicht en decentrale inkoopmodellen aan bod. De KNMP ging in haar schriftelijke inbreng in op gepast gebruik, farmacogenetica en apotheekbereidingen. Op 22 november spreekt de Vaste Commissie VWS hierover verder in een Algemeen Overleg Geneesmiddelenbeleid.
Jodiumtabletten te bestellen via groothandels
Apothekers kunnen vanaf 2 oktober via de gangbare procedure bij hun groothandel jodiumtabletten bestellen. Vanaf oktober zijn de tabletten in de G-Standaard opgenomen. De adviesprijs voor de verkoop is 2,95 euro. De jodiumtabletten mogen vanaf 10 oktober worden verkocht in apotheek en drogist.
Assistenten bekostigen zelf (her)registratie kwaliteitsregister
Apothekersassistenten dienen per 1 juli 2017 zelf de (her)registratie in het kwaliteitsregister te bekostigen. Dit is een van de wijzigingen die de cao-partijen hebben doorgevoerd bij de samenvoeging van kwaliteitsregisters KAOF en KAA in het Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KA). Voorheen werden de kosten van registratie en herregistratie betaald uit de afdracht van cao-partijen.
Correctie Standaarden voor Zelfzorg 2017
In de nieuwste druk van het boek Standaarden voor Zelfzorg staat een fout in een stroomschema. Het gaat om ‘Schema 1: De combinatiepil’ in de Zelfzorgstandaard Noodanticonceptie op pagina 204.
Vereniging tegen de Kwakzalverij trekt nominatie KNMP in
De Vereniging tegen de Kwakzalverij heeft de nominatie van de KNMP voor de zogeheten Meester Kackadorisprijs 2017 ingetrokken. Dit besluit volgt op een brief van voorzitter Gerben Klein Nulent, die vaststelt dat de kandidatuur is gebaseerd op onterechte gronden. De Vereniging tegen de Kwakzalverij erkent dat er sprake is van een misser en biedt daarvoor ‘nederige excuses aan’, aldus dr. C.N.M. Renckens namens de Vereniging tegen de Kwakzalverij.
Ka-Chun Cheung in programma Undercover in Nederland
Apotheker Ka-Chun Cheung heeft in het televisieprogramma Undercover in Nederland commentaar gegeven op de handel in illegale medicijnen. De manager van het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP wijst op de gevaren voor gebruikers. Televisiemaker Alberto Stegeman ging tijdens zijn uitzending van zondag 24 september 2017 in op de criminele activiteiten van handelaren.
Miljoenennota 2018: doorgeleverde bereidingen onder laag btw-tarief
Doorgeleverde bereidingen blijven onder het verlaagd btw-tarief vallen. Eerder pleitte de KNMP voor dit gelijke en uitlegbare btw-tarief voor geneesmiddelen. Wel heeft de aanpassing van de definitie van een geneesmiddel in de Geneesmiddelenwet tot gevolg dat bepaalde zelfzorgmiddelen zoals zonnebrandcrème en tandpasta onder het hoge btw-tarief vallen. Dit blijkt uit de Miljoenennota 2018 die op Prinsjesdag is gepubliceerd. Daarnaast investeert het kabinet in verpleeghuiszorg. Informateur Zalm maakte namens de formerende partijen bekend dat het eigen risico op 385 euro blijft.
Meer prijzen tijdens FIP-congres
Naast de eerste prijs voor de KNMP-campagne ‘De eerste keer’ werd er tijdens het FIP-congres in Seoul nog een onderscheiding binnengehaald door de Nederlandse delegatie van de KNMP. Delia Titre, apotheker van het Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC), was dit jaar niet alleen het boegbeeld van de ledencampagne van het congres, zij won er ook de 'most Outstanding Poster section Health and Medicine Information’ met haar poster over kindermedicatie voor ouders op apotheek.nl.
Lareb: meldingen over omzetten van acenocoumarol
Bij een aantal patiënten heeft het omzetten van acenocoumarol (van Sandoz naar Centrafarm) geleid tot een daling van de INR. In dat geval moest de patiënt opnieuw worden ingesteld door de trombosedienst. Dit blijkt uit een publicatie van het bijwerkingencentrum Lareb.
FIP-prijs voor KNMP-campagne
KNMP-voorzitter Gerben Klein Nulent nam de Pharmacy Practice Improvement Award in ontvangst voor de campagne ‘De eerste keer’. Hij deed dit tijdens de openingsceremonie van het 77ste congres van de FIP, de internationale apothekersorganisatie, op 10 september in Seoul.
Recall Lanoxin 0,125 mg tabletten EAV van Brocacef
Brocacef BV heeft met onmiddellijke ingang op patiëntniveau LANOXIN 0,125 mg Eenheids Aflevering Verpakking (EAV) van 50 stuks teruggeroepen.
Handmatige doseringscontrole enoxaparine vereist in september
In de maand september is een handmatige controle van de dosering van enoxaparine vereist. De maximale doseringen staan per 1 september 2017 namelijk onjuist in de G-Standaard vermeld, waardoor er geen melding verschijnt bij een overdosering van enoxaparine. Dit geldt voor alle producten met enoxaparine. Per 1 oktober 2017 is deze fout hersteld in de G-Standaard.
KNMP lanceert 20 nieuwe iconen voor laaggeletterden
De KNMP lanceert tijdens de Week van de Alfabetisering twintig nieuwe medicijniconen voor laaggeletterden. Nadat de eerste twintig iconen in 2015 zijn ontwikkeld, kwamen er vanaf september 2016 veertig nieuwe iconen bij, gesubsidieerd door het ministerie van VWS. Op verzoek van Stichting Uitgifte Informatie Online (UI-online) ontwikkelde de KNMP in de zomer van 2017 nog twintig nieuwe iconen die werden getest door laaggeletterden.
IGZ start vervolgtraject voor maatregelen tegen producent Thyrax
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is een vervolgtraject gestart voor het treffen van passende maatregelen tegen producent Aspen van Thyrax Duotab. Dit staat in een op 7 september 2017 openbaar gemaakte rapport over het begin 2016 ontstane tekort van het schildkliergeneesmiddel. IGZ stelt dat Aspen de impact van de verplaatsing van de productielocatie heeft onderschat.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl