Nieuws apotheekteam

RIVM-onderzoek bevestigt: er zat te veel NDMA in ranitidine
Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat in vrijwel alle maagzuurremmers met ranitidine die op de Nederlandse markt waren, een te hoge concentratie N-nitrosodimethylamine (NDMA) heeft gezeten. De registratiehouders hebben eerder al in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd vrijwel alle ranitidine teruggeroepen.
Gezocht: apothekers voor werkgroep ter verbetering signalering dubbelmedicatie
Het Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC) van de KNMP is voor de nieuwe werkgroep Dubbelmedicatie op zoek naar openbaar apothekers en poliklinische apothekers die willen meewerken aan een verbeterde signalering van (pseudo)dubbelmedicatie in de G-Standaard.
IGJ: intensivering toezicht op melatonineproducten
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) laat in een brief aan de KNMP weten dat zij het toezicht intensiveert op producten die 0,3 of meer mg van het hormoon melatonine bevatten. De IGJ legt in samenwerking met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) vanaf deze maand inspectiebezoeken af beginnend bij fabrikanten en groothandels en vervolgens bij apotheken die melatonineproducten verstrekken.
Poolse apothekers op bezoek
Poolse apothekers bestudeerden onlangs tijdens een tweedaags werkbezoek de logistieke oplossingen in de Nederlandse apotheek. De groep kreeg middels een gevarieerd programma inzicht in zaken als baxtering en central filling.
Via online cursus of podcast voorbereiden op Wet Arbeidsmarkt in Balans
De regels in het arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht veranderen vanaf 1 januari 2020. De KNMP biedt ondersteuning om apothekers voor te bereiden op de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Een online cursus en podcast zijn beschikbaar voor apotheker om bijgepraat te worden wanneer het hen uitkomt. Ook is er 10 december een fysieke KNMP-bijeenkomst in Breukelen.
Minister Bruins: ‘Werken aan nieuwe vergoedingssystematiek voor recalls’
Er wordt gewerkt aan een nieuwe vergoedingssystematiek voor recalls. Dat stelde minister Bruins (VWS) tijdens een debat met de Tweede Kamer over het geneesmiddelenbeleid. De bewindsman zei dat een duurzame oplossing voor de afhandeling van de kosten van alle werkzaamheden die met een terugroepactie gepaard gaan, moet worden aangedragen door de betrokken partijen.
Tweede Kamer stemt unaniem voor het bevorderen van magistraal bereiden
De Tweede Kamer steunt met algemene stemmen de motie van GroenLinks om onderzoek te doen naar het bevorderen van magistrale bereidingen. In de motie roept Kamerlid Ellemeet de regering op in overleg te treden met apothekers en zorgverzekeraars. Doel daarvan is te onderzoeken hoe kennisdeling over magistraal bereiden het best kan worden bevorderd. Daarbij komen in ieder geval het juridische en vakinhoudelijke aspect aan de orde, evenals het bedrijfseconomisch verantwoord magistraal bereiden.
KNMP: aanleg ijzeren voorraad mooie stap
De KNMP omarmt het initiatief van minister Bruno Bruins (VWS) om met een ijzeren voorraad de geneesmiddelentekorten in Nederland te verminderen. Met een ijzeren voorraad van vijf maanden, te beleggen bij groothandels en fabrikanten, kan naar verwachting 85% van de tijdelijke tekorten worden opgevangen. Dat schrijft de bewindsman in een brief aan de Tweede Kamer. Voorzitter Gerben Klein Nulent van de KNMP: 'Wij zijn blij met deze maatregel die apothekers en patiënten verlichting biedt bij de tekortenproblematiek.'
KNMP pleit voor aanvullende maatregelen tegengaan tekorten
Om de impact van tekorten voor de Nederlandse patiënt zo klein mogelijk te houden, pleit de KNMP voor aanvullende maatregelen. Dat schrijft de KNMP in een brief aan de Tweede Kamer in aanloop naar het Algemeen Overleg over het geneesmiddelenbeleid dat op 6 november plaatsvindt. Momenteel loopt er onderzoek naar het vergroten van de voorraden van geneesmiddelen. Aanvullende maatregelen zijn echter noodzakelijk om de nadelige gevolgen van tekorten te beperken voor zowel patiënten als apothekers.
‘Brexit zou niet direct tot tekorten moeten leiden’
Eventuele logistieke verstoringen aan de grenzen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie en de mogelijke vertraagde levering van geneesmiddelen naar ons land toe zouden niet direct tot tekorten moeten leiden. Dat schrijft minister Bruins (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer. De minister waarschuwt echter wel voor onverwachte gevolgen. De bewindsman wil dan ook dat apothekers en zorginstellingen hun geneesmiddelenvoorraden op basis van historisch verbruik goed op peil houden.
Drie kandidaten voor voorzitterschap KNMP
Er zijn drie kandidaten om Gerben Klein Nulent op te volgen als voorzitter van de KNMP. Jan Dirk Jansen, Aris Prins en Laurens Schulpen, allen apotheker, zijn voorgedragen door de kandidaatstellingscommissie.
AVG verankerd in Gedragscode elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (EGiZ)
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is verankerd in de Gedragscode elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (EGiZ). In de nieuwste versie van de code zijn rollen als Functionaris Gegevensbescherming (FG), verwerkingsverantwoordelijke en verwerker opgenomen.
Voorzitter KNMP: patiënten en apothekers niet duperen bij recall
'Patiënten en apothekers mogen niet de dupe worden van terugroepacties van fabrikanten die vervuilde geneesmiddelen uit de handel halen. Patiënten moeten er op kunnen vertrouwen dat geneesmiddelen van onberispelijke kwaliteit zijn.’ Voorzitter Gerben Klein Nulent van de KNMP was daarover heel duidelijk in een uitzending van Radar over de recall van ranitidine.
VWS-subsidie voor nascholing StiPCO verlengd tot in 2020
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de subsidie voor het Stimuleringsprogramma competentieontwikkeling openbaar apothekers (StiPCO) verlengd tot 1 september 2020. Dit heeft het ministerie laten weten aan de KNMP, die het programma uitvoert. Openbaar apothekers en leden van het apotheekteam kunnen door dit besluit acht maanden langer gebruikmaken van de tegemoetkoming bij StiPCO-scholingen. Eerder was voorzien dat de regeling op 31 december 2019 zou eindigen.
Recall Topicorte emulsie
Sanofi-Aventis Netherlands b.v. heeft in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) besloten om Topicorte emulsie 2,5 mg/g met onmiddellijke ingang terug te roepen op apotheekniveau.
Recall Cabergoline PCH
Teva Nederland b.v. heeft in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) besloten om Cabergoline PCH 0,5 mg tabletten in 2 stuks verpakking (ZI-nummer 15244350) met onmiddellijke ingang terug te roepen op apotheekniveau. De recall betreft alleen de charge met chargenummer 104115.
Lisdexamfetamine valt niet onder Nederlandse Opiumwet
Het ADHD-geneesmiddel lisdexamfetamine is onlangs op de markt gekomen. De KNMP attendeert apothekers erop dat lisdexamfetamine niet onder de Nederlandse Opiumwet valt, dit in tegenstelling tot dexamfetamine. In enkele andere landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, valt het middel wél onder de nationale Opiumwet.
Nieuw op Apotheek.nl: verbeterde voorleeshulp en ‘videotheek’
Apotheek.nl biedt 2 vernieuwde functies die bijdragen aan de toegankelijkheid van de medicijnteksten: een verbeterde voorleeshulp én een compleet overzicht met alle video’s van de website. ‘De robotstem van de vorige voorleeshulp is vervangen door een duidelijkere mensenstem. En het video-overzicht bedient een zeer brede doelgroep: van laaggeletterde medicijngebruikers tot generatie Z’, aldus Nike Everaarts, apotheker en coördinator van Apotheek.nl over de recentelijke innovaties.
Bruins: apothekers ondersteunen strijd tegen onverantwoord gebruik opioïden
Apothekers ondersteunen de strijd tegen onverantwoord gebruik van opioïden. Dat blijkt uit de brief van minister Bruins over de actie-agenda opioïden. Hierin informeert hij de Tweede Kamer onder meer over de introductie van een nieuwe Medisch Farmaceutische Beslisregel (MFB) die per 2020 beschikbaar is.
Aanmelding KNMP Zorginnovatieprijs 2020 geopend
De KNMP roept apothekers op om mee te dingen naar de KNMP Zorginnovatieprijs 2020. Bijzondere zorginnovaties, initiatieven die de zorg in beweging krijgen of ideeën die bijdragen aan de zorg van de patiënt kunnen tot en met 5 januari 2020 worden ingediend.
Apothekers gezocht voor onderzoek naar zelfmanagement bij blaasontsteking
Kan zelfmanagement door vrouwen met blaasontsteking worden versterkt met ondersteuning van de apotheek? Wat zien apothekers als randvoorwaarden voor een gesprek over preventie en hoe zou dit in de apotheek georganiseerd kunnen worden? Naar deze vragen doet SUPPORT momenteel onderzoek. Apothekers worden opgeroepen om de vragenlijst in te vullen (duurt ongeveer 10 minuten).
LAN, MCL en KNMP ontwikkelen protocollen voor juist gebruik neusspray
De Long Alliantie Nederland (LAN), het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) en de KNMP hebben in samenwerking met elkaar 2 nieuwe neussprayprotocollen voor zorgverleners ontwikkeld. De protocollen – voor de reguliere corticosteroïd neusspray en voor de Avamys corticosteroïd neusspray – staan beschikbaar op Inhalatorgebruik.nl en moeten juist gebruik van neussprays onder patiënten bevorderen.
KNMP: implementeer overdracht medicatiegegevens zo snel mogelijk
De KNMP roept de Tweede Kamer op om de overdracht van medicatiegegevens in de keten zo snel mogelijk te implementeren. Dat schrijft de apothekersorganisatie in een brief aan de Tweede Kamerleden die op 9 oktober spreken over gegevensuitwisseling in de zorg. Apothekers kunnen als medicatiespecialist de veiligheid juist voor kwetsbare patiënten helpen vergroten door tijdige en volledige uitwisseling van actuele medicatiegegevens.
Vier winnaars KNMP Studentenprijs
Vier winnaars van de KNMP Studentenprijs zijn bekendgemaakt tijdens het KNMP Najaarscongres op dinsdag 8 oktober. Esmée de Zwaan, Anke Nabuurs, Hinke Siebinga en Sanne Bakker ontvingen de prijs voor hun onderscheidende onderzoeken.
Rogier Larik nieuw bestuurslid WSO
Apotheker Rogier Larik is verkozen als nieuw bestuurslid van de Wetenschappelijke Sectie Openbaar apothekers (WSO). Dit is dinsdag 8 oktober 2019 bekendgemaakt tijdens de sectieledenvergadering van de WSO op het KNMP Najaarscongres in Utrecht.
Apothekers geven gehoor aan oproep tijdig vervangen UZI-certificaten
418 van de 427 apotheken die hun G21 UZI-servercertificaten (van voor 1 januari 2018) vervroegd moesten vervangen, deden dit voor de uiterlijke deadline van 1 oktober 2019. Softwareleveranciers, VZVZ en CIBG konden voortvarend aan de slag met het verwerken van de aanvragen en het realiseren van de tijdige vervanging. Veilig medische gegevens uitwisselen via het LSP is zo gewaarborgd.
Recall ranitidine (update 2)
Alle registratiehouders van ranitidine bevattende producten hebben in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) besloten om met onmiddellijke ingang hun producten terug te roepen. De aanleiding is dat in deze producten mogelijk sporen met N-Nitrosodimethylamine (NDMA) zouden kunnen voorkomen. Uit voorzorg worden de producten uit de markt gehaald.
Conceptrichtlijn Consultvoering beschikbaar voor KNMP-leden
De conceptversie van de richtlijn Consultvoering is gereed en beschikbaar voor KNMP-leden. De aanbevelingen in de richtlijn ondersteunen de apotheker bij het leveren van patiëntgerichte zorg tijdens gesprekken met de patiënt waaraan de apotheker een farmaceutisch consult verleent.
FMD: meer scans en minder alerts
Apotheken scanden afgelopen week ruim 740.000 verpakkingen per dag ten behoeve van de Falsified Medicines Directive (FMD). Het alertpercentage is aan het dalen en is nu minder dan 3%. Om scanproblemen te verminderen zijn weer nieuwe 2D-testcodes ontwikkeld.
Wervingsposters apothekersassistenten via de SBA
Aandacht vestigen op het werk in de apotheek? De SBA biedt posters die het vak van apothekersassistent positief onder de aandacht brengen.
Recall Emerade pen
Bausch & Lomb Pharma heeft in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) besloten om de Emerade pen met onmiddellijke ingang terug te roepen bij de patiënt. De terugroepactie betreft alle charges die in omloop zijn.
KNMP verheugd met hulp tegengaan tekorten
Geneesmiddelentekorten krijgen steeds bredere aandacht en erkenning. Dit stelt de KNMP vast op de Wereld Apothekers Dag. Minister Bruins van VWS trok deze week aan de bel over de verdubbeling van tekorten. Voorzitter Gerben Klein Nulent van de apothekersorganisatie KNMP: ‘Het is goed dat de minister benadrukt dat het onacceptabel is dat geneesmiddelen in toenemende mate niet bereikbaar zijn voor patiënten.’
KNMP wint FIP-prijs voor poster farmaceutische zorg bij morbide obese en bariatrische patiënten
Op het internationale apothekerscongres van de FIP in Abu Dhabi heeft de KNMP een posterprijs gewonnen voor de poster over farmaceutische zorg bij morbide obese en bariatrische patiënten. Hiermee krijgen Nederlandse apothekers wereldwijde erkenning voor hun inzet voor patiënten met morbide obesitas en/of patiënten die bariatrische chirurgie hebben ondergaan.
Zorgsector opnieuw koploper datalekmeldingen
Organisaties in de zorgsector deden in de eerste helft van 2019 de meeste datalekmeldingen. Het grootste aantal uit deze sector is afkomstig van ziekenhuizen (23%) en apotheken (22%). Dit blijkt uit cijfers van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
Genereer publiciteit met dit template-persbericht over Apotheek.nl
Apothekers kunnen in hun gemeente de lokale pers benaderen met een zelf aan te vullen persbericht over Apotheek.nl. De KNMP biedt het template van het persbericht aan en faciliteert apothekers zo om zichzelf als medicatiespecialist te profileren. Eventueel lokaal gegenereerde publiciteit toont het Nederlands publiek bovendien de waarde van de website Apotheek.nl.
Waardering tijdens Dag van de Apothekersassistent op 24 september
De Dag van de Apothekersassistent is dit jaar op dinsdag 24 september – een gelegenheid om waardering uit te spreken voor het apotheekteam. Dit kan bijvoorbeeld met posters die de SBA heeft ontwikkeld met het thema ‘Waar zouden we zijn zonder jou’.
Twaalf nieuwe coaches beschikbaar voor begeleiden intervisie
Twaalf apothekers volgden het afgelopen jaar de opleiding ‘Coaches voor Farmacie’ met StiPCO-subsidie. Hun uitgebreide profielen zijn nu in te zien voor leden op KNMP.nl.
Minister Bruins: uitbreiding vergoeding apotheekbereidingen
Als een geregistreerd geneesmiddel niet wordt toegelaten tot het pakket vanwege te hoge kosten, kan de apotheekbereiding voortaan wél worden vergoed. Dan moet er wel sprake zijn van een acceptabele prijs. Dat schrijft minister Bruins in de VWS-begroting 2020.
Module Medicatiebeoordeling herzien: onderscheid tussen beperkt en verhoogd risicopatiënten
De module Medicatiebeoordeling uit de multidisciplinaire richtlijn Polyfarmacie bij ouderen is herzien. De bestaande module bleek in de praktijk niet te voldoen. De criteria waren niet specifiek genoeg om kwetsbare patiënten te selecteren en zijn daarom in deze module gewijzigd.
EMA wil richtlijnen om nitrosamines te vermijden in geneesmiddelen
De Europese Geneesmiddelautoriteit EMA heeft op 13 september een persbericht laten uitgaan dat er duidelijke richtlijnen moeten komen voor fabrikanten om nitrosamines te vermijden in geneesmiddelen. In 2018 werden nitrosamines aangetroffen in sartaanproducten waaronder valsartan. Elders in Europa zijn nu ook nitrosamines aangetroffen in ranitidine producten. Vooralsnog is onduidelijk of deze producten ook op de Nederlandse markt terecht zijn gekomen.
Minister Bruins over Brexit: verdere daling aantal kritische producten op CBG-overzicht
Het aantal producten op het CBG-overzicht van kritieke geneesmiddelen is verder gedaald. Dat schrijft minister Bruins in antwoord op Kamervragen van het CDA. Het ministerie van VWS en het CBG hebben de regie in het voorkomen van geneesmiddelentekorten als gevolg van de Brexit. De lijst met kritische geneesmiddelen vormt de basis om de beschikbaarheid van deze geneesmiddelen bij een harde Brexit te borgen. Het CBG-overzicht is niet openbaar en niet beschikbaar.
FMD: opnieuw scannen central-fill-verpakking geeft foutmelding
Het opnieuw scannen van central-fill-verpakkingen geeft onnodige foutmeldingen. Dit onderstreept de KNMP vier weken voor het einde van de soft launch van de Falsified Medicines Directive op 1 oktober 2019.
KNMP zoekt nieuwe voorzitter
De KNMP zoekt een enthousiaste en gedreven opvolger van de huidige voorzitter per december 2019. Kandidaten die voldoen aan de profielschets kunnen tot uiterlijk 1 oktober reageren.
Apothekers geven KNMP Farmanco rapportcijfer 8,1
KNMP Farmanco, het landelijk informatiepunt op het gebied van geneesmiddelentekorten, wordt goed gewaardeerd. Een klanttevredenheidsonderzoek (KTO) laat zien dat de website van (ziekenhuis)apothekers een rapportcijfer 8,1 krijgt. Naast het raadplegen van tekorten, kunnen apothekers ook zelf eenvoudig tekorten melden bij KNMP Farmanco.
Indienen voorstellen KNMP-onderzoeksprogramma voor 10 november
Het indienen van voorstellen voor farmaceutisch praktijkonderzoek kan tot 10 november 2019. Eind januari maakt de KNMP bekend welke projecten een bijdrage vanuit het KNMP-onderzoeksbudget 2020 krijgen.
G21 UZI-servercertificaten vervroegd vervangen
Apothekers met een G21 UZI-servercertificaat van vóór 1 januari 2018 moeten deze vervroegd vervangen. Het CIBG stuurt hun op korte termijn een brief met een aanvraagformulier voor een nieuw UZI-servercertificaat. G21 UZI-servercertificaten van na 1 januari 2018 hoeven niet vernieuwd te worden. Zorgaanbieders gebruiken een UZI-servercertificaat om hun systemen te laten communiceren met het Landelijk Schakelpunt (LSP) voor de uitwisseling van medische gegevens.
Apotheker Bart Smals blijft in Tweede Kamer
Apotheker Bart Smals neemt definitief zitting in de Tweede Kamer als fractielid van de VVD. Hij volgt Arno Rutte op, die de Kamer per half oktober 2019 verlaat. Smals was al beëdigd tot lid van de Tweede Kamer voor de duur van het zwangerschapsverlof van Bente Becker, tot 13 oktober 2019.
Activiteiten voor ouderen tijdens de Valpreventieweek
Voor apothekers is er de mogelijkheid om een activiteit voor ouderen op te zetten tijdens de Valpreventieweek van 30 september tot en met 6 oktober. Zij kunnen ouderen bewust maken van een verhoogd valrisico, bijvoorbeeld door een valrisicocheck te doen tijdens medicatiebeoordelingen of een informatiebijeenkomst te houden.
FMD: verminderen onterechte alerts heeft prioriteit
De Stichting Nederlandse Medicijnen Verificatie Organisatie (NMVO) stelt het verminderen van onterechte FMD-alerts als prioriteit. Om configuratiefouten bij scanners op te sporen heeft de NMVO opnieuw een 2D-code ontworpen. Met deze code wordt gekeken of de scanners in de apotheek numerieke volgordelijkheid en leestekens juist scannen.
Nationaal Hitteplan vanaf 24 augustus actief
Het Nationaal Hitteplan is vanaf zaterdag 24 augustus actief voor heel Nederland. Dit melden het RIVM en de KNMI. Het hitteplan vraagt extra aandacht voor de risico's van hitte, met name voor ouderen, chronisch zieken, jonge kinderen (zuigelingen) en mensen met overgewicht.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl