Nieuws apotheekteam

Waar lopen apothekers tegenaan na invoering van de AVG?
De themabijeenkomst AVG Eerste lijn vindt plaats op dinsdag 2 oktober in de Domus Medica te Utrecht, georganiseerd voor en door leden van de KNMP en InEen. De AVG is sinds twee maanden van kracht. In de apotheek is dat op diverse vlakken merkbaar. Voor de bijeenkomst kunnen apothekers prangende thema’s en onderwerpen aandragen waar zij meer over willen weten.
Op weg naar de invoering van de FMD
De KNMP heeft zich de afgelopen jaren samen met de ASKA, NVZA en LHV apotheekhoudenden ingezet voor een efficiënte implementatie van de Falsified Medicine Directive (FMD). Met de naderende deadline van 9 februari 2019 is het tijd voor een tussenstand met aandacht voor drie pijlers.
KNMP steunt Week van de Alfabetisering
De Wereld Alfabetiseringsdag is op 8 september 2018. Rondom deze dag organiseert Stichting Lezen & Schrijven de Week van de Alfabetisering, van 3 tot en met 9 september. Tijdens alweer de veertiende editie van de campagne vragen zij samen met vele honderden partners aandacht voor laaggeletterdheid in Nederland. Ook de KNMP is partner.
Zorgverzekeraars laten preferentiebeleid op valsartan tijdelijk varen
Alle grote zorgverzekeraars laten per direct het preferentiebeleid en de laagsteprijsgarantie (LPG) op valsartan los. Hierover heeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) de KNMP geïnformeerd.
Gezocht voor KNMP-campagne: echte apothekers in de hoofdrol
Vind je het leuk om voor de camera van de KNMP te staan, en nog leuker om over het apothekersvak te vertellen? Geef je dan op voor de publiekscampagne van de KNMP over de website Apotheek.nl. De campagne, met alleen echte apothekers in de hoofdrol, moet medicijngebruikers en niet-medicijngebruikers informeren over de toegevoegde waarde van Apotheek.nl.
Huisarts mag nu ook GLP-1-agonisten voorschrijven
Zorgverzekeraars Nederland (ZN) geeft aan dat huisartsen nu ook GLP-1-agonisten mogen voorschrijven. De verzekeraars hebben dit besloten na de recente aanpassing van de NHG-Standaard Diabetes type 2.
Voorkomen is beter dan genezen: cursus Effectief Personeelsbeleid
Als werkgever goed geïnformeerd en voorbereid zijn op het gebied van personeelsbeleid? De KNMP organiseert in september en oktober 2018 zes nieuwe cursussen Effectief Personeelsbeleid. Naast de juridische tips, worden ook praktische handvatten gegeven om met zieke of disfunctionerende werknemers om te gaan en het gesprek met de werknemer te beginnen. Voorkomen is immers beter dan genezen.
Verklaring beschikbaar voor verstrekking medicatie aan derden
Leden kunnen het voorbeeldformulier ‘Verklaring verstrekking medicatie(gegevens) aan derden’ gratis downloaden op de KNMP-website. Medicatie of een actueel medicatieoverzicht mag alleen met toestemming van de patiënt aan derden verstrekt worden. Met de verklaring wordt de toestemming van de patiënt schriftelijk vastgelegd.
Recall valsartan (update 13)
Door een aantal fabrikanten is in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) besloten op korte termijn over te gaan tot een recall van producten met valsartan. Het gaat om een terugroepactie op apotheekniveau in heel Europa.
Kamer steunt Pakketbesluit minister Bruins
De Tweede Kamer heeft de moties voor behoud van vitaminen, mineralen en paracetamol in het basispakket verworpen. Tijdens de behandeling in de Kamer tekende zich een meerderheid af voor het besluit van minister Bruins om vitaminen, mineralen en paracetamol uit het verzekerd pakket te laten stromen.
Eerste groep intervisiecoaches farmacie klaargestoomd
Negen apothekers ontvingen op 4 juli 2018 het diploma gecertificeerd intervisiebegeleider. Zij zijn vanaf het najaar beschikbaar om intervisiegroepen van collega’s te begeleiden als coach. De groep volgde de eenjarige opleiding tot ‘Coaches voor Farmacie’, met subsidie uit het StiPCO-budget.
Weer vergoedingsstatus verbandhulpmiddelen in G-Standaard
Zorgverzekeraars Nederland (ZN) beoordeelt sinds juni 2018 weer op landelijk niveau de vergoedingsstatus van wondverband- en compressiehulpmiddelen. Hierdoor is in de G-Standaard zichtbaar wanneer verbandhulpmiddelen niet vergoed worden. Wanneer is aangegeven dat er wel vergoed wordt, is dit nog wel steeds afhankelijk van het inkoopbeleid van de individuele zorgverzekeraar.
Coalitiepartijen steunen pakketmaatregel minister Bruins
VVD, D66 en het CDA hebben hun steun uitgesproken voor de pakketmaatregel van de minister. Dat deden zij in het debat met minister Bruins over de maatregel om vitaminen, mineralen en paracetamol te schrappen uit het basispakket.
Eigen online platform voor wetenschapsartikelen NPFO
Het Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek (NPFO) publiceert haar wetenschappelijke artikelen voortaan op een eigen website: NPFO.nl. De website, die voorheen onderdeel was van KNMP.nl, biedt een open access platform met een nieuwe vormgeving. Hierdoor zijn de ruim 700 artikelen beter toegankelijk en vindbaar.
Geïmporteerde geneesmiddelen kunnen vergoed worden
Vanaf 1 augustus is het mogelijk om geneesmiddelen die uit het buitenland worden betrokken voor het opvangen van geneesmiddelentekorten, te vergoeden. Dit geldt voor geneesmiddelen waarvoor tijdelijke toestemming voor importeren door IGJ is gegeven en voor middelen waarvoor een tijdelijke handelsvergunning door het CBG is gegeven.
CBG: Let op verschillen bij omzetting van capsules inhalatiemiddel Spiriva naar Tiotrus
Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) roept apothekers op hun patiënten goed te begeleiden bij omzetting van het tiotropium COPD-middel Spiriva 18 mcg capsules naar Tiotrus 10 mcg capsules. Beide geneesmiddelen werken hetzelfde, maar zien er anders uit en zijn ook anders in het gebruik (andere inhalator). De verschillen tussen de twee producten maken goede voorlichting bij een overstap extra belangrijk. Het CBG komt met dit advies na enkele meldingen bij Lareb van vermeend verminderde werkzaamheid van Tiotrus na omzetting.
Afvoer ingezamelde geneesmiddelenresten al in 93% gemeenten goed geregeld
De inzameling van medicijnafval is in 93% van de Nederlandse gemeente inmiddels goed geregeld. Dit blijkt uit het derde ‘KNMP Onderzoek Medicijnafval’. Mede dankzij de steun van de KNMP zijn apotheken er in geslaagd om in nagenoeg alle gemeenten te komen tot goede afspraken. In 2016 was dit in nog maar 55% van de gemeenten het geval.
Doorgeleverde morfinecassettes tot nader order vergoed
Zorgverzekeraars hebben aangegeven tot nader order de doorgeleverde morfinecassettes van grootbereiders nog wel te vergoeden, in ieder geval tot 1 augustus. De vergoeding geldt ook voor infuuszakken en spuiten. Dit blijkt uit navraag van de KNMP bij zorgverzekeraars.
Uitslag kwaliteitsindicatoren 2017 beschikbaar voor apotheken
Maar liefst 93,5% (1.711) van de uitgenodigde openbare apotheken vulden de kwaliteitsindicatoren over 2017 in. Voor al deze apotheken is nu een afzonderlijk benchmarkrapport met de uitslag beschikbaar. IT-partner DESAN heeft alle deelnemende apotheken een bericht gestuurd over het benchmarkrapport.
Minister Bruins over magistrale bereiding: meer helderheid en minder belemmeringen
VWS-minister Bruno Bruins wil meer helderheid en minder belemmeringen rondom de magistrale bereiding. Dit schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer, waarin de minister voor Medische Zorg een pakket aan maatregelen aankondigt om de uitgaven voor genees- en hulpmiddelen te beheersen.
Apotheker Aris Prins geeft uitleg over bewaartemperatuur geneesmiddelen
Apotheker Aris Prins van apotheek Poeldijk heeft in het radioprogramma ‘Bureau Kijk in de Vegte’ uitleg gegeven over de bewaartemperatuur van geneesmiddelen. Hij zette uiteen wat te doen als de temperatuur oploopt naar boven de 25 graden celsius.
Online tool bloedglucosemeters verwijst ook naar de apotheek
De Keuzehulp Bloedglucosemeters staat online. Minister voor Medische Zorg en Sport Bruno Bruins lanceerde de keuzehulp op 11 juni tijdens het congres 'Goed Gebruik Hulpmiddelen' in Bussum. De Keuzehulp Bloedglucosemeters is een online tool voor zorgverleners en patiënten, om samen de bloedglucosemeter te kiezen die het beste past bij de medische en persoonlijke situatie van de patiënt.
Jubileumtentoonstelling beschikbaar voor bruikleen
De KNMP stelt de zuilen van de jubileumtentoonstelling een beperkt aantal keren kosteloos beschikbaar voor bruikleen. Speciaal voor KNMP-leden die zelf een jubileum vieren of een (kinder)feest organiseren waarbij zij graag laten zien wat het werk van de apotheker inhoudt. Vanwege beperkte beschikbaarheid geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt.
KNMP stelt e-learning over laaggeletterdheid beschikbaar via CME-Online
De KNMP stelt in samenwerking met het online nascholingsinstituut CME-Online de e-learning ‘Bevorderen van juist medicijngebruik onder laaggeletterden’ beschikbaar. De ruim 13.000 CME-Online-geabonneerde apothekersassistenten kunnen zo gebruikmaken van de e-learning. De cursus is met 1 punt geaccrediteerd.
Datalek voorkomen? Gebruik de beveiligde app Siilo (ook voor pc)
70.000 zorgverleners in Nederland communiceren al met de gratis messenger-app Siilo. Een kwestie van downloaden en direct aan de slag. Ze wisselen bovendien beveiligd bestanden uit met elkaar, via de webversie op de computer. Het aantal Siilo-gebruikers groeit sinds de invoering van de AVG gestaag door. Werk jij al met Siilo? Start vandaag nog! Haak direct ook aan op het KNMP-netwerk en ontvang urgent ledennieuws, zoals recalls.
Autorisatie zorgstandaard ADHD: akkoord gevraagd van apothekers
De KNMP is gevraagd om de zorgstandaard ADHD te autoriseren. De zorgstandaard is ontwikkeld door een brede afvaardiging van partijen in de geestelijke gezondheidszorg in samenwerking met het netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ. De conceptzorgstandaard wordt voorgelegd aan apothekers voor instemming. Reageren kan tot 25 juni.
Meningokokken ACWY-vaccinatie vervangt meningokokken C-vaccinatie
De meningokokken C-vaccinatie is sinds mei 2018 in het rijksvaccinatieprogramma voor peuters van 14 maanden vervangen door de meningokokken ACWY-variant. Ook krijgen 14-jarigen per oktober 2018 de meningokokken ACWY-vaccinatie. Aanleiding is de toename van het aantal meningokokkenziektes type W in Nederland. Het Informatorium Medicamentorum is op deze wijziging aangepast.
‘UZI-medewerkerspas niet op naam’ nog niet verkrijgbaar
De ‘UZI-medewerkerspas niet op naam' is nog steeds niet aan te vragen, ondanks eerdere toezeggingen daartoe door het CIBG. De overheidsinstantie stelt nog niet te weten wanneer deze wel kan worden aangevraagd. In een brief vragen eerstelijnsorganisatie InEen, de KNMP en de Landelijke Huisartsen Vereniging om opheldering.
KNMP oneens met besluit kabinet over vitaminen uit basispakket
De KNMP is het oneens met het besluit van het kabinet om het advies van het Zorginstituut Nederland (ZIN) over vitaminen, mineralen en paracetamol te volgen. Door de maatregel verdwijnt een aantal producten per 1 januari 2019 uit het basispakket. Voorzitter Gerben Klein Nulent van de apothekersorganisatie: ‘Een kwetsbare groep patiënten wordt hiervan de dupe. Dit is slecht voor de volksgezondheid en qua besparing is het een kwestie van penny wise, pound foolish.’
KNMP in gesprek met AP over uitleg ‘grootschalige verwerking’
De KNMP is in gesprek met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over de uitleg die de AP geeft aan het begrip ‘grootschalige verwerking’. Deze uitleg is bepalend voor de eventuele aanstelling van een Functionaris Gegevensbescherming, na de inwerkingtreding van de privacywet AVG.
Reminder: jodiumtabletten beschikbaar via groothandels
Apothekers kunnen via hun groothandel jodiumtabletten bestellen. De adviesprijs voor de verkoop is 2,95 euro. De tabletten zijn ook in de G-Standaard opgenomen.
ZN informeert over declareren sinds controles op samenloop Wlz en Zvw
De enige manier om een rekening voor een patiënt in een Wlz-instelling met verblijf en behandeling betaald te krijgen, is door deze in te dienen bij de Wlz-instelling. Welke instelling dat is, deelt de zorgverzekeraar zoveel mogelijk in de retourinformatie bij afgekeurde declaraties. Het hangt van de specifieke situatie af of de Wlz-instelling de declaratie gaat betalen. Dit geeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) aan op haar website in een geüpdatet document met veelgestelde vragen over de samenloop van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz).
KNMP: meevaller niet los zien van bezuinigingsmaatregelen
De in de Voorjaarsnota verwerkte meevaller over uitgaven aan genees- en hulpmiddelen in 2017 kan niet los worden gezien van aangekondigde bezuinigingsmaatregelen in het regeerakkoord. Dit stelt voorzitter Gerben Klein Nulent van de KNMP na bestudering van de Voorjaarsnota, waarin een meevaller van 352 miljoen euro is opgenomen.
Online overleggen? Doe het AVG-proof met de gratis messenger-app Siilo
Siilo gebruik je voor beveiligd online overleg met collega’s, voorschrijvers en andere zorgprofessionals. Ruim 68.000 zorgverleners in Nederland werken al met Siilo. Sluit je ook aan? Registreer je met ID en BIG-nummer en kom met hen in contact.
Bent u zelfstandig openbaar apotheker met kennis van gezonde bedrijfsvoering? Word LOA-bestuurder!
Bekostiging, administratieve lastenverlichting, informatievoorziening en Falsified Medicines Directive (FMD): een greep uit de onderwerpen waar de sectie Landelijke Openbare Apotheken (LOA) zich voor inzet om zo de gezonde bedrijfsvoering in uw apotheek te bevorderen.
‘Apotheker’ met vervalst diploma verwijderd uit BIG-register
De KNMP dringt bij het CIBG aan op scherpere controles vóór BIG-registratie. Aanleiding hiervoor is een ‘apotheker’ die zich met een vervalst diploma heeft laten inschrijven in het BIG-register. Binnen de vervolgopleiding tot openbaar apotheker zijn op een gegeven moment vraagtekens gezet bij zijn functioneren. De persoon is inmiddels uit het BIG-register verwijderd en het KNMP-kandidaatlidmaatschap is opgezegd.
Medische verklaring nodig bij meenemen opiumwetmiddelen naar buitenland
Patiënten die opiumwetmiddelen mee willen nemen naar het buitenland, hebben hiervoor een medische verklaring nodig. Afhankelijk van de bestemming is dit een Schengenverklaring of een Engelstalige medische verklaring met eventueel een Apostillestempel.
KNMP faliekant tegen tweedehands geneesmiddelen
De KNMP vindt dat hergebruik van geneesmiddelen níet de oplossing kan en mag zijn voor geneesmiddelenverspilling. Dat wordt met klem benadrukt door de KNMP in een brief aan de Tweede Kamer. De suggestie om tweedehands geneesmiddelen te verstrekken aan patiënten die zich geen geneesmiddelen kunnen veroorloven door een gebrek aan geld, vindt de KNMP onverantwoord. Voorzitter van de apothekersorganisatie Gerben Klein Nulent: ‘Het verstrekken van tweedehandsgeneesmiddelen lijkt op het eerste gezicht verspilling tegen te gaan maar daarmee lopen patiënten grote gezondheidsrisico’s, met mogelijk ziekenhuisopname tot gevolg.’
Subsidieaanvraag van SectorplanPlus voor instroom en scholing
De tweede inschrijfronde voor SectorplanPlus van VWS is gestart. Werkgevers in zorg en welzijn kunnen meerjarige subsidie aanvragen voor opleidingsactiviteiten gericht op instroom en scholing van nieuwe en bestaande medewerkers. De MBO-opleiding tot apothekersassistent staat op de lijst van subsidiale opleidingen.
Klaar voor de AVG?
De nieuwe privacywet AVG brengt een aantal veranderingen met zich mee. Zoals de Functionaris Gegevensbescherming (FG), het verwerkingsregister en de verwerkersovereenkomsten. Ook in de apotheek zullen de wijzigingen die deze wet omvat de komende tijd stapsgewijs ingevoerd moeten worden.
StiPCO-dagen bieden scholing in de regio
Vier dagen, vier locaties, en vier goed gevulde programma’s: in september 2018 vinden de StiPCO-dagen plaats in Veldhoven, Zwolle, Egmond aan Zee en Rotterdam. Deelnemers kunnen op elke dag hun eigen programma samenstellen uit twintig workshops passend binnen het thema ‘De openbaar apotheker 2020: expert, coach en teamspeler’.
6585 meldingen van levensbeëindiging in 2017
Er zijn 6585 meldingen gedaan van levensbeëindiging op verzoek of hulp bij zelfdoding in 2017. Dat blijkt uit het Jaarverslag 2017 van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie.
Recall Accu-Chek Aviva en Accu-Chek Performa teststrips
Roche Diabetes Care Nederland BV heeft op 18 mei 2018 een recall in gang gezet op patiëntniveau voor Accu-Chek Aviva en Accu-Chek Performa glucoseteststrips.
Apothekers delen maandelijks 45.000 beveiligde berichten via Siilo
Apothekers die de gratis messenger-app Siilo gebruiken, versturen maandelijks zo’n 45.000 berichten. En ze zijn actief in ruim 80 groepen (ideaal voor casuïstiek). Dit blijkt uit gegevens van Siilo. ‘De cijfers tonen dat apothekers elkaar en andere zorgprofessionals weten te vinden via de app. Het is bovendien een mooie tool als je aan de verplichtingen van de AVG wilt voldoen’, aldus Frans Moss, Data Protection Officer voor de KNMP.
Ramadan en diabetespatiënten: wat zijn de adviezen
De meeste moslims in Nederland zijn dinsdag 15 mei begonnen met de ramadan. Door de veranderingen in het dagritme en het eten op ongewone tijden, kunnen diabetespatiënten hier hinder van ondervinden. Apothekers kunnen hen speciale adviezen meegeven.
KNMP biedt uitleg over implementatie AVG met cursus
De KNMP legt in de cursus ‘AVG in de openbare apotheek’ uit hoe apothekers stapsgewijs kunnen voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming die op 25 mei ingaat. Deelnemers kunnen daarnaast kennisnemen van de informatie en hulpmiddelen van de KNMP. Ook is er veel ruimte voor vragen. De cursus is in juni op vijf plekken in het land.
Oproep aan apothekers: attendeer patiënten op onderzoek naar Lyme
Apothekers kunnen patiënten met de ziekte van Lyme (of een andere tekenbeetziekte) via posters en kaartjes attenderen op een onderzoek op Tekenradar.nl naar de gevolgen van de aandoening. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
StiPCO 2017: intervisie neemt hoge vlucht
Intervisie neemt een hoge vlucht binnen het StiPCO-scholingsaanbod. In 2017 is 12,5% van het totaal aantal gevolgde uren binnen het programma gewijd aan deze scholingsvorm. Dit blijkt uit cijfers over de deelname aan StiPCO vorig jaar.
CYP2B6 heringedeeld: aparte contra-indicaties voor genotypes met variant *5
Aan CYP2B6 zijn 3 nieuwe contra-indicaties met de variant *5 toegevoegd om verwarring en daardoor onterechte dosisverlagingen van efavirenz te voorkomen. Het Geneesmiddel Informatiecentrum (GIC) van de KNMP adviseert apothekers om in het AIS te controleren of patiënten aan CYP2B6-contra-indicaties zijn gekoppeld en hen om te zetten naar de juiste contra-indicatie als zij de *5-variant hebben.
Verwisselen insulines Fiasp en Tresiba
Novo Nordisk BV waarschuwt voor het risico op verwisseling tussen de insulines Fiasp en Tresiba. Geadviseerd wordt patiënten die beide insulines gebruiken hierop te attenderen.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl