Nieuws apotheekteam

Apotheken mogen naar verwachting vanaf april zelftesten aanbieden
Openbaar apotheken kunnen mogelijk binnenkort corona-zelftesten aanbieden. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Naar verwachting zullen in april de eerste zelftesten op de Nederlandse markt komen. Momenteel worden deze zogeheten antigeensneltesten, naast PCR testen, in de teststraten van de GGD gebruikt. De binnenkort verkrijgbare zelftesten behoeven volgens het ministerie een duidelijke instructie of begeleiding door 'een geschoold iemand'. Aan het einde van de maand komt een groep van experts met een advies over het gebruik van deze zelftesten.
Indicatorgidsen kwaliteitsindicatoren 2020 beschikbaar
De indicatorgidsen voor openbaar apothekers en apothekers die dienst- of instellingsapotheken beleveren zijn nu te downloaden. Apothekers kunnen de gidsen gebruiken om de kwaliteitsindicatoren over 2020 in te vullen. De uitvraag loopt van 5 april tot en met 17 mei 2021.
Programmawebsite ‘Samen voor medicatieoverdracht’ live
De website Samenvoormedicatieoverdracht.nl is live. Via deze Nictiz-website van het programma Medicatieoverdracht lezen apothekers en andere zorgaanbieders, softwareleveranciers en patiënten over medicatieoverdracht. De website biedt nuttige informatie over het medicatieproces, praktijkvoorbeelden, als ook antwoorden op veel gestelde vragen over medicatieoverdracht.
Vrijstelling voor bereiden handdesinfectantia door apotheken verloopt op 4 maart
De vrijstelling voor het bereiden van handdesinfectantia door apotheken verloopt op 4 maart 2021. In het afgelopen jaar is door de staatssecretaris van IenW vanwege de coronacrisis een zogenaamde generieke vrijstelling verleend aan apotheken voor het zelf bereiden van handdesinfectantia. Deze vrijstelling was uitsluitend van toepassing voor de samenstellingen volgens de LNA-mededeling ’Handdesinfectantia voor professioneel gebruik’ van 20 maart 2020. De vrijstelling wordt niet verlengd. Bij het aflopen van deze vrijstelling is geen aflever- en opgebruiktermijn vastgesteld. Dit betekent dat voorraden die onder de vrijstelling vallen vanaf 4 maart niet meer gebruikt mogen worden.
Aanmelden voor Het Grote Zorgdebat op maandagavond 8 maart
De KNMP organiseert samen met een grote variëteit van beroeps-, branche- en patiëntenorganisaties uit de zorg op maandagavond 8 maart Het Grote Zorgdebat. Kandidaat-Kamerleden van twaalf politieke partijen gaan in debat over vier zorgbrede thema’s, waaronder de regiefunctie van politiek Den Haag en het preventiebeleid. De KNMP nodigt haar leden uit om het debat online te volgen.
Lareb en BMC starten studie naar patiëntervaringen medicinale cannabis
Bijwerkingencentrum Lareb en Bureau Medicinale Cannabis (BMC) zijn op 1 maart 2021 gestart met een studie naar ervaringen van patiënten met medicinale cannabis. Lareb en BMC doen een beroep op apothekers om patiënten te informeren over deze studie en hen uitnodigen om mee te doen.
KNMP Kennisbank: technische problemen verholpen
De KNMP heeft in het weekeinde technische problemen gehad met de Kennisbank. Hierdoor was dit informatiesysteem tijdelijk niet bereikbaar. De KNMP heeft gewerkt aan een oplossing en gaat er vanuit, met excuses voor het ongemak, dat de problemen van de baan zijn.
IGJ geeft opnieuw ruimte voor online voorschrijven
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) geeft opnieuw toestemming aan artsen om in een aantal omstandigheden geneesmiddelen online voor te schrijven. Dat meldt de IGJ op haar website. Volgens de overheidsinstantie kan het uitschrijven van recepten via een videoconsult helpen tegen de verspreiding van het coronavirus. Fysiek contact wordt op die manier vermeden. Tijdens de pandemie heeft de IGJ al eerder een aantal keer tijdelijk toestemming gegeven voor het online voorschrijven.
Minister De Jonge (VWS) is te spreken over voorkomen spillage door apothekers
Minister De Jonge (VWS) noemt het ‘fantastisch’ dat uit flacons van BioNTech/Pfizer een zevende dosis kan worden gehaald. ‘Dat lukt op z’n minst een deel van de GGD-medewerkers, en sowieso in de ziekenhuizen. Apothekers zijn dat natuurlijk gewend’, aldus de bewindspersoon tijdens een Kamerdebat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Het onderwerp kwam ter sprake nadat het Kamerlid Ploumen (PvdA) vragen stelde over het voorkomen van spillage van coronavaccins.
Europese Commissie wil grotere rol EMA in toezicht op geneesmiddelentekorten
Het Europees Medicijn Agentschap (EMA) moet een grotere rol krijgen in het toezicht houden op tekorten van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Dat schrijft de Europese Commissie in een voorstel voor een Europese farmastrategie om de bevoegdheden van het EMA in gezondheidscrises uit te breiden. Het uitvoerend orgaan van de Europese Unie stelt voor dat lidstaten het EMA moeten informeren over alle tekorten die mogelijk kunnen leiden tot een ingrijpende gebeurtenis of een crisis. Het Nederlandse kabinet verwelkomt de plannen, maar pleit voor een duidelijke definitie van zo’n ‘ingrijpende gebeurtenis’.
51e editie Informatorium Medicamentorum beschikbaar
De 51ste editie van het Informatorium Medicamentorum (IM) is uit. Abonnees hebben het boek met betrouwbare geneesmiddelinformatie afgelopen week al per post ontvangen. Bestellen kan via de KNMP-website.
Inspectie geeft tips aan zorgverleners over COVID-19-vaccinatie
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft een informatieblad uitgebracht over de COVID-19-vaccinatie. Hierin staan tips en aanbevelingen voor zorgverleners, onder wie apothekers, om het proces van het vervoer, ompakken en toediening gereedmaken van vaccins nog beter te laten verlopen. Deze komen voort uit bezoeken die de Inspectie uitvoert. Volgens de inspectie is er sprake van ‘professionele doorontwikkeling’. De factsheet van de IGJ wordt om de paar weken bijgewerkt.
KNMP-pleidooi voor centrale rol apothekers bij zorg rondom ouderen
De KNMP pleit voor een centrale rol van apothekers bij de zorg rondom ouderen. Dat bracht de KNMP naar voren tijdens de ‘Week van de dialoog’ die het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) afgelopen week organiseerde. Daarin stond de dialoognota ‘Ouder worden 2020-2040’ centraal. Ook stelde de KNMP dat de samenwerking binnen de zorg voor ouderen moet worden versterkt. Dat zal de KNMP tevens benadrukken in haar schriftelijke reactie gedurende de consultatieronde, waarin de KNMP haar visie geeft op de dialoognota ‘Ouder worden 2020-2040’.
Kabinet in afwachting van Europees onderzoek naar geneesmiddelentekorten
Minister Van Ark (Medische Zorg) is in afwachting van een Europees onderzoek naar de afhankelijkheden van Europa en de oorzaken van (toenemende) geneesmiddelentekorten. Dat schrijft de bewindspersoon in antwoorden op Kamervragen van de PVV. Die stelde het Kamerlid Jansen naar aanleiding van de tekorten waarover KNMP Farmanco eind januari heeft gepubliceerd. Het aantal tekorten blijkt in 2020 andermaal ongekend hoog, en is nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van een jaar eerder.
Minister Van Ark informeert Kamer over voortgang geneesmiddelenbeleid
Minister Van Ark (Medische Zorg) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het geneesmiddelenbeleid. In haar Kamerbrief van 12 februari geeft zij de politieke stand van zaken weer van diverse dossiers, zoals geneesmiddelentekorten, gegevensuitwisseling in de zorg en het verbeteren van toegankelijke informatie voor patiënten. De bewindspersoon schrijft onder meer dat apothekers een ‘unieke en centrale positie’ hebben in de farmaceutische zorgverlening. De voortgangsbrief omvat geen nieuwe voorstellen. Doordat de Kamerbrief tijdens het voorjaars- en verkiezingsreces is verschenen, zullen nieuwe Tweede Kamerleden zich in april buigen over de brief.
IGJ vraagt apotheekhoudenden digitale vragenlijst FMD in te vullen
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) vraagt apotheekhoudenden middels een brief om een korte, digitale vragenlijst in te vullen. Apotheekhoudenden zijn verplicht de lijst binnen veertien dagen na dagtekening van de brief in te vullen. Het betreft vragen rondom de voortgang van de invoering van de Europese Falsified Medicines Directive (FMD) in apotheken. Op deze manier wil de IGJ inzicht krijgen in de stand van zaken van de veiligheidskenmerken van geneesmiddelen tegen vervalsingen in de distributieketen in Nederland.
Cao-partijen akkoord met onderhandelingsresultaat cao Apotheken
Alle cao-partijen zijn akkoord met het onderhandelingsresultaat van de cao Apotheken. De leden van de ASKA, VZA en de vakorganisaties FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat.
Recall fosfaatdrank 1 mmol/ml ongeconserveerd DMB
GMP apotheek De Magistrale Bereider heeft in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) besloten om met onmiddellijke ingang fosfaatdrank 1 mmol/ml ongeconserveerd terug te roepen op patiëntniveau. Het betreft een drank met ZI-nummer 15966941. De recall betreft uitsluitend de charge 20B0D. Deze charge is uitgeleverd in de periode van eind mei 2020 tot eind december 2020.
Voorjaarscongres: inschrijven vóór 23 februari en alle parallelsessies op KNMP.nl
De inschrijving voor het voorjaarscongres sluit op 23 februari 2021 en de inhoud van alle parallelsessies is nu op KNMP.nl beschikbaar. Het congres op 9 maart 2021 wordt live uitgezonden vanuit het World Forum te Den Haag en heeft als thema: Diabetes Mellitus.
SFK-rapportage patiëntenlijst COVID-19-vaccinatie beschikbaar
De Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) stelt een rapportage beschikbaar om te komen tot een patiëntenlijst COVID-19-vaccinatie. De rapportage ondersteunt apothekers bij het selecteren van patiënten die geneesmiddelen gebruiken die mogelijk relevant zijn tijdens of voorafgaand aan een COVID-19-vaccinatie.
Nieuwe handreiking 'Inzage in medische dossiers door nabestaanden'
De KNMG en Patiëntenfederatie Nederland hebben een nieuwe 'Handreiking Inzage in medische dossiers door nabestaanden' gepubliceerd. Die gaat in op alle regels rondom het recht voor nabestaanden op inzage en afschrift van gegevens uit medische dossiers van overleden naasten. Er is een uitgave voor zorgverleners en een uitgave voor patiënten en nabestaanden.
CBG: gebruik Esmya weer beperkt toegestaan
Het gebruik van Esmya (ulipristalacetaat 5 mg) is weer toegestaan. Wel is de groep vrouwen voor wie het geneesmiddel is bedoeld, nog verder ingeperkt. Dat stelt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) in een bericht op haar website.
Uitvraag kwaliteitsindicatoren start op 5 april
Openbaar apothekers en apothekers die dienst- of instellingsapotheken beleveren, kunnen tussen 5 april en 17 mei 2021 de kwaliteitsindicatoren over 2020 invullen. De basis voor de uitvraag wordt, net als in voorgaande jaren, gevormd door de Professionele Standaard farmaceutische zorg.
Minister De Jonge (VWS) dankt apothekers voor snelle hulp bij vaccinatie
Minister De Jonge (VWS) spreekt een woord van dank uit aan apothekers voor de ondersteuning bij de COVID-19-vaccinatie. In een Kamerbrief schrijft hij dat zowel ziekenhuis- als openbare apothekers op zeer korte termijn hun hulp hebben aangeboden. Apothekers werken in verschillende regio’s samen met zorginstellingen bij de ondersteuning van vervoer, ompakken en voorbereiden van de vaccins. ‘Ik ben blij met het harde werk van alle betrokkenen’, laat de bewindspersoon weten.
PGEU: stijging geneesmiddelentekorten in meerderheid Europese landen
In de meerderheid van de Europese landen is het aantal geneesmiddelentekorten in 2020 ten opzichte van 2019 gestegen. Dat blijkt uit onderzoek van de Europese koepelorganisatie van openbaar apothekers (PGEU). Alle 26 onderzochte Europese landen hadden in 2020 te maken met geneesmiddelentekorten. In 17 landen is de situatie rondom geneesmiddelentekorten verslechterd, aldus de PGEU. De situatie bleef in 8 landen hetzelfde.
Rijksoverheid stelt verklaringen avondklok beschikbaar
De Rijksoverheid stelt formulieren van verklaringen voor de avondklok beschikbaar via haar website. Het gaat om een ‘eigen verklaring avondklok’ en een ‘werkgeversverklaring avondklok’. Wie vanaf 23 januari tussen 21.00 en 04.30 voor het werk buiten is, dient beide formulieren te kunnen tonen.
Draaiboek en aandachtspunten voor mogelijke vaccinatierol apothekers
De KNMP publiceert op de website een draaiboek en een lijst met aandachtspunten voor apothekers die willen meewerken aan de COVID-19-vaccinatie. Zij kunnen gebruikmaken van de documenten ‘Lijst met aandachtspunten voor openbaar apothekers’ van de KNMP en het ‘Draaiboek COVID-vaccinatie’ van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA). In verschillende regio’s in Nederland werken apothekers al mee aan de vaccinatie.
Chatsessie ‘Vaccineren’: maximum bereikt en achteraf terug te kijken
De chatsessie ‘Vaccineren’ heeft het maximum van 500 plekken bereikt en is achteraf terug te kijken op KNMP.nl. Vrijdag 22 januari houdt KNMP een ingelaste virtuele chatsessie met voorzitter Aris Prins voor ziekenhuisapothekers en openbaar apothekers. De voorzitter gaat met hen in gesprek over hun rol in het vaccinatieproces van het coronavaccin dat VWS en RIVM zijn gestart. De vragen die de leden in de chat stellen, zijn later -voorzien van een antwoord- terug te vinden in de Q&A over het coronavirus op KNMP.nl. De KNMP blijft graag met haar leden in gesprek en bericht de leden wanneer de komende chatsessies met Aris plaatsvinden.
KNMP actualiseert ‘Handreiking anderhalvemeterapotheek’
De KNMP heeft de ‘Handreiking anderhalvemeterapotheek’ geactualiseerd. Deze nieuwe versie biedt apothekers onder meer handvatten voor uitzonderingssituaties tijdens de coronacrisis waarbij de continuïteit van zorg door dreigend personeelstekort in het geding komt.
Aantal geneesmiddelentekorten wederom ongekend hoog
Persbericht | Het aantal geneesmiddelentekorten in Nederland blijkt in 2020 andermaal ongekend hoog en is nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van een jaar eerder. In 2020 zijn 1480 tekorten geteld, tegenover 1492 een jaar eerder. Toen was er een verdubbeling. Voorzitter Aris Prins van de apothekersorganisatie KNMP: ‘We hoopten dat het een eenmalige uitschieter betrof, maar er lijkt nu sprake van plateauvorming op een zeer ongewenst niveau. Patiënten, apothekers en andere zorgverleners ondervinden hier dagelijks enorme last van.’
Advies Zorginstituut: vergoed apotheekbereiding mexiletine
Het Zorginstituut adviseert om niet het weesgeneesmiddel Namuscla (mexiletine) maar de apotheekbereidingen van mexiletine te vergoeden uit de basisverzekering. Dat blijkt uit een GVS-advies van het Zorginstituut van 13 januari 2021 naar aanleiding van de vergoedingsaanvraag van Namuscla. De hoge prijs van dit weesgeneesmiddel ondermijnt volgens het Zorginstituut ‘de solidariteit van ons zorgstelsel’. Daarom pleit het instituut ervoor om de (goedkopere) apotheekbereidingen wel in de basisverzekering op te nemen.
KNMP stelt apart overzicht beschikbaar voor apothekers over COVID-19-vaccins
Op KNMP.nl is een apart overzicht beschikbaar gesteld voor apothekers en hun team met vragen en antwoorden (Q&A) over vaccins tegen het coronavirus. Deze pagina is een aanvulling op de Q&A over het coronavirus in het algemeen. De informatie op KNMP.nl wordt voortdurend up-to-date gehouden.
Informatie over COVID-19-vaccins Comirnaty en Moderna beschikbaar op Apotheek.nl
Apotheek.nl biedt uitgebreide publieksinformatie over de COVID-19-vaccins Comirnaty en Moderna. De Europese medicijnautoriteiten hebben beide vaccins tegen het coronavirus onder voorwaarden goedgekeurd.
PRISMA-symposium 2021 open voor abstracts
Apothekers kunnen tot maandag 5 april hun abstract indienen voor het PRISMA-symposium 2021. De beste abstracts worden gepubliceerd in het Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek. Het PRISMA-bestuur reikt tijdens dit online symposium op 18 mei tevens de PRISMA-publicatieprijs en PRISMA-proefschriftprijs uit.
13 januari: webinar voor zorgprofessionals over COVID-19-vaccins
Het ministerie van VWS, RIVM, NHG en LHV organiseren woensdagavond 13 januari om 20.00 uur samen met MedischeScholing.nl een live webinar over de COVID-19-vaccins. Deze gratis nascholing staat open voor iedereen die in de zorg werkt.
QR-code Apotheek.nl beschikbaar
De KNMP heeft een QR-code ontwikkeld die linkt naar Apotheek.nl. Apothekers kunnen de QR-code gebruiken op het (print)materiaal van de eigen apotheek ter ondersteuning van de patiëntenvoorlichting en ter bevordering van veilig medicijngebruik.
IGJ en KNMP actualiseren Handreiking Administratie Opiumwetmiddelen
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de KNMP hebben de ‘Handreiking Administratie Opiumwetmiddelen in de Openbare Apotheek’ bijgewerkt.
Inning SBA-premie per 1 januari 2021 door SBA zelf
De inning van de SBA-premie aan apotheken gebeurt per 1 januari 2021 door SBA zelf, en niet meer door Appolaris. Dat schrijft SBA in een bericht op haar website. Voor apotheken heeft de wijziging geen consequenties.
KNMP-standpunten ‘Gereedmaken COVID-19-vaccins’ en ‘Uitwisseling vaccinatiegegevens COVID-19’
De KNMP onderstreept, met het oog op de medicatieveiligheid, het belang van de correcte uitvoering van het gereedmaken van het COVID-19-vaccin. Apothekers beschikken over uitgebreide kennis van geneesmiddelen en de procedures om vaccins voor toediening gereed te maken. De apotheker springt graag bij om ervoor te zorgen dat er veilig en effectief gevaccineerd kan worden. Dat is het standpunt van de KNMP over het gereedmaken van COVID-19-vaccins.
Save the date: 9 maart 2021 KNMP Voorjaarscongres online
De programmacommissie is verheugd te kunnen mededelen dat het KNMP Voorjaarscongres volgend jaar doorgaat. In verband met de coronamaatregelen gaat deze online plaatsvinden. De bijeenkomst duurt van 12.00 tot 17.00 uur, het thema is ‘Diabetes Mellitus’. Dus reserveert u 9 maart alvast in uw agenda, nader bericht over de inschrijving volgt!
KNMP: terughoudendheid geboden bij omzetten van patiënten die Fiasp gebruiken
De KNMP roept apothekers op om patiënten die Fiasp gebruiken niet zonder meer over te zetten op Novorapid of de biosimilar insuline aspart.
Minister Van Ark informeert Kamer over GVS-herziening per 2023
Minister Van Ark (Medische Zorg) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de inwerkingtreding van de zogeheten modernisering van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) per 1 januari 2023. In deze brief van 18 december 2020 staat dat het ministerie van VWS met apothekers en anderen in gesprek gaat over het wisselen van geneesmiddelen, de uitwerking van ‘medische noodzaak’, het beperken van administratieve lasten en de voorlichting richting patiënten.
Regeling persoonlijke beschermingsmiddelen voor mantelzorgers nog onvoldoende bekend
De regeling waarmee persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) gratis beschikbaar zijn voor mantelzorgers, is nog onvoldoende bekend. Dat stelt MantelzorgNL in een bericht op haar website. Apothekers kunnen sinds mei dit jaar gratis een ‘Korte termijn PBM’ met beschermende materialen aan mantelzorgers verstrekken. Dit gebeurt op basis van een elektronisch recept op naam van degene die door de mantelzorger wordt verzorgd en wordt getest op COVID-19.
‘Een nieuwe generatie ouderen, langer thuis’ maakt digitale regiotour
Vanaf maart 2021 start ‘Een nieuwe generatie ouderen, langer thuis’ een regiotour. In de digitale ronde langs zeven regio’s kunnen zorg- en welzijnsprofessionals, wetenschappers, beleidsadviseurs, bestuurders, managers, docenten, bedrijven en ouderen met elkaar kennis en ervaringen uitwisselen. Dit moet een (extra) basis bieden voor een constructieve samenwerking in de zorg voor ouderen.
Zeven MDR’s door KNMP goedgekeurd: jaaroverzicht 2020
De KNMP keurde in 2020 zeven multidisciplinaire richtlijnen (MDR’s) goed. Hieronder volgt het jaaroverzicht. Apothekers versterkten het afgelopen jaar de samenwerking met andere zorgverleners in de keten bij de ontwikkeling van deze multidisciplinaire richtlijnen.
KNMP-advies: geen extra afleveringen fenprocoumon in december
Fenprocoumon tabletten zijn momenteel verminderd beschikbaar. Om een tekort te voorkomen, adviseert de KNMP apothekers om geen extra aflevering fenprocoumon mee te geven in december.
Kabinet bouwt voorzorgsmaatregelen af van herijking Wet geneesmiddelenprijzen
Een tijdelijke kabinetsmaatregel om prijsdalingen van geneesmiddelen met tien procent te maximeren, komt per 1 april 2021 te vervallen. Dat schrijft minister Van Ark (Medische Zorg) dinsdag 15 december in een brief aan de Tweede Kamer. Deze voorzorgsmaatregel werd halverwege dit jaar ingevoerd om risico’s op beschikbaarheidsproblemen als gevolg van corona te verkleinen. De bewindspersoon schrijft dat deze problemen zijn uitgebleven.
Tweede Kamer roept op tot versterking leveringszekerheid geneesmiddelen
De Tweede Kamer wil dat het kabinet meer sturing gaat geven aan het versterken van de leveringszekerheid van geneesmiddelen. Dat staat in een motie van GroenLinks en de VVD die dinsdag 8 december 2020 met algemene stemmen is aangenomen. Er wordt opgeroepen om te onderzoeken of een productielocatie, bijvoorbeeld in Europa, kan worden meegenomen in de aanbestedingscriteria voor geneesmiddelen. Daarover zal het kabinet de Tweede Kamer op een later moment informeren. De KNMP ziet al jaren een toename in geneesmiddelentekorten, onder meer door leveringsproblemen.
KNMP dringt aan op zorgvuldigheid bij invoering voorkeursbeleid (biosimilar) insulines
De KNMP dringt aan op zorgvuldigheid bij invoering van het voorkeursbeleid (biosimilar) insulines per 2021. De KNMP ondersteunt daarin de brief die de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) in samenwerking met de patiëntenvereniging Diabetes Vereniging Nederland (DVN) heeft gestuurd aan Zorgverzekeraars Nederland (ZN). In deze brief uiten zij hun zorgen over het voorkeursbeleid op insulines per 2021. Diverse zorgverzekeraars voeren vanaf volgend jaar naast de langwerkende insuline glargine, ook voorkeursbeleid op de kortwerkende insulines aspart en lispro.
Kamer: wijzigingen acute zorg dienstapotheken moet in overleg
Aanpassingen in het aanbod van farmaceutische zorg in de avond, nacht en op zondag (ANZ-uren) mogen pas doorgang vinden nadat zorgaanbieders tijdig zijn geconsulteerd. Dat voorstel van CDA en VVD is dinsdag 8 december 2020 aangenomen in de Tweede Kamer.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl