Nieuws apotheekteam

Jacco Pesser nieuw bestuurslid LOA
Apotheker Jacco Pesser is verkozen tot het nieuwe bestuurslid van de sectie Landelijke Openbare Apotheken (LOA). Dit gebeurde tijdens de LOA-sectieledenvergadering op het KNMP Najaarscongres van dinsdag 9 oktober in Utrecht. De leden van de sectie LOA konden tot en met 5 oktober hun stem uitbrengen.
Winnaars KNMP Studentenprijs bekend
De drie winnaars van de KNMP Studentenprijs zijn bekendgemaakt tijdens het KNMP Najaarscongres op dinsdag 9 oktober. Adrian Post, Christianne Groeneveldt en Milad Tannazi ontvingen de prijs voor hun onderscheidende onderzoeken.
Lijst uitstroom geneesmiddelen nog niet exact bekend
De lijst van uitstroom van bepaalde geneesmiddelen met vitaminen, mineralen en paracetamol die VWS in eerste instantie had gepubliceerd, roept vragen op bij de KNMP.
Handleiding Geneesmiddelsubstitutie grondig herzien
De handleiding Geneesmiddelsubstitutie is na vijf jaar inhoudelijk grondig herzien. Naast de herziening van de handleiding gaat vanaf november het traject ‘Verantwoord Wisselen’ van het ministerie van VWS van start. Het doel van dit traject is het maken van afspraken tussen alle betrokkenen: patiënten, apothekers, voorschrijvers, verzekeraars en de overheid.
Minister Bruins: apothekers mogen samenwerking meer opzoeken
Als apothekers de samenwerking in de eerste lijn meer opzoeken, draagt dat bij aan goede kwaliteit van zorg. Dit zei minister Bruins van Medische Zorg en Sport tijdens de laatste StiPCO-dag op donderdag 27 september in Rotterdam. Zo’n 150 apothekers waren aanwezig bij de toespraak van de minister en de discussie die daarop volgde.
Euthanasie via drankje mag
Het innemen van een drankje (barbituraat) is een toegestane methode voor een arts om een patiënt hulp bij zelfdoding te geven. De KNMG en de KNMP stellen dit na recente berichten in de media.
KNMP pleit voor goede, snelle en veilige uitwisseling van medische gegevens
'Goede, snelle en veilige uitwisseling van medische gegevens redt levens. Met actuele medicatiegegevens van de patiënt kunnen apothekers goede persoonsgerichte zorg leveren.' Dit zegt KNMP-voorzitter Gerben Klein Nulent na NOS-berichtgeving over zorginformatiesystemen die niet goed met elkaar kunnen communiceren. Uit een rondgang van de omroep blijkt dat apothekers en andere zorgprofessionals nog steeds gegevens van patiënten overtikken, printen en faxen.
Apotheek.nl genomineerd voor Website van het Jaar 2018
Apotheek.nl is een van de twaalf genomineerden voor de verkiezing Website van het Jaar 2018 in de categorie Gezondheid. Genomineerden maken kans op een award voor beste of populairste website. Iedereen kan stemmen op Apotheek.nl tot en met vrijdag 19 oktober.
Tweede onzuiverheid in vervuilde valsartan aangetroffen
Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) meldt dat in de grondstof van een van de Chinese fabrikanten, naast N-nitrosodimethylamine (NDMA), ook N-nitrosodiethylamine (NDEA) werd gedetecteerd.
Onderzoek KNMP naar omvang probleem medicijnafval
Welke ongebruikte geneesmiddelen leveren patiënten in bij de apotheek en waarom? Hoeveel tijd heeft het apotheekteam nodig om deze af te voeren, hoeveel geld kosten niet-gebruikte geneesmiddelen de samenleving? De KNMP doet dit najaar onderzoek in samenwerking met de Universiteit Leiden en vraagt apothekers om mee te doen.
KNMP Najaarscongres: korting bij vroegtijdig aanmelden
Deelnemers van het KNMP Najaarscongres 2018 krijgen korting als ze zich voor 5 oktober inschrijven. Zo zijn de kosten voor KNMP-leden die vooraf betalen € 105. Wie zich aan de balie aanmeldt betaalt € 140.
KNMP pleit voor waarborging beschikbaarheid geneesmiddelen
De KNMP attendeert de Tweede Kamer in een brief op de alsmaar toenemende geneesmiddelentekorten. Onder meer door aanpassingen van de Wet geneesmiddelenprijzen en de herberekening van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem lopen de tekorten verder op. Aanstaande Europese wetgeving bemoeilijkt bovendien het verkrijgen van alternatieven.
VeiligheidNL en KNMP ontwikkelen spel en folder over valpreventie
VeiligheidNL heeft samen met de KNMP en andere partners het spel DobbelFit en de folder 'Medicatie en vallen' ontwikkeld voor ouderen met een verhoogd valrisico. Apothekers kunnen deze materialen inzetten om ouderen bewust te maken van dit risico, bijvoorbeeld tijdens de Valpreventieweek van 1 t/m 7 oktober.
Internationaal onderzoek naar valsartan
Er komt een internationaal onderzoek naar de met N-nitrosodimethylamine (NDMA) vervuilde valsartan. Dat geeft minister Bruins aan in een brief aan de Tweede Kamer.
KNMP wint posterprijs met farmacogenetica op FIP-congres
De KNMP heeft de posterprijs in de sectie openbare farmacie gewonnen op het jaarlijkse congres van de International Pharmaceutical Federation (FIP) in Glasgow. De poster bevatte de resultaten van de KNMP Farmacogenetica Pilot. Nederland loopt met farmacogenetica wereldwijd voorop.
Nieuwe intervisiebegeleiders zijn klaar om te coachen
Negen apothekers staan klaar om intervisiegroepen van collega’s te begeleiden als coach. Hun profielen zijn nu in te zien voor leden op KNMP.nl.
Nationaal Farmaceutisch Museum uitgebreid met tentoonstelling antibiotica
Het digitale Nationale Farmaceutische Museum is een tentoonstelling rijker: ‘De erfenis van Fleming’, over antibiotica en resistentie. Deze werd gelanceerd op 3 september 2018, precies negentig jaar nadat de Schotse arts penicilline ontdekte.
KNMP waarschuwt voor illegale medicijnen via dubieuze internetsites
‘Je bent eigenlijk Russisch roulette aan het spelen met je eigen gezondheid’, aldus apotheker Rik Wagenaar van de KNMP in gesprek met BNR Nieuwsradio. ‘Het moet argwaan wekken als er geen recept of herhaalnummer wordt gevraagd bij het online bestellen van een receptplichtig geneesmiddel. Vaak zit er meer of minder van de werkzame stof in het geneesmiddel dan op de verpakking staat vermeld. Of een heel andere werkzame stof.’
Bert Leufkens krijgt FIP-onderzoeksaward
Oud CBG-voorzitter professor Bert Leufkens is tijdens het jaarlijkse congres van de International Pharmaceutical Federation (FIP) in Glasgow onderscheiden met de FIP Distinguished Science Award. Leufkens ontvangt de onderscheiding voor zijn inzet op het snijvlak van farmaceutische producten en beleid, onder meer op het gebied van regulatoir onderzoek en geneesmiddelenontwikkeling.
Apothekers beraden zich over vervolg implementatietraject FMD
De KNMP heeft zich de afgelopen jaren samen met de ASKA, NVZA en LHV Apotheekhoudenden binnen de Stuurgroep FMD ingezet voor een efficiënte implementatie van de Falsified Medicines Directive (FMD). Recente ontwikkelingen rond het financieringsvraagstuk geven apothekers echter aanleiding om zich te beraden over het vervolg van het implementatietraject.
Van diabeteszorg tot toetsgroep: de workshops van de StiPCO-dagen
Nog niet ingeschreven voor een van de StiPCO-dagen in september? Doe dat dan snel, want tijdens de workshops op de StiPCO-dagen in Veldhoven, Zwolle, Egmond aan Zee en Rotterdam komen veel facetten van het apothekersvak aan bod: van reflectie tot richtlijnen, van coaching tot multidisciplinaire samenwerking.
Doseringsadviezen DOAC’s voor patiënten met morbide obesitas beschikbaar
De eerste doseringsadviezen voor patiënten met morbide obesitas en patiënten met bariatrische chirurgie zijn gereed. Adviezen voor de DOAC’s edoxaban en dabigatran zijn per 1 september 2018 beschikbaar via de G-Standaard. Binnen een KNMP-project worden de komende jaren doseringsadviezen ontwikkeld voor geneesmiddelen bij patiënten met morbide obesitas.
Advies KNMP na nieuwe recall: ook deze valsartan terughalen bij patiënt
Het bestuur van de KNMP roept de Nederlandse apothekers wederom op patiënten te vragen vervuilde valsartan terug te brengen naar de apotheek. Dit naar aanleiding van de meest recente apotheekrecall van een tweetal handelsproducten van Aurobindo Pharma. Het bestuur van de KNMP handelt hiermee overeenkomstig de eerdere dringende oproep aan apothekers om patiënten te vragen vervuilde valsartan-producten terug te brengen.
Recall valsartan/hydrochloorthiazide tabletten Aurobindo
Aurobindo Pharma BV roept in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) met onmiddellijke ingang twee sterkten valsartan/hydrochloorthiazide tabletten terug op apotheekniveau.
KNMP: bijwerkingen prijsbeleid geneesmiddelen onacceptabel
Het prijsbeleid van geneesmiddelen kent onacceptabele bijwerkingen. Dit stelt voorzitter Gerben Klein Nulent in Nieuwsuur. Hij reageert in het televisieprogramma op het relaas van een huisarts die klaagt over de voortdurende geneesmiddelentekorten in relatie tot het preferentiebeleid. ‘Geneesmiddelen in Nederland zijn te goedkoop geworden. Daardoor is ons land een oninteressante afzetmarkt geworden’, zegt Klein Nulent.
Kwetsbaarheden in fax-functionaliteit HP printers
Onderzoekers van Check Point, een multinational in cybersecurity, hebben een beveiligingsadvies gepubliceerd over kwetsbaarheden in de fax-functionaliteit van HP Inkjet printers. HP heeft inmiddels updates beschikbaar gesteld.
Poster beschikbaar: ‘Niet iedereen kan zomaar uw medicijnen ophalen…’
Op verzoek van de leden: de nieuwe KNMP-poster ‘Niet iedereen kan zomaar uw medicijnen ophalen…’. De poster helpt bij bewustwording onder patiënten. Medicatie of een actueel medicatieoverzicht mag alleen met toestemming van de patiënt aan derden verstrekt worden.
Geen signalen bij veilige geneesmiddelen tijdens zwangerschap
Geneesmiddelen die veilig zijn tijdens gebruik bij kinderwens, zwangerschap en borstvoeding worden vanaf 1 september 2018 niet meer bewaakt in de G-Standaard. Hierdoor komt alleen een signaal naar boven in situaties waar actie nodig is, net als bij de rest van de medicatiebewaking. Dit om signaalmoeheid te voorkomen.
Ruimere declaratievoorwaarden magistrale bereiding per 1 januari 2019
De deelprestatie (bijzondere) magistrale bereiding mag per 1 januari 2019 in rekening gebracht worden, zo stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Dit geldt ook als het geregistreerde UR-geneesmiddel in de handel verkrijgbaar is. De KNMP pleit hier al langer voor en steunt deze wijziging van harte.
Week van de Alfabetisering bijna van start
Tijdens de Week van de Alfabetisering wordt aandacht gevraagd voor laaggeletterdheid. De week vindt plaats van 3 tot en met 9 september. De apotheek geeft zorg aan laaggeletterde patiënten. De checklist ‘Observaties in de apotheek’, ontwikkeld door de KNMP en Pharos, helpt de apotheek om te kijken of deze is ingesteld op laaggeletterden.
Aanmelden bij Nationaal Medicijn Verificatie Systeem mogelijk
Apothekers kunnen zich vanaf heden aanmelden bij het Nationaal Medicijn Verificatie Systeem (NMVS). Vanaf 9 februari moeten volgens de Falsified Medicines Directive (FMD) alle Europese apotheken op zo’n systeem zijn aangesloten.
Minister Bruins bij StiPCO-dag Rotterdam op 27 september
Minister Bruins van VWS heeft toegezegd aanwezig te zijn bij de laatste StiPCO-dag in Rotterdam op 27 september 2018. Hij houdt daar van 15.00 tot 15.30 uur een lezing over de openbaar apotheker als zorgverlener in de multidisciplinaire eerstelijns zorg.
Recall Bacicoline-B oordruppels (update)
Daleco Pharma BV roept in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) met onmiddellijke ingang Bacicoline-B oordruppels flacon 7,5 ml terug op apotheekniveau.
Advies CBG: Esmya mag weer beperkt worden toegepast, wel leverfunctieonderzoek nodig
Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft de indicatie van Esmya (ulipristalacetaat) ingeperkt en adviseert zorgverleners alleen patiënten te behandelen als de leverfunctie in orde is. Deze maatregelen vervangen de tijdelijke beperkende maatregelen die in februari 2018 uit voorzorg genomen zijn, tijdens de herbeoordeling.
Zorginstituut: burgers betrekken bij geneesmiddelvergoeding basispakket
‘Zware paracetamol uit het basispakket, dat had ik nou wel willen voorleggen aan burgers.’ Dit zegt Arnold Moerkamp, bestuursvoorzitter van Zorginstituut Nederland in een nieuwsbericht van de NOS. Saillant is dat het kabinet op advies van het Zorginstituut onlangs heeft besloten om juist paracetamol, vitaminen en mineralen per 1 januari 2019 niet meer in het basispakket op te nemen. De KNMP heeft zich hier fel tegen verzet omdat het risico’s met zich meebrengt op onder meer zorgmijding en therapieontrouw.
KNMP bij EenVandaag over terugroepactie valsartan
In een uitzending van EenVandaag van afgelopen zaterdag geven voorzitter Gerben Klein Nulent en apotheker Taco van Witsen toelichting op de terugroepactie van valsartan door de KNMP. Klein Nulent legt uit waarom de KNMP een stap verder is gegaan dan de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).
Harteraad steunt advies KNMP: lever vervuilde valsartan in
Harteraad, de patiëntenvereniging voor hart- of vaatpatiënten, steunt het advies van de KNMP om valsartan terug te brengen naar de apotheek. Deze patiëntvereniging heeft net als de KNMP zorgen geuit bij de betrokken instanties en organisaties.
KNMP stelt standpunt op over passende afleverhoeveelheid
Een aflevertermijn van drie maanden wordt gehanteerd bij chronisch gebruik van geneesmiddelen door goed ingestelde patiënten, zo luidt het standpunt van de KNMP over passende afleverhoeveelheid. In voorkomende situaties kan hierop een uitzondering worden gemaakt.
Hitteplan van kracht in deel van het land
Het Nationaal Hitteplan geldt sinds donderdag 2 augustus in de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Utrecht, Overijssel en Drenthe. Dit melden het RIVM en de KNMI. Het hitteplan vraagt extra aandacht voor de risico's van hitte, met name voor kwetsbare groepen.
Advies KNMP: vervuilde valsartan terug naar de apotheek
Persbericht | Het bestuur van de KNMP roept de Nederlandse apothekers op patiënten te vragen vervuilde valsartan terug te brengen naar de apotheek. De KNMP komt tot dit advies op basis van nieuwe informatie over de kwaliteit van dit geneesmiddel tegen hoge bloeddruk, hartfalen en na een hartinfarct. De betrokken Nederlandse instanties zijn inmiddels op de hoogte gesteld.
Recall Neostigminemethylsufaat CF 0,5 mg/ml
Centrafarm BV roept in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) met onmiddellijke ingang Neostigminemethylsufaat CF 0,5 mg/ml injectievloeistof terug op apotheekniveau.
Bijna een miljoen extra controles op medicatieveiligheid
In totaal zijn in 2017 bijna een miljoen landelijke Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB’s) afgehandeld door apothekers. Dit blijkt uit verzamelde data van bijna 90% van de Nederlandse apotheken. De MFB’s helpen bij het extra controleren op medicatieveiligheid. Bij een op de vijf afgehandelde MFB’s zijn aanpassingen volgens de vigerende richtlijnen doorgevoerd.
Marcel Bouvy op NOS.nl over het stijgende gebruik van oxycodon
Marcel Bouvy, hoogleraar farmaceutische patiëntenzorg van de Universiteit Utrecht, geeft op NOS.nl antwoord op de vraag hoe het gebruik van oxycodon sinds 2012 zo kon stijgen. Hij doet dit nadat de Volkskrant een bericht publiceerde met een waarschuwing van deskundigen dat het voorschrijven van de pijnstillers uit de hand loopt.
Nationaal Hitteplan van kracht
Het Nationaal Hitteplan geldt sinds maandag 23 juli in het hele land. Dit melden het RIVM en de KNMI. Het hitteplan vraagt extra aandacht voor de risico's van hitte, met name voor kwetsbare groepen. Ook is de zonkracht de komende dagen hoog, waardoor de huid snel kan verbranden.
Waar lopen apothekers tegenaan na invoering van de AVG?
De themabijeenkomst AVG Eerste lijn vindt plaats op dinsdag 2 oktober in de Domus Medica te Utrecht, georganiseerd voor en door leden van de KNMP en InEen. De AVG is sinds twee maanden van kracht. In de apotheek is dat op diverse vlakken merkbaar. Voor de bijeenkomst kunnen apothekers prangende thema’s en onderwerpen aandragen waar zij meer over willen weten.
Op weg naar de invoering van de FMD
De KNMP heeft zich de afgelopen jaren samen met de ASKA, NVZA en LHV apotheekhoudenden ingezet voor een efficiënte implementatie van de Falsified Medicine Directive (FMD). Met de naderende deadline van 9 februari 2019 is het tijd voor een tussenstand met aandacht voor drie pijlers.
KNMP steunt Week van de Alfabetisering
De Wereld Alfabetiseringsdag is op 8 september 2018. Rondom deze dag organiseert Stichting Lezen & Schrijven de Week van de Alfabetisering, van 3 tot en met 9 september. Tijdens alweer de veertiende editie van de campagne vragen zij samen met vele honderden partners aandacht voor laaggeletterdheid in Nederland. Ook de KNMP is partner.
Zorgverzekeraars laten preferentiebeleid op valsartan tijdelijk varen
Alle grote zorgverzekeraars laten per direct het preferentiebeleid en de laagsteprijsgarantie (LPG) op valsartan los. Hierover heeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) de KNMP geïnformeerd.
Gezocht voor KNMP-campagne: echte apothekers in de hoofdrol
Vind je het leuk om voor de camera van de KNMP te staan, en nog leuker om over het apothekersvak te vertellen? Geef je dan op voor de publiekscampagne van de KNMP over de website Apotheek.nl. De campagne, met alleen echte apothekers in de hoofdrol, moet medicijngebruikers en niet-medicijngebruikers informeren over de toegevoegde waarde van Apotheek.nl.
Huisarts mag nu ook GLP-1-agonisten voorschrijven
Zorgverzekeraars Nederland (ZN) geeft aan dat huisartsen nu ook GLP-1-agonisten mogen voorschrijven. De verzekeraars hebben dit besloten na de recente aanpassing van de NHG-Standaard Diabetes type 2.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl