Nieuws apotheekteam

Minister De Jonge vraagt GGD-en om prikbussen bij apotheken
Demissionair minister De Jonge (VWS) vraagt GGD GHOR Nederland om pilots in de regio te overwegen waarbij prikbussen bij apotheken worden geplaatst. Dat schrijft de bewindspersoon in een Kamerbrief. Hiermee komt hij terug op een verzoek van het Tweede Kamerlid Paternotte (D66) om apotheken te betrekken bij het vervolg van het vaccinatieproces. De mobiele prikunits worden ingezet om mensen op een laagdrempelige manier te vaccineren. In het coronadebat van 16 september benadrukte het Kamerlid nogmaals het belang om met apothekers het gesprek aan te gaan over hun vaccinatiebijdrage.
Minister De Jonge: ‘Zorgverzekeraars vrij om met aanbieders hulpmiddelenovereenkomst aan te gaan’
Het staat zorgverzekeraars vrij om met aanbieders wel of geen overeenkomst aan te gaan. Dat antwoordt demissionair minister De Jonge op Kamervragen van Tweede Kamerlid Bikker (ChristenUnie) over het hulpmiddelenbeleid van Zilveren Kruis. Volgens de bewindspersoon geldt daarbij wel de voorwaarde dat zorgverzekeraars hun zorgplicht naar verzekerden moeten nakomen. Het Kamerlid van de ChristenUnie stelde de vragen naar aanleiding van signalen van apothekers en patiënten die aangaven dat de wijziging in het hulpmiddelenbeleid van Zilveren Kruis, die kiest om enkel speciaalzaken te contracteren, negatief voor hen uitpakt.
PBM- en zelftestenregelingen via apotheek verlengd en uitgebreid
De regelingen voor verstrekking van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en zelftesten via de apotheek zijn verlengd tot en met 31 december 2021. Dat meldt demissionair minister De Jonge (VWS) in een Kamerbrief. Bovendien worden de huidige doelgroepen die in aanmerking komen voor beide regelingen uitgebreid met cliënten die om medische redenen niet gevaccineerd kunnen worden of bij wie de vaccins niet of onvoldoende werken (verminderde immuunrespons). Dat betekent dat zij van hun apotheek zowel een PBM- als een zelftestenpakket kunnen ontvangen.
Minister De Jonge informeert Tweede Kamer over tekort RoActemra
Demissionair minister De Jonge (VWS) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over een verwacht wereldwijd tekort aan het geneesmiddel RoActemra (tocilizumab). In een Kamerbrief meldt de bewindspersoon dat de producent van RoActemra niet kan voldoen aan de wereldwijde vraag. Dit middel wordt onder meer ingezet voor de behandeling van COVID-19. Vanwege de complexiteit van het productieproces is het volgens de minister geen optie dat apothekers dit middel (op korte termijn) via eigen bereiding maken.
KNMP houdt online gesprekken over zelfzorg
De KNMP nodigt apothekers uit om in gesprek te gaan over ideeën rondom zelfzorg in de apotheek. In de periode van 4 tot en met 15 oktober 2021 vinden online gesprekken plaats waarin de KNMP aandacht besteedt aan wensen en ambities van leden rondom zelfzorg in de apotheek. De KNMP ontwikkelt op basis van de inbreng van leden concrete handvatten om advies over zelfzorg in de apotheek te faciliteren.
Workshops over implementatie KNMP-richtlijn Praktijkvoering
De KNMP houdt van 26 oktober tot en met 14 december workshops over de KNMP-conceptrichtlijn Praktijkvoering. KNMP-leden zijn uitgenodigd tijdens de workshop, die op verschillende locaties in het land en online plaatsvinden, de richtlijn te beoordelen op inhoud, uitvoering en haalbaarheid in de praktijk.
Actuele informatie VIPP Farmacie beschikbaar
De KNMP biedt apothekers actuele informatie aan over het programma VIPP Farmacie. Deze informatie is beschikbaar op de daarvoor ingerichte websitepagina op KNMP.nl. Daarop staan onder meer de voorwaarden voor deelname aan VIPP Farmacie en komt de organisatiestructuur van het programma aan de orde. Voorts zijn er veel gestelde vragen en antwoorden opgenomen.
Tweejarige KNMP-opleiding tot kaderapotheker van start
De digitale kick-off van de tweejarige KNMP-opleiding tot kaderapotheker vond dinsdag 14 september plaats. De opleiding biedt openbaar apothekers de kans zich verder te specialiseren op inhoudelijk gebied en een spilfunctie te vervullen in de regio. De afronding van de opleiding resulteert in een opname in het KNMP-register voor kaderapothekers.
KNMP met apothekersorganisaties in gesprek over regionalisering
De KNMP is met regionale apothekersorganisaties in gesprek over ontwikkelingen rondom regionalisering. Tijdens de netwerkdag op 15 september 2021 kwamen rollen en verwachtingen bij de verdere regionalisering binnen de gezondheidszorg aan de orde. In dat kader werd ook de opzet van het KNMP-programma Regionalisering toegelicht.
Collegereeks, toolkit, podcasts en e-learning tijdens Valpreventieweek 2021
Apothekers kunnen tijdens de Valpreventieweek van 27 september tot en met 3 oktober een collegereeks volgen, een toolkit gebruiken, podcasts beluisteren en een e-learning doen over het thema valpreventie. In deze week besteedt VeiligheidNL samen met de KNMP, KBO-PCOB, BuurtzorgNL en lokale (zorg)professionals aandacht aan bewustwording en kennisverspreiding over valpreventie.
Aandacht voor retourmedicatie tijdens Week van Ons Water – Doe ook mee!
'Medicijnen over? Laat het milieu niet in de steek en lever ze in bij je apotheek!' Dat is de boodschap die de zorg- en watersector ook dit najaar weer onder de aandacht van het publiek brengen tijdens de Week van Ons Water (van 16 - 31 oktober). Voor deze jaarlijkse actie heeft de KNMP materialen beschikbaar waarmee apotheekteams de boodschap verder kunnen verspreiden via de eigen communicatiekanalen. Doe ook mee!
Webinar ‘Kennismaking met het WSO-bestuur’
Het WSO-bestuur houdt op 28 september een webinar ‘Kennismaken met het WSO-bestuur’. Tijdens dit webinar kunnen leden van de wetenschappelijke sectie openbaar apothekers (WSO) nader kennismaken met de WSO-bestuursleden en horen waar zij zich voor inzetten.
Apotheker Bart Smals opnieuw geïnstalleerd als Tweede Kamerlid
Apotheker Bart Smals is op dinsdag 7 september opnieuw benoemd tot lid van de Tweede Kamer voor de VVD-fractie. Nadat demissionaire staatssecretarissen Dilan Yeşilgöz-Zegerius (Economische Zaken en Klimaat) en Dennis Wiersma (Sociale Zaken) hun Kamerzetel opgaven, volgde de beëdiging van Smals als Kamerlid. De VVD’er was eerder Kamerlid, met onder meer arbeidszaken en middelbaar beroepsonderwijs in zijn portefeuille.
Recall producten met sesamolie
Recent is een aantal warenwetproducten teruggeroepen waarin sesamolie is verwerkt. Daaronder vallen onder meer Sleepzz melatonine plantaardig 0,1 mg (HollandPharma.nl) en verschillende Davitamon-producten (Omega Pharma). Ook andere producten kunnen getroffen zijn of binnenkort worden teruggeroepen.
Recall A.Vogel Arnica D6 druppels
A.Vogel BV roept in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) met onmiddellijke ingang Arnica D6 20 ml druppels (ZI nummer 13139061) terug op apotheekniveau. De recall betreft uitsluitend batchnummer 1059260 met expiratiedatum 07-2025. De druppels zijn uitgeleverd tussen 21-09-2020 en 28-01-2021. Andere charges of verpakkingsgroottes zijn niet bij deze recall betrokken.
Inschrijving online KNMP Najaarscongres 2021 geopend
De inschrijving voor het online KNMP Najaarscongres 2021 op dinsdag 12 oktober is geopend. Het congres wordt live uitgezonden vanuit het World Forum te Den Haag en heeft als thema: Duurzame farmacie, samen doen.
KNMP-bestuurder Nicole Hunfeld wint duurzaamheidsprijs Erasmus Universiteit
KNMP-vicevoorzitter en ziekenhuisapotheker Nicole Hunfeld heeft op 6 september de Sustainability Award van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) gewonnen. Hunfeld ontvangt de duurzaamheidsprijs voor een project om de intensive care (IC) te verduurzamen. De prijs werd uitgereikt tijdens de opening van het academisch jaar van de Rotterdamse universiteit.
Zorginstituut: ‘Maagzuurremmers worden vaak onterecht voorgeschreven’
Het Zorginstituut meldt dat protonpompremmers (PPI’s) vaak onterecht worden voorgeschreven, en dat het chronisch gebruik ervan de kans op gezondheidsrisico’s vergroot. Dat schrijft het adviesorgaan in het rapport ‘Verbetersignalement Zinnige Zorg Maagklachten’. Daarin is onderzocht of deze zorg voor mensen met maagklachten in lijn is met de richtlijnen en/of er sprake is van onnodige zorg. Het adviesorgaan ziet graag – in samenspraak met zorgpartijen – onder meer een herziening en betere navolging van behandelrichtlijnen. In een consultatie heeft de KNMP benadrukt dat deze PPI’s beschikbaar moeten blijven voor mensen die daadwerkelijk hierop zijn aangewezen.
Benaderd door Zorgklacht.nl? Verwijs naar de eigen klachtenregeling!
De KNMP ontvangt signalen dat de organisatie Zorgklacht apothekers benadert. Zorgklacht.nl is een commerciële organisatie en niet gelieerd aan de Klachten- en Geschillenregeling Openbare Apotheken. De KNMP adviseert apothekers om niet het gesprek met Zorgklacht.nl aan te gaan, maar te verwijzen naar de eigen klachtenregeling.
Online medicijnen voorschrijven na videoconsult blijft voorlopig mogelijk
Het voorschrijven van medicijnen na online contact tussen de voorschrijver en patiënt, zonder dat deze elkaar al kenden, wordt verlengd tot 1 januari 2022. Dat heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd besloten.
Panelbijeenkomsten Visie Preventie
Preventie door de openbaar apotheker. Welke rol willen openbaar apothekers de komende jaren op dit gebied spelen en wat is daar voor nodig? Om de visie hierover te bepalen organiseert de KNMP 4 face-to-face panelbijeenkomsten in de periode van 28 september tot en met 14 oktober. Openbaar apothekers zijn van harte uitgenodigd te participeren.
Vereniging van Apothekers in Dienstverband sluit nieuwe cao af
De Vereniging van Apothekers in Dienstverband (VAD) heeft een akkoord bereikt met de Werkgeversvereniging Zelfstandige Openbare Apothekers (WZOA) voor een nieuwe Cao Apothekers in Dienstverband. De VAD is op 6 juli 2021 vanuit de Vereniging van Jonge Apothekers (VJA) opgericht met ondersteuning van de WZOA en de KNMP. Als cao-partij maakt de VAD zich sterk voor de positie van de apotheker in dienstverband.
IGJ benadert apotheken die geen gehoor geven aan FMD-onderzoek en -invoering
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) benadert deze week apotheekhoudenden die de Falsified Medicines Directive (FMD)-vragenlijst nog niet hebben ingevuld. Apotheken zijn verplicht om mee te werken aan het onderzoek. Ook apotheekhoudenden die niet aan deze Europese verordening voldoen, kunnen een brief van de inspectie verwachten. Op basis van deze verordening moeten apotheken verpakkingen van geneesmiddelen op veiligheidskenmerken controleren. De inspectie neemt vervolgstappen (zoals bezoeken of bestuurlijke boetes) tegen apotheken die de vragenlijst van de inspectie niet invullen of niet voldoen aan deze Europese verordening.
Optima Farma: meldingen #WeSlikkenHetNietLanger tot 3 september mogelijk
Optima Farma roept apothekersassistenten op om tot 3 september melding te maken van praktijkproblemen in het kader van de actiecampagne #WeSlikkenHetNietLanger. Denk daarbij aan administratieve lasten, geneesmiddelentekorten en het afleveren van hulpmiddelen. ‘Met deze meldingen brengen onze assistenten de beleidsmakers beter op de hoogte van zaken waartegen zij in de praktijk aanlopen’, aldus KNMP-voorzitter Aris Prins. ‘Er moet natuurlijk geen kloof ontstaan tussen de theorie en de werkelijkheid’.
IGJ over FMD-onderzoek: ‘Meeste apotheken zijn goed op weg’
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) meldt dat de meeste apotheken goed op weg zijn met de controle op veiligheidskenmerken van geneesmiddelen. Dat concludeert de inspectie in een onderzoek op basis van een enquête onder alle apotheekhoudenden. Daaruit blijkt dat 94 procent is aangesloten op het controlesysteem. Apotheekhoudenden zijn verplicht sinds februari 2019 om verpakkingen te controleren op basis van de Europese verordening Falsified Medicines Directive (FMD). Voorts blijkt uit de enquête dat het percentage waarschuwingssignalen in de eerste helft van 2021 is gehalveerd naar 1 procent. De inspectie neemt contact op met apotheken die nog niet hebben gereageerd op de verplichte enquête.
Minister De Jonge (VWS) wil in gesprek met apothekers over uitbreiding vaccinatierol
Demissionair minister Hugo de Jonge (VWS) wil in gesprek met apothekers over een mogelijke uitbreiding van hun rol bij de COVID-19-vaccinatie. Daarmee reageert de bewindspersoon op vragen van het Tweede Kamerlid Jan Paternotte (D66) tijdens het Kamerdebat over het coronavirus. Paternotte refereerde in zijn bijdrage aan een voorgestelde Friese pilot waarin openbare apothekers in de wijken hun hulp aanbieden bij een vervolg van de COVID-19-vaccinatie. Apothekers kunnen als laagdrempelige zorgverleners een positieve rol spelen bij het verhogen van de vaccinatiegraad, stelde het D66-Kamerlid.
Nictiz: Openbare consultatie geopend over richtlijn uitwisseling laboratoriumgegevens
Nictiz start een openbare consultatie over de onlangs geactualiseerde richtlijn uitwisseling laboratoriumgegevens. Dat meldt de kennisorganisatie voor digitale informatie-uitwisseling in de zorg op haar website. De richtlijn geeft een beschrijving van laboratoriumgegevens die tussen verschillende partijen digitaal (moeten) worden uitgewisseld. Daardoor kunnen apothekers en andere zorgverleners deze gegevens raadplegen en/of gebruiken om passende zorg te verlenen en de juiste geneesmiddelen en dosis te verstrekken. De KNMP ontvangt graag voor 14 september 2021 inbreng van apothekers om vervolgens een gezamenlijke reactie namens apothekers te leveren.
Europese Commissie vraagt Nederlandse apothekers naar ervaringen met buitenlandse recepten
De Europese Commissie (EC) onderzoekt ervaringen van Nederlandse apothekers bij het verwerken van recepten uit het buitenland. Daartoe zet de EC een online enquête uit. Aanleiding hiervoor is een mogelijke herziening van de Europese richtlijn grensoverschrijdende gezondheidszorg. Aan apothekers wordt onder meer gevraagd hoeveel buitenlandse recepten, zoals van toeristen of van bewoners in de grensstreken, zij per maand ontvangen en tegen welke (mogelijke) belemmeringen zij aanlopen bij het verifiëren van buitenlandse recepten en verstrekken van geneesmiddelen. Het invullen van de enquête kan tot 30 september 2021.
Friese apothekers willen pilot voor uitbreiding COVID-19-vaccinatierol
Apothekers in Friesland willen graag hun rol uitbreiden bij een mogelijke COVID-19-vervolgvaccininatie. Daartoe onderzoekt de Friese Apothekersorganisatie of een pilot in de noordelijke provincie mogelijk is. De regionale apothekersorganisatie maakt dit plan tegenover NOS en Omrop Fryslân kenbaar. In een dergelijke pilot kunnen apothekers en -assistenten worden ingezet bij het toedienen van COVID-19-vaccins. Daarmee bieden deze Friese apotheken hulp aan om bij een mogelijke derde vaccinatieronde een grotere rol te spelen. ‘Naar aanleiding van de inzet van apothekers bij het gereedmaken van de COVID-19-vaccins is dit een voorstelbare vervolgstap’, aldus KNMP-voorzitter Aris Prins. ‘Als de meest laagdrempelige zorgverleners, dichtbij in de wijk, kunnen we bijdragen om de vaccinatiegraad tegen COVID-19 verder te verhogen. Deze mogelijke pilot in Friesland volgen we op de voet.'
ZonMw stelt opnieuw subsidies beschikbaar voor ‘Proeftuinen Therapietrouw’
ZonMw stelt opnieuw subsidies beschikbaar aan apothekers voor projecten die zich richten op het verbeteren van de therapietrouw bij thuiswonende patiënten. De organisatie geeft in ‘STIP Proeftuinen Therapietrouw Ronde 2’ subsidie aan maximaal vier proeftuinen die laagdrempelige therapietrouwinterventies op lokaal niveau in de praktijk willen implementeren.
Compensatieregeling VWS voor inname verlopen jodiumtabletten via apotheken
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) biedt apothekers een compensatieregeling aan voor de inname en het afvoeren van verlopen jodiumtabletten in de regio’s Zeeland, West-Brabant en Twente. Apothekers die deze jodiumtabletten middels het reguliere afvoerproces van geneesmiddelen verwerken, kunnen aanspraak maken op de compensatieregeling. Deze regeling betreft een vergoedingsprijs van € 0,20 (excl. 21% btw) per ingeleverde strip jodiumtabletten.
CBG, IGJ en NOG: Wereldwijd kritisch tekort aan Visudyne
Van Visudyne (verteporfine 15 mg poeder, intraveneus als infusie), een geneesmiddel dat wordt gebruikt bij de behandeling van bepaalde oogziekten is een kritisch tekort. Dat melden het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de (oog)artsen verenigd in het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) in een gezamenlijk bericht op hun websites.
Gratis bestellen: folder en poster met geneesmiddeladvies voor reizende medicijngebruikers
Heel Nederland heeft zomervakantie; een uitgelezen moment voor apothekers en hun teams om patiënten gericht geneesmiddelenadvies te geven. De folder en poster die de KNMP ontwikkelde en gratis beschikbaar stelt voor leden, kunnen hierin ondersteunen. Zo gaan patiënten zonder zorgen op vakantie.
Enthousiaste apothekers nemen medicijnvideo’s op bij de KNMP
20 enthousiaste apothekers uit het hele land reisden de afgelopen weken af naar de KNMP in Den Haag, om daar de eerste 60 medicijnvideo’s voor op Apotheek.nl op te nemen. Deze video’s worden geplaatst op de bijbehorende medicijnpagina op de publiekswebsite, waar ze beschikbaar komen voor gemiddeld 1,6 miljoen bezoekers per maand. In totaal gaat het om maar liefst 180 video’s.
Apotheker Evelyn Schuil-Vlassak in televisieprogramma ‘Later als ik groot ben’
Openbaar apotheker Evelyn Schuil-Vlassak laat in een aflevering van het televisieprogramma ‘Later als ik groot ben’ de 12-jarige Roella kennismaken met het apothekersvak. De aflevering is op zaterdag 31 juli om 11.00 uur te zien op RTL 4 en wordt zondag 1 augustus om 09.00 uur herhaald. De uitzending draagt bij aan de bekendheid van het apothekersvak onder jonge kinderen en hun ouders.
Recall Ofloxacine Stulln Unit Dose oogdruppels 3mg/ml
Tramedico B.V. heeft in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) besloten om Ofloxacine Stulln Unit Dose oogdruppels 3mg/ml tube 0,5 ml met onmiddellijke ingang terug te roepen op apotheekniveau.
Communicatietraining geneesmiddelwisseling voor apotheekteam
Het Nivel, SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy en UPPER houden op 22 en 23 september een communicatietraining over geneesmiddelwisseling voor apothekers en -assistenten. Wisselingen met geneesmiddelen door preferentiebeleid en leveringsproblemen leiden in apotheken regelmatig tot lastige gesprekken aan de balie. De training is onderdeel van een onderzoek van het Nivel en helpt mee aan het verbeteren van het verloop van deze gesprekken.
Regeling verstrekking zelftesten voor mensen in thuisisolatie
Apothekers kunnen vanaf woensdag 28 juli 2021 zelftesten verstrekken voor mensen die in thuisisolatie zijn en nog niet volledig ingeënt kunnen zijn of op medisch advies (nog) niet zijn ingeënt. De verstrekking vindt plaats via een regeling ‘Zelftesten bij thuisisolatie’. Deze regeling is een aanvulling op de bestaande regeling voor de verstrekking van Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM).
Speciale website gelanceerd over nieuwe openbare verantwoordingsplicht
De website www.toetredingzorgaanbieders.nl van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is live. Daarop kunnen apothekers en andere zorgaanbieders terecht voor informatie over de openbare jaarverantwoording. Vanaf het boekjaar 2022 zijn apothekers en andere zorgaanbieders verplicht een openbare jaarverantwoording in te dienen. Deze nieuwe verplichting komt voort uit de aanpassingswet van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza).
Apothekersassistenten starten actiecampagne #Weslikkenhetnietlanger
Optima Farma, de beroepsvereniging voor apothekersassistenten, stelt met een actiecampagne praktijkproblemen in de apotheek aan de orde. Daarover schrijft de beroepsvereniging op haar website. Aanleiding daarvoor is een onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Daarin staat dat de toezichthouder geen signalen heeft van acute problemen in de toegankelijkheid van apotheekzorg. De beroepsorganisatie verzamelt ervaringen om praktijkproblemen aan te kaarten, denk daarbij aan administratieve lasten, geneesmiddelentekorten en het afleveren van hulpmiddelen.
Inventarisatie knelpunten palliatieve zorg bij Parkinson voor ontwikkeling richtlijnmodule
Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) inventariseert knelpunten bij de zorg voor patiënten met de ziekte van Parkinson in de palliatieve fase. Deze inventarisatie vindt plaats voor de ontwikkeling van een multidisciplinaire richtlijnmodule. Apothekers kunnen in een enquête aangeven welke knelpunten zij ervaren bij het verlenen van deze zorg. Het invullen van de enquête kan tot uiterlijk 29 augustus en neemt maximaal 10 minuten in beslag.
Ministeries IenW en VWS verzoeken apotheken plastic rietjes in te kopen voor mensen met medisch noodzakelijk gebruik
De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) verzoeken apotheken en drogisterijen om plastic rietjes in te kopen voor mensen voor wie het gebruik medisch noodzakelijk is.
ZonMw stelt subsidie beschikbaar voor verbetering farmacotherapeutische zorg
Onderzoeksfinancier ZonMw stelt in een open ronde opnieuw subsidie beschikbaar voor het verbeteren van farmacotherapeutische zorg. Dat schrijft ZonMw op haar website. Een apotheek die een subsidie wil aanvragen, wordt gevraagd om een relevante vraag of probleem uit de praktijk te formuleren met betrekking tot het goed gebruik van geneesmiddelen. Hierbij gelden geen beperkingen ten aanzien van specifieke thema’s of ziektegebieden. Het indienen van projectideeën in deze subsidieronde kan tot 21 september 2021, 14.00 uur.
Recall irbesartan, losartan en valsartan op patiëntniveau (update 2)
De (parallel-)registratiehouders van producten met irbesartan, losartan en valsartan hebben in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) besloten om met onmiddellijke ingang een aantal charges van deze producten uit de markt terug te roepen bij de patiënt. De aanleiding is dat de onzuiverheid AZBT in sommige batches boven de limiet ligt.
Tweede Kamer wil maximale eigen bijdrage voor geneesmiddelen houden
De Tweede Kamer wil de maximale eigen bijdrage voor geneesmiddelen op 250 euro houden. Een motie die daartoe oproept werd op 9 juli 2021 unaniem aangenomen. De maximering van de eigen bijdrage komt voort uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III, en loopt 1 januari 2022 af. De Tweede Kamer heeft aan demissionair minister Van Ark (Medische Zorg) gevraagd om die maximering te verlengen tot 1 januari 2023. De minister heeft in een eerste reactie laten weten de zorgen van patiënten te herkennen, en ‘het een heel mooie opdracht’ te vinden om de maximering eigen bijdrage te verlengen.
Tweede Kamer vraagt om onderzoek naar registratie eigen bereidingen door ziekenhuizen
De Tweede Kamer vraagt de regering om te onderzoeken op welke manier ziekenhuizen kunnen worden ondersteund om hun eigen bereidingen zelf te registreren. Daartoe heeft de Tweede Kamer op 9 juli 2021 in een motie opgeroepen. Alle fracties stemden voor. Mogelijk zal een nieuw kabinet in een Kamerbrief terugkomen op deze aangenomen motie.
Campagnepagina Apotheek.nl/opreis ruim 14.000 keer bekeken
De campagnepagina Apotheek.nl/opreis is ruim 14.000 keer bekeken. De campagnepagina staat sinds twee weken live, en attendeert het Nederlands publiek op het belang van het tijdig aanvragen van een Schengenverklaring. De pagina biedt bovendien andere relevante tips namens alle apothekers van Nederland, zodat Nederlandse medicijngebruikers zonder zorgen op reis kunnen. De campagnepagina staat hiermee in korte tijd in de top 20 best bezochte pagina’s op de Apotheek.nl, die maandelijks zo’n 1.6 miljoen bezoekers telt.
KNMP verzoekt contracteerpartijen met zorgverzekeraars in gesprek te gaan over vergoeding FMD
De KNMP verzoekt contracteerpartijen om met zorgverzekeraars in gesprek te gaan over een vergoeding voor de implementatie van de Falsified Medicines Directive (FMD). Daarvoor heeft de apothekersorganisatie een modelbrief voor contracteerpartijen opgesteld. De Europese verordening verplicht sinds begin 2019 tot het aanbrengen, aanmelden en afmelden van een uniek serienummer op geneesmiddelverpakkingen. Dit vraagt van apotheekhoudenden een investering in tijd en geld. Onlangs heeft het onderzoeksbureau SIRA, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), deze kosten in kaart gebracht. Volgens het ministerie moet dit rapport als input dienen voor gesprekken tussen contracteerpartijen en zorgverzekeraars.
Rapport richting formatie: farmaceutische zorg voorkomt kosten elders in de zorg
Onderzoeksbureau SiRM ziet mogelijkheden voor het meer inzetten op farmaceutische zorg om kosten elders in de zorg te voorkomen. Dat beeld komt naar voren in een rapport ten behoeve van de voorbereiding op de formatie van een nieuw kabinet. In het rapport ‘Substantieel potentieel’ brengt SiRM het besparingspotentieel van substitutie van zorg in kaart. Denk daarbij aan overhevelingen van tweedelijns- naar eerstelijnszorg, zoals naar farmaceutische patiëntenzorg. ‘Deze potentie is waarschijnlijk het beste te realiseren door de bekostiging te veranderen van bekostiging per verstrekt geneesmiddel naar bekostiging voor farmaceutische zorg’, aldus het SiRM-rapport.
KNMP-richtlijn Consultvoering geautoriseerd
De KNMP-richtlijn Consultvoering is geautoriseerd en opgenomen in de Professionele Standaard Farmaceutische Zorg. Deze nieuwe richtlijn ondersteunt de openbaar apotheker bij het leveren van patiëntgerichte zorg tijdens gesprekken met de patiënt waaraan de openbaar apotheker een farmaceutisch consult verleent. Naast de aanbevelingen voor de opbouw en uitvoering van een consult gaat de richtlijn in op specifieke situaties, zoals:

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl