Nieuws apotheekteam

Hoogleraar Jan Raaijmakers overleden
De KNMP heeft het droeve bericht ontvangen dat Jan Raaijmakers op 14 oktober is overleden.
KNMP bouwt mee aan Holocaustmonument
De KNMP draagt bij aan de realisatie van het Holocaust Namenmonument in Amsterdam door de namen te adopteren van de Joodse apothekers die zijn vermoord tijdens de Holocaust. Hiermee wil de KNMP de ruim dertig omgekomen Joodse apothekers eren en herdenken.
KNMP: diverse mogelijkheden tot inbedding FG
Voor de inbedding van de Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) zijn diverse mogelijkheden en opties in kaart gebracht. De KNMP onderzocht hoe de FG op praktische wijze in de apotheek te introduceren. Hiervoor is contact gelegd met diverse koepels en zorgaanbieders.
Kaartspel ‘Speel op zeker’ voor elke openbare apotheek
Het onderwerp informatieveiligheid hoeft helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Het is een kwestie van logisch nadenken. Let op de 10 belangrijkste zaken en je doet het gewoon goed. Dat is de boodschap achter het kaartspel: 'Speel op zeker'! Elke openbare apotheek in Nederland krijgt dit kwartetspel in oktober 2017 per post toegezonden door de KNMP.
Spookfacturen Flanderijn en Van Eck
Een bedrijf dat zich voordoet als Flanderijn en Van Eck gerechtsdeurwaarders probeert door het versturen van spookfacturen onder andere apotheken op te lichten. Hiervan heeft de KNMP een melding gekregen. In de factuur staat dat de apotheek een schuld heeft aan een zorgverzekeraar.
Apotheek.nl genomineerd voor Website van het Jaar 2017
Apotheek.nl is een van de 12 genomineerden voor website van het jaar 2017 in de categorie gezondheid. Help mee om deze publieksprijs te winnen en stem op Apotheek.nl.
Vergoeding apotheekbereidingen 2018 bekend
De zorgverzekeraars hebben bekendgemaakt welke (doorgeleverde) apotheekbereidingen zij vanaf 1 januari 2018 vergoeden en welke niet.
Oplossing verkeersdeelname gebruikers dexamfetamine, morfine en medicinale cannabis gaat nog lang duren
Er komt een oplossing voor mensen die dexamfetamine, morfine en medicinale cannabis vanwege medische redenen gebruiken en deelnemen aan het verkeer, maar dit gaat nog lang duren. Het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) wil een uitzondering op de strafbaarstelling voor deze groep. Dat zegt minister Blok van VenJ, in de antwoorden op Kamervragen van D66. Het (wetgevings)proces om de uitzondering te bewerkstelligen kost echter wel veel tijd, aldus een woordvoerder van het ministerie.
BENU-rapport: Nederlandse apotheken koploper in efficiëntie en kwaliteit van zorg
Nederlandse apotheken zijn Europese koplopers waar het gaat om efficiëntie en kwaliteit van zorg. Dat blijkt uit het rapport ‘De Nederlandse apotheek’ dat KNMP-voorzitter Gerben Klein Nulent tijdens de LOA-sectievergadering op 12 oktober in ontvangst nam van BENU-directeuren Bart Tolhuisen en Eduard Lip.
Toedienapp BENU Apotheek in Eibergen wint KNMP-zorginnovatieprijs 2017
Persbericht | Met een toedienapp is BENU Apotheek in Eibergen winnaar van de KNMP-zorginnovatieprijs 2017. Het project 'Medicatie Controle App met elektronische toedienregistratie' kreeg de meeste stemmen van de leden van de apothekersorganisatie KNMP, die voor het eerst zelf mochten meebeslissen. De app maakt papieren toedieningslijsten overbodig, biedt apothekers en patiënten meer gemak, verbetert de medicatieveiligheid en maakt tijd vrij voor zorg.
KNMP over regeerakkoord: grote ambities op het geneesmiddelendossier
Het kabinet Rutte III heeft grote ambities op het geneesmiddelendossier. Dat stelt Gerben Klein Nulent, KNMP-voorzitter, als reactie op het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Klein Nulent: ‘Wij ondersteunen het kabinet in haar ambitie om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Vooral wat betreft dure geneesmiddelen ligt hier een uitdaging. Graag zien wij dat het kabinet meer investeert in goede farmaceutische begeleiding en goed geneesmiddelengebruik. Het regeerakkoord ervaren wij als een uitnodiging om met het nieuwe kabinet in gesprek te gaan.’
KNMP slaat alarm over terugloop bereidende apotheken Zeeland
Het aantal bereidende apotheken in Zeeland loopt gevaarlijk terug, waarschuwt de KNMP in de Provinciale Zeeuwse Courant (PZC) van 10 oktober 2017. Het zijn er op dit moment nog maar vier.
KNMP: ‘Geef xylometazoline-neusspray UA-status’
Geef xylometazoline de UA-status, zodat het enkel nog via de apotheek verstrekt wordt. Dat stelt de KNMP in het programma Kassa in reactie op KNO-arts prof. dr. Fokkens die wijst op de verslavende werking van het middel. Uitsluitend op recept verstrekken, is niet nodig, aldus de KNMP.
Apotheekbereidingen voor 2,5 miljoen patiënten onder druk
Persbericht | 2,5 miljoen patiënten zijn afhankelijk van apotheekbereidingen omdat er voor hen geen passend geneesmiddel in de handel is. Als er geen voorspelbaar investeringsklimaat komt, worden de 350 momenteel nog bereidende apotheken bedreigd in het in stand houden van hun bereidingsfaciliteit. Dat stelt voorzitter Gerben Klein Nulent van apothekersorganisatie KNMP in het Pharmaceutisch Weekblad van 6 oktober.
Dure geneesmiddelen in de Tweede Kamer
De Tweede Kamer sprak op maandag 2 oktober in de rondetafel Farmaceutische Industrie over de hoge kosten van (wees)geneesmiddelen en de rol van de farmaceutische industrie. Hier kwamen onder meer de bredere inzet van patiëntregistraties en biomarkers, patentwetgeving, aanpassing van mededingingstoezicht en decentrale inkoopmodellen aan bod. De KNMP ging in haar schriftelijke inbreng in op gepast gebruik, farmacogenetica en apotheekbereidingen. Op 22 november spreekt de Vaste Commissie VWS hierover verder in een Algemeen Overleg Geneesmiddelenbeleid.
Jodiumtabletten te bestellen via groothandels
Apothekers kunnen vanaf 2 oktober via de gangbare procedure bij hun groothandel jodiumtabletten bestellen. Vanaf oktober zijn de tabletten in de G-Standaard opgenomen. De adviesprijs voor de verkoop is 2,95 euro. De jodiumtabletten mogen vanaf 10 oktober worden verkocht in apotheek en drogist.
Assistenten bekostigen zelf (her)registratie kwaliteitsregister
Apothekersassistenten dienen per 1 juli 2017 zelf de (her)registratie in het kwaliteitsregister te bekostigen. Dit is een van de wijzigingen die de cao-partijen hebben doorgevoerd bij de samenvoeging van kwaliteitsregisters KAOF en KAA in het Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KA). Voorheen werden de kosten van registratie en herregistratie betaald uit de afdracht van cao-partijen.
Correctie Standaarden voor Zelfzorg 2017
In de nieuwste druk van het boek Standaarden voor Zelfzorg staat een fout in een stroomschema. Het gaat om ‘Schema 1: De combinatiepil’ in de Zelfzorgstandaard Noodanticonceptie op pagina 204.
Vereniging tegen de Kwakzalverij trekt nominatie KNMP in
De Vereniging tegen de Kwakzalverij heeft de nominatie van de KNMP voor de zogeheten Meester Kackadorisprijs 2017 ingetrokken. Dit besluit volgt op een brief van voorzitter Gerben Klein Nulent, die vaststelt dat de kandidatuur is gebaseerd op onterechte gronden. De Vereniging tegen de Kwakzalverij erkent dat er sprake is van een misser en biedt daarvoor ‘nederige excuses aan’, aldus dr. C.N.M. Renckens namens de Vereniging tegen de Kwakzalverij.
Ka-Chun Cheung in programma Undercover in Nederland
Apotheker Ka-Chun Cheung heeft in het televisieprogramma Undercover in Nederland commentaar gegeven op de handel in illegale medicijnen. De manager van het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP wijst op de gevaren voor gebruikers. Televisiemaker Alberto Stegeman ging tijdens zijn uitzending van zondag 24 september 2017 in op de criminele activiteiten van handelaren.
Miljoenennota 2018: doorgeleverde bereidingen onder laag btw-tarief
Doorgeleverde bereidingen blijven onder het verlaagd btw-tarief vallen. Eerder pleitte de KNMP voor dit gelijke en uitlegbare btw-tarief voor geneesmiddelen. Wel heeft de aanpassing van de definitie van een geneesmiddel in de Geneesmiddelenwet tot gevolg dat bepaalde zelfzorgmiddelen zoals zonnebrandcrème en tandpasta onder het hoge btw-tarief vallen. Dit blijkt uit de Miljoenennota 2018 die op Prinsjesdag is gepubliceerd. Daarnaast investeert het kabinet in verpleeghuiszorg. Informateur Zalm maakte namens de formerende partijen bekend dat het eigen risico op 385 euro blijft.
Meer prijzen tijdens FIP-congres
Naast de eerste prijs voor de KNMP-campagne ‘De eerste keer’ werd er tijdens het FIP-congres in Seoul nog een onderscheiding binnengehaald door de Nederlandse delegatie van de KNMP. Delia Titre, apotheker van het Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC), was dit jaar niet alleen het boegbeeld van de ledencampagne van het congres, zij won er ook de 'most Outstanding Poster section Health and Medicine Information’ met haar poster over kindermedicatie voor ouders op apotheek.nl.
Lareb: meldingen over omzetten van acenocoumarol
Bij een aantal patiënten heeft het omzetten van acenocoumarol (van Sandoz naar Centrafarm) geleid tot een daling van de INR. In dat geval moest de patiënt opnieuw worden ingesteld door de trombosedienst. Dit blijkt uit een publicatie van het bijwerkingencentrum Lareb.
FIP-prijs voor KNMP-campagne
KNMP-voorzitter Gerben Klein Nulent nam de Pharmacy Practice Improvement Award in ontvangst voor de campagne ‘De eerste keer’. Hij deed dit tijdens de openingsceremonie van het 77ste congres van de FIP, de internationale apothekersorganisatie, op 10 september in Seoul.
Recall Lanoxin 0,125 mg tabletten EAV van Brocacef
Brocacef BV heeft met onmiddellijke ingang op patiëntniveau LANOXIN 0,125 mg Eenheids Aflevering Verpakking (EAV) van 50 stuks teruggeroepen.
Handmatige doseringscontrole enoxaparine vereist in september
In de maand september is een handmatige controle van de dosering van enoxaparine vereist. De maximale doseringen staan per 1 september 2017 namelijk onjuist in de G-Standaard vermeld, waardoor er geen melding verschijnt bij een overdosering van enoxaparine. Dit geldt voor alle producten met enoxaparine. Per 1 oktober 2017 is deze fout hersteld in de G-Standaard.
KNMP lanceert 20 nieuwe iconen voor laaggeletterden
De KNMP lanceert tijdens de Week van de Alfabetisering twintig nieuwe medicijniconen voor laaggeletterden. Nadat de eerste twintig iconen in 2015 zijn ontwikkeld, kwamen er vanaf september 2016 veertig nieuwe iconen bij, gesubsidieerd door het ministerie van VWS. Op verzoek van Stichting Uitgifte Informatie Online (UI-online) ontwikkelde de KNMP in de zomer van 2017 nog twintig nieuwe iconen die werden getest door laaggeletterden.
IGZ start vervolgtraject voor maatregelen tegen producent Thyrax
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is een vervolgtraject gestart voor het treffen van passende maatregelen tegen producent Aspen van Thyrax Duotab. Dit staat in een op 7 september 2017 openbaar gemaakte rapport over het begin 2016 ontstane tekort van het schildkliergeneesmiddel. IGZ stelt dat Aspen de impact van de verplaatsing van de productielocatie heeft onderschat.
Mentornetwerk AGM nu online
Met ruim 30 apothekers is het mentornetwerk van de sectie AGM per 7 september 2017 online. Studenten en jonge apothekers kunnen bij meer ervaren beroepsgenoten terecht voor inspiratie, advies of een stage. Het contact loopt via de website van de KNMP.
Lesprogramma Antibiotica Brigade van start
Het lesprogramma dat hoort bij de Antibiotica Brigade, een rondreizende tentoonstelling over antibiotica en antibioticaresistentie, gaat deze week van start op het mboRijnland in Leiden. Drie weken lang zullen meer dan 300 studenten de in een Piaggio Ape ingebouwde tentoonstelling bezoeken.
KNMP sluit aan op Taalakkoord tijdens start Week van Alfabetisering
De KNMP ondertekende op de eerste dag van de Week van de Alfabetisering, die van 4 t/m 8 september duurt, het ambitiedocument ‘Wij zetten in op taal’. Door aansluiting bij dit Taalakkoord benadrukt de KNMP haar ambities om de geneesmiddelinformatie in de apotheek begrijpelijker te maken. En zo juist gebruik van geneesmiddelen te bevorderen.
Studenten Koning Willem I College aan de slag met games op KNMP-tentoonstelling
“Hoe bereid je als apotheker het juiste medicijn? Hoe zorg je dat de patiënt niet te veel medicatie binnenkrijgt? Hoe houd je rekening met erfelijke eigenschappen?”. Deze vragen kregen kersverse eerste-, tweede- en derdejaars studenten van de opleiding Apothekersassistente van het Koning Willem I College in ’s-Hertogenbosch voorgelegd op hun allereerste schooldag. Met het spelen van 5 games om de familie Juub beter beter te maken, deden ze hun eerste kennis op van hun toekomstig werk als apothekersassistent.
KNMP pleit voor gelijk en uitlegbaar btw-tarief
De KNMP pleit in een reactie op een wetsvoorstel voor een gelijk en uitlegbaar btw-tarief voor geneesmiddelen. Aanleiding voor deze stellingname is een wetsvoorstel om het btw-tarief voor een aantal producten te verhogen op basis van een nieuwe en aangescherpte definitie van het begrip geneesmiddel. Hierdoor zouden doorgeleverde bereidingen niet langer onder het verlaagde btw-tarief vallen, terwijl apotheekbereidingen daar wél voor in aanmerking komen.
KNMP reageert in media op commotie over drugs in het verkeer
De KNMP heeft in diverse media gereageerd op de commotie over drugs in het verkeer. De KNMP is te zien bij Editie NL van RTL 4, te horen op BNR Nieuwsradio en staat vermeld in een publicatie in het AD. Er is onder patiënten onrust ontstaan door een aanscherping van de wegenverkeerswet, waardoor gebruikers van morfine of medicinale cannabis niet meer mogen autorijden. De KNMP heeft deze kwestie onder de aandacht gebracht van betrokken ministeries.
Apotheker Toine Pieters in EenVandaag over medicijnprijzen
'Als de farmaceut zijn winstmarges wil behouden, moeten ze die winst uit een steeds kleiner deel van de markt halen', legde Toine Pieters, de Utrechtse hoogleraar geschiedenis van de farmacie, uit in het TV-programma EenVandaag op 30 augustus 2017.
Ministeries zoeken uitweg voor medicijngebruikende automobilisten
De bewindspersonen van Infrastructuur en Milieu (IenM) en van Veiligheid en Justitie (VenJ) zoeken een oplossing voor de gebruikers van medicinale opiaten, amfetaminen en cannabis die gedupeerd worden door de aangescherpte Wegenverkeerswet. Dat heeft het ministerie van IenM toegezegd aan de directie van de KNMP, die de kwestie heeft aangekaart.
Subsidieaanvraag stageplek zorg voor het eerst digitaal
Het indienen van een subsidieaanvraag voor het aanbieden van stageplaatsen aan studenten van zorgopleidingen kan dit jaar voor het eerst digitaal. Aanvragen over 2016-2017 kunnen ingediend worden vanaf 18 augustus 2017 via het online portaal van het Stagefonds Zorg.
Nieuwe KennisTest Eczeem
Het assortiment aan KennisTesten is per 21 augustus uitgebreid met een nieuwe KennisTest over eczeem. Met deze KennisTest kan uw team de informatievoorziening over eczeem en de behandeling hiervan verbeteren.
Handelsvergunning Amlodipine/Valsartan Aurobindo niet langer geschorst
De schorsing van de handelsvergunning van het generieke geneesmiddel Amlodipine/Valsartan Aurobindo is opgeheven per 17 augustus. Registratiehouder Aurobindo heeft door het indienen van een nieuwe studie adequaat bewijs geleverd voor bio-equivalentie met het Europees referentieproduct. De vergunning van het middel was geschorst sinds 1 juni 2017.
Stoptober-materialen gratis beschikbaar voor apothekers
Apothekers die willen meedoen aan Stoptober kunnen daarvoor gratis materialen opvragen in de webshop van het Trimbos Instituut. De Toolkit Stoptober 2017 bestaat uit posters en flyers die in de apotheek gebruikt kunnen worden.
Actieve kool in eten werkt geneesmiddelen tegen
Actieve kool in voeding, waardoor deze zwart kleurt, kan de werking van geneesmiddelen, zoals de pil, verminderen. Dat zegt apotheker Ka-Chun Cheung van het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP op Radio EenVandaag, in reactie op een artikel in het Algemeen Dagblad dat ‘houtskool je zwanger kan maken’. ‘Van de houtskool zelf word je natuurlijk niet zwanger, maar ik zou mijn dochter afraden ‘ontgiftende’ zwarte drankjes of voeding te nemen terwijl ze de pil gebruikt. Zo lang de actieve kool niet is verzadigd, absorbeert het van alles, ook vitaminen en geneesmiddelen. We kunnen de opname van de geneesmiddelen door het lichaam dan niet meer garanderen. Het kan zijn dat de pil dan minder werkt’, aldus Cheung.
KNMP-jubileumtentoonstelling tijdelijk in museum CORPUS
De KNMP-jubileumtentoonstelling ‘175 jaar beter beter door de apotheker’ staat van 12 tot en met 27 augustus in CORPUS. Deze tentoonstelling laat zien hoe de apotheker als moderne zorgverlener zorgt voor veilig medicijngebruik. Dit sluit goed aan bij CORPUS waar bezoekers een reis door de mens maken.
De Standaarden voor Zelfzorg weer up-to-date
De Standaarden voor Zelfzorg zijn weer volledig up-to-date. Met de achtste en herziene druk is dit standaardwerk voorzien van rijke informatie over zelfzorg. Dankzij een nieuwe vormgeving is het boekwerk zeer toegankelijk voor de lezer en makkelijk te hanteren in de apotheek.
Ongewijzigd advies gebruik paracetamol bij zwangerschap
Het advies voor zwangere vrouwen in de bijsluiter van paracetamol hoeft niet te worden aangepast. Dit heeft het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) in de vergadering van 27 juli 2017 vastgesteld.
Oproep tot deelname onderzoek taakprioritering
Promovendus en apotheker Jeroen van de Pol zoekt respondenten voor zijn onderzoek naar de taakprioritering van apothekers. Middels een eenmalige enquête kunnen apothekers aangeven aan welke dagelijkse activiteiten de openbaar apotheker prioriteit hecht en welke activiteiten als minder belangrijk worden ervaren.
Apotheken in Tynaarlo stoppen met inzameling medicijnafval
Apotheken in gemeente Tynaarlo, Drenthe, stoppen met de inzameling van medicijnafval van patiënten. Zij betalen jaarlijks duizenden euro’s aan een particulier afvalbedrijf om het medicijnafval te verwerken. Ondanks herhaaldelijke pogingen is de gemeente niet bereid gevonden om afspraken te maken met de apotheken.
Jaarlijks 40.000 gebruikers van pijnstillers behoed voor maagbloeding
Persbericht | Bij 40.000 gebruikers van pijnstillers zoals diclofenac en ibuprofen, hebben apothekers een maagbeschermer aan de medicatie toegevoegd om hen te behoeden voor een maagbloeding. Deze zogenoemde NSAID’s verhogen het risico op een maagbloeding. Jaarlijks zijn er nog steeds te veel vermijdbare ziekenhuisopnamen wegens een maagbloeding bij gebruik van NSAID's. Dat blijkt uit het rapport Vervolgonderzoek Medicatieveiligheid dat eerder dit jaar verscheen.
KNMP in overleg met ministerie over opiaten in verkeer
De KNMP is in overleg met het ministerie van I en M om tot een oplossing te komen voor patiënten die om medische redenen opiaten gebruiken. Door de inwerkingtreding van het Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer per 1 juli 2017 mogen gebruikers van morfine en medicinale cannabis niet meer autorijden.
Zorginstituut: wisselen bloedglucosemeter zaak van hoofdbehandelaar en patiënt
De hoofdbehandelaar beoordeelt in samenspraak met de patiënt of het wisselen van een bloedglucosemeter gewenst is. Dit stelt de Kwaliteitsraad van het Zorginstituut Nederland in een begin augustus genomen besluit. Nadat er binnen de Kwaliteitsstandaard Hulpmiddelen Diabetes geen overeenstemming was bereikt over de substitutie van bloedglucosemeters bij gewijzigd prijsbeleid van de fabrikant, kreeg het Zorginstituut de opdracht haar doorzettingsmacht te gebruiken.
NZa keurt facultatieve zorgprestatie medicatiebegeleiding Parkinsonpatiënten goed
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een facultatieve zorgprestatie voor de medicatiebegeleiding bij patiënten met Parkinson goedgekeurd. De prestatie is aangevraagd door zorgverzekeraar Menzis en ApotheekZorg B.V. en is per 1 augustus 2017 van kracht, zo blijkt uit een publicatie op NZa.nl.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl