Nieuws apotheekteam

Nieuw in Richtlijnklapper Farmaceutische Zorg: samenvattingskaart consultvoering
De KNMP stelt de samenvattingskaart bij de KNMP-richtlijn Consultvoering beschikbaar. Deze samenvattingskaart is een nieuwe toevoeging aan de Richtlijnklapper Farmaceutische Zorg, ook bekend als de ‘oranje klapper’. In de samenvattingskaart staan kernaanbevelingen uit de richtlijn en praktische tips voor apothekers en apotheekteams. Ook zijn gesprekshulpen met voorbeeldvragen voor het consult met de patiënt opgenomen. Apothekers krijgen deze per post toegestuurd.
KNMP sluit aan bij campagne Samen Beslissen
De KNMP heeft zich aangesloten bij de nationale campagne Samen Beslissen. In deze campagne, onder coördinatie van de Patiëntenfederatie Nederland, zetten zorgpartijen zich in voor meer samen beslissen. Om dit te bevorderen krijgen patiënten en zorgverleners via de campagnewebsite Begineengoedgesprek.nl hulpmiddelen en tips aangereikt.
CBG: 'Zeer zeldzame kans op ruggenmergontsteking na AstraZeneca of Janssen vaccin'
Er is een zeer zeldzame kans op de ruggenmergontsteking myelitis transversa na een vaccinatie met het coronavaccin van AstraZeneca (Vaxzevria) of Janssen. Dat meldt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) op haar website. Zorgverleners moeten volgens het CBG letten op symptomen van myelitis transversa, zodat de diagnose tijdig wordt gesteld en de behandeling op tijd kan starten. Tot en met 9 januari 2022 zijn in bij bijwerkingencentrum Lareb in totaal 7 meldingen ontvangen van myelitis transversa.
Ministerie VWS maakt subsidievoorwaarden Kickstart Medicatieoverdracht bekend
Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) heeft de subsidievoorwaarden voor de Kickstart Medicatieoverdracht bekendgemaakt. Over deze subsidievoorwaarden vinden informatiesessies plaats voor penvoerders, zorgaanbieders en ICT-leveranciers. De online sessies zijn van 24 januari tot en met 27 januari 2022.
KNMP in gesprek met ministerie VWS, RIVM, GGD over vaccineren door apothekers
De KNMP voert gesprekken met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het RIVM en de GGD-en over vaccineren door apothekers. In een Kamerbrief licht minister Ernst Kuipers (VWS) het parlement daarover in. Eerder verzochten de Kamerleden Aukje de Vries (VVD) en Jan Paternotte (D66) het kabinet om na te gaan welke drempels voor apothekers bestaan om bij te dragen aan het fijnmazig wijk- en doelgericht vaccineren.
Minister over PBM-pakketten: ‘Aanwezige voorraad mag worden verstrekt’
De aanwezige voorraad van persoonlijke beschermingsmiddelen-pakketten (ook wel PBM-pakketten) mag – binnen de bestaande afspraken - worden verstrekt aan cliënten. Dat schrijft minister Ernst Kuipers (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer. Door zijn ministerie wordt nog uitgezocht of een verlenging van de regeling mogelijk is tot aan de zomer van 2022. De oorspronkelijke regeling met de PBM-pakketten liep tot en met 31 december 2021.
Levomepromazine per 2022 onder voorwaarden vergoed
Levomepromazine (Nozinan®) wordt per 1 januari 2022 onder bepaalde voorwaarden vergoed. Dat blijkt uit een publicatie in de Staatscourant. Het middel is opgenomen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).
Compensatieformulier beschikbaar voor inname jodiumtabletten
De KNMP stelt het compensatieformulier beschikbaar voor de inname en het afvoeren van verlopen jodiumtabletten in de regio’s Zeeland, West-Brabant en Twente. Apothekers kunnen dit formulier tot en met 31 januari 2022 invullen om een vergoeding te krijgen. Dit betreft een vergoedingsprijs € 0,20 (excl. 21% btw) per ingeleverde strip jodiumtabletten. Uitbetaling zal plaatsvinden in de loop van februari 2022.
Dit verandert per 2022: ontheffingen zelftesten, overhevelingen epoëtines, Wtza en meer
Per 1 januari 2022 vinden verschillende wijzigingen plaats in wet- en regelgeving die voor apotheken relevant zijn. De KNMP heeft hieraan eerder op de website aandacht besteed. Dit overzicht brengt belangrijke veranderingen per ingang van 2022 in kaart.
KNMP: ter hand stellen ivermectine als coronamedicijn is ongewenst en schadelijk
De terhandstelling van het anti-schurftmiddel ivermectine als coronamedicijn door apothekers is ongewenst en schadelijk. Dit stelt de KNMP. De apothekersorganisatie richt zich daarom op het treffen van maatregelen tegen een gering aantal apothekers dat ivermectine als coronamedicijn ter hand stelt. Daarover staat de KNMP in goed contact met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).
Spot over Apotheek.nl op landelijke radio
De landelijke radiozender Sky Radio zendt tot en met 28 december 2021 een radiospot uit over Apotheek.nl. In deze spot worden luisteraars verwezen naar Apotheek.nl, bijvoorbeeld voor extra uitleg.
Ministerie van VWS en expertisecentrum waarschuwen apothekers voor kwetsbaarheid in computersoftware
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Z-CERT, het expertisecentrum voor cybersecurity in de zorg, waarschuwen apothekers en andere zorgaanbieders voor een ernstige kwetsbaarheid in de veelgebruikte computersoftware ‘Apache Log4j’. Dat doen zij in een brief gericht aan de KNMP. Deze software kan in verschillende programma’s en systemen zijn verwerkt.
VWS en zorgpartijen in gesprek over overhevelingen epoëtines en patiënten in de eerste lijn
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de KNMP en andere zorgpartijen zijn nog in gesprek over de overhevelingen van erytropoëtische groeifactoren (epoëtines) bij patiënten in de eerste lijn. De eerder aangekondigde patiëntenbrief is verdaagd omdat er nog geen overeenstemming is.
Ontheffing voor zelftesten zonder CE-markeringen geldig tot en met 31 december 2021
De verleende ontheffingen voor antigeenzelftesten zonder CE-markeringen zijn geldig tot en met 31 december 2021. Dat meldt demissionair minister De Jonge (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer. Deze ontheffingsprocedure was begin 2021 nodig omdat er op dat moment geen CE-gemarkeerde zelftesten beschikbaar waren. De ontheffingen worden niet meer verlengd aangezien er veel zelftesten met een CE-markering op de markt zijn.
Coalitieakkoord: inzet op gegevensuitwisseling en Europese onafhankelijkheid geneesmiddelen
Het aanstaande kabinet-Rutte IV zet in op het verbeteren van gegevens- en datauitwisseling tussen zorgaanbieders, en met patiënten. Ook benadrukt het een inzet op Europese onafhankelijkheid (van andere landen) voor genees- en hulpmiddelen. Dat staat in het coalitieakkoord dat VVD, D66, CDA en de ChristenUnie op 15 december hebben gepresenteerd. Hoewel de zorgkosten komende jaren doorstijgen, wil het kabinet die gaan afremmen. Die bezuinigingen krijgen nog verdere invullingen, en worden bijvoorbeeld geconcretiseerd in nieuwe zorgakkoorden.
Minister De Jonge gaat onderzoek doen naar vaccinatiebevoegdheid apothekers
Demissionair minister De Jonge (VWS) gaat onderzoek doen naar het wegnemen van drempels zodat apothekers ook zelf vaccinaties kunnen zetten. Dat zegde de bewindspersoon toe tijdens een debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. In de Tweede Kamer stelden parlementariërs De Vries (VVD) en Paternotte (D66) vragen naar aanleiding van de succesvolle afronding van de eerste vaccinatiepilot in Friesland. Zij zijn enthousiast over een grotere rol voor apothekers bij het fijnmazig vaccineren in de wijken.
PRISMA-symposium 2022 open voor abstracts
Het PRISMA-symposium met de titel ‘Real World Evidence’ vindt plaats op donderdag 19 mei 2022 in Amersfoort. Apothekers kunnen tot 4 april 2022 hun abstracts met resultaten van actueel farmaceutisch praktijkonderzoek indienen. De indeling van de parallelle sessies van het symposium geschiedt op basis van de inzendingen.
Recall Bisolvon, drank voor kinderen met aardbeiensmaak 4 mg/5ml, 125 ml
Genzyme Europe B.V. heeft in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) besloten om Bisolvon, drank voor kinderen met aardbeiensmaak 4 mg/5ml, 125 ml (ZI-nummer: 15636585) met onmiddellijke ingang terug te roepen op apotheekniveau. De recall betreft uitsluitend charge 211007. Andere charges zijn niet bij deze recall betrokken.
NZa publiceert gewijzigde GDV-bekostiging en nieuwe facultatieve prestatie
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de aanpassing van de bekostiging van de terhandstelling van de geïndividualiseerde distributievorm (GDV) en een nieuwe facultatieve prestatie opgenomen in de regelgeving voor farmaceutische zorg. Dat meldt de toezichthouder op haar website.
Recall Ikervis 1 mg/ml oogdruppels
Santen SA heeft in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) besloten om Ikervis 1 mg/ml oogdruppels (ZI-nummer 16771400) met onmiddellijke ingang terug te roepen op apotheekniveau. De recall betreft uitsluitend charge 4L41J. Andere charges zijn niet bij deze recall betrokken.
Vaccinatiepilot met Friese apothekers succesvol afgerond
Fijnmazig vaccineren door apothekers in de wijk draagt bij aan het verhogen van de vaccinatiegraad. Dat is de uitkomst van een pilot van Friese apothekers en GGD Fryslân. Daarmee is de pilot succesvol afgerond. Komende maanden gaat GGD Fryslân zich verder richten op het verhogen van de boostervaccinatie- en testcapaciteit. Momenteel voeren GGD GHOR Nederland en apothekersorganisatie KNMP overleg over bredere inzet van apothekers bij het prikken in de wijk.
Tweede Kamer maakt geld vrij voor Kickstart Medicatieoverdracht: VIPP Farmacie start per 2022
De Tweede Kamer heeft een amendement aangenomen waardoor geld wordt vrijgemaakt voor de Kickstart van het programma Medicatieoverdracht. Daardoor start ook het versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional (VIPP) Farmacie officieel op 1 januari 2022. In de eerste fase beginnen leveranciers van apotheekinformatiesystemen met de bouw van informatiestandaarden voor een actueel medicatieoverzicht en de technische ondersteuning van de uitwisseling van labwaarden.
Apotheek.nl scoort een 9.6 en wint voor de vierde keer op rij goud
Apotheek.nl scoort bij de verkiezing ‘Website van het Jaar’ een 9.6 en wint hiermee, net als in 2018, 2019 én 2020, de titel ‘Beste Website’ in de categorie Gezondheid. De award ‘Website van het Jaar‘ is de grootste online publieksprijs die jaarlijks wordt uitgereikt. Websites worden beoordeeld op inhoud, navigatie, ontwerp en aanbevelingsintentie. De ‘Beste Website’ is de site met de hoogste score op kwalitatieve kenmerken.
IGJ verlengt tijdelijke toestemming om thuis recepten te verwerken
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) verlengt opnieuw de tijdelijke toestemming om recepten ook buiten de apotheken te verwerken. Deze tijdelijke toestemming geldt tot 1 juni 2022. Dat meldt de IGJ op haar website. Daardoor kunnen recepten door apothekers(assistenten) vanaf de thuiswerkplek worden verwerkt. Daarnaast wordt ook het online voorschrijven van geneesmiddelen, zonder dat voorschrijver en patiënt elkaar al kenden, verlengd tot 1 juni 2022.
Staatssecretaris Blokhuis: ‘Jaarlijkse medicatie-APK niet voor iedereen noodzakelijk’
Een jaarlijkse controle bij alle patiënten die langdurig medicijnen gebruiken is niet voor iedereen noodzakelijk. Passende zorg en maatwerk zijn van groot belang om patiënten de zorg te bieden die zij nodig hebben. Dat schrijft demissionair staatssecretaris Blokhuis (VWS) in antwoorden op Kamervragen van de leden Van den Berg (CDA) en Den Haan (Fractie Den Haan). Hij verwijst daarbij naar de KNMP en NHG die aangeven dat de meeste winst te behalen is door het doen van tussentijdse checks. ‘Achter de schermen houden apothekers en artsen de medicamenteuze behandeling van patiënten in de gaten; de medicatiebewaking’, aldus Blokhuis. In oktober 2021 bracht het consumentenprogramma Radar een verplichte, jaarlijkse medicatiebeoordeling te berde.
Ministerie: zelftest mag voortaan ook bij milde corona-achtige klachten
Zelftesten zijn volgens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ook geschikt om te gebruiken bij milde corona-gerelateerde klachten. Tot 3 december 2021 was nog het advies aan mensen met corona-gerelateerde klachten om zich direct te laten testen bij de GGD. Dat advies is nu aangepast. Voor mensen met een kwetsbare gezondheid, mensen die ernstig ziek zijn of mensen die in contact komen met kwetsbare personen is volgens het ministerie van VWS een zelftest niet afdoende. Voor hen blijft het dringende advies gelden om zich te laten testen bij de GGD-testlocatie.
Jong Talent Aanmoedigingsprijzen voor vier farmaciestudenten
KNMP-vicevoorzitter Nicole Hunfeld reikte op 29 november de Jong Talent Aanmoedigingsprijzen uit aan vier studenten binnen de categorie farmacie en (bio)farmaceutische wetenschappen. De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) kent deze prijzen toe aan studenten met uitblinkende studieresultaten in het eerste studiejaar van het wetenschappelijk onderwijs. De KNMP is sponsor van de Jong Talent Aanmoedigingsprijzen. ‘Het is goed om te zien dat deze faculteiten zulke talentvolle farmaciestudenten opleiden’, aldus Hunfeld.
Herregistratie nog steeds uitgesteld
In verband met de coronacrisis heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in maart 2020 besloten dat de herregistratieverplichting voor alle artikel 3 Wet BIG-beroepsbeoefenaren tot nader order is uitgesteld. Dit betekent dat BIG-zorgverleners zich tijdelijk niet hoeven te herregistreren. Op dit moment heeft de minister nog geen besluit genomen over het moment waarop de herregistratieplicht weer ingaat.
Staatssecretaris Blokhuis: ijzeren voorraad geneesmiddelen van tweeënhalve maand
Fabrikanten en groothandels moeten vanaf 1 juli 2022 niet een ijzeren voorraad van vijf maanden aanhouden, maar van tweeënhalve maand. Dat heeft demissionair staatssecretaris Blokhuis (VWS) besloten. In een Kamerbrief schrijft hij dat de eerder voorgestelde voorraadverplichting van vijf maanden sterk afwijkt van de aanpak in andere Europese landen. De Europese Commissie heeft zich kritisch uitgesproken over te omvangrijke nationale ijzeren voorraden. Een rapport van onderzoeksbureau Gupta uit 2019 laat zien dat een voorraad van tweeënhalve maand ongeveer de helft van de tijdelijke tekorten opvangt.
Friese apotheker start met toedienen COVID-19-vaccinaties
Apotheker Rogier Hilbers uit Oosterwolde (Friesland) start met het toedienen van COVID-19-vaccinaties in zijn apotheek. Daarmee is de apotheek De Drie Stellingen de eerste apotheek waar vaccins tegen het coronavirus worden toegediend. ‘We verwachten hiermee een voorbeeld te zijn voor andere apotheken’, aldus Hilbers. ‘Met het vaccineren in de apotheek zorgen we, dichtbij de mensen in hun eigen wijk, voor een uitbreiding van het bestaande vaccinatienetwerk.’ Het gaat in eerste instantie om een proef van een week.
Nu beschikbaar: KNMP-brochure 2022 over vergoeding apotheekzorg per zorgverzekering
De KNMP stelt opnieuw een brochure beschikbaar die inzicht geeft in hoe zorgverzekeraars omgaan met de vergoeding van apotheekzorg. Deze brochure dient als informatiebron voor patiënten die in deze eindejaarsperiode de mogelijkheid hebben om de zorgverzekering te heroverwegen. Apothekers kunnen de brochure kosteloos bestellen bij de KNMP. Ook is deze als download beschikbaar.
KNMP stelt in december patiëntenbrief en SFK-search beschikbaar over overhevelingen epoëtines
De KNMP stelt in december 2021 een patiëntenbrief beschikbaar over de overhevelingen van erytropoëtische groeifactoren (epoëtines). Deze brief kunnen apothekers sturen aan patiënten die worden behandeld met deze geneesmiddelen. Daarvoor zal SFK een search klaarzetten. Epoëtines worden per 1 januari 2022 overgeheveld naar de ziekenhuiszorg. Deze overhevelingen komen voort uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III. Bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Tweede Kamer heeft de KNMP in een eerder stadium de negatieve gevolgen van deze overhevelingen onder de aandacht gebracht, en onder meer gepleit om een heroverweging.
Nieuwe coronamaatregelen: geen sluitingsplicht voor apotheken
Apotheken zijn niet verplicht om te sluiten tussen 20.00 en 06.00. Dat maakt demissionair minister De Jonge bekend in een Kamerbrief over de nieuwe coronamaatregelen per 13 november 2021. Voor de essentiële detailhandel geldt een sluitingsplicht. Verder wordt – nadat het parlement daarover heeft gestemd - de anderhalve meter afstandsnorm weer een verplichting.
CBG: Forxiga niet langer geregistreerd voor behandeling diabetes type 1
Forxiga (dapagliflozine) is per 25 oktober 2021 niet langer geregistreerd voor de behandeling van diabetes mellitus type 1. Dat stelt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) in een bericht op haar website. De indicatie diabetes mellitus type 1 van dit geneesmiddel is verwijderd uit de bijsluiter en productinformatie, aldus het CBG. Het is nog wel geregistreerd voor de behandeling van type 2 diabetes mellitus, voor de behandeling van chronisch hartfalen en voor de behandeling van chronische nierschade bij volwassen patiënten.
Eerstelijnscoalitie tekent bezwaar aan tegen extra regeldruk vanuit NZa
KNMP, InEen, KNGF, KNMT, KNOV, LVVP, NVM-mondhygiënisten en ONT (ook wel: de Eerstelijnscoalitie) tekenen bezwaar aan tegen extra regeldruk in de eerstelijnszorg. Dat doen zij in een gezamenlijke brief richting de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De toezichthouder wil eerstelijnszorgaanbieders - in aanvulling op de openbare jaarverantwoording - een ingewikkelde, uitgebreide vragenlijst gaan voorleggen over hun financiën en bedrijfsvoering. Een delegatie van de Eerstelijnscoalitie treedt graag op korte termijn met de NZa in gesprek over het nut en de noodzaak van deze aankomende extra vragenlijst.
Apothekers informeren over coronavaccinatie in wijken met lage vaccinatiegraad
Apothekers in wijken van grote steden waar de vaccinatiegraad achterblijft worden gevraagd om informatiemateriaal over de coronavaccinatie te delen. Dat schrijft demissionair minister De Jonge (VWS) aan de Tweede Kamer in een stand van zakenbrief over het coronavirus. Deze apothekers ontvangen informatiemateriaal zoals posters. De voorlichtingsactie maakt onderdeel uit van de gesprekken die het ministerie van VWS voert met apothekers over hun bijdrage bij het verder verhogen van de vaccinatiegraad.
Evaluatie (Ont)Regel de Zorg: ‘Maak ontregelen structureel onderdeel van zorgbeleid’
Het ‘ontregelen’ moet een structureel onderdeel worden van het zorgbeleid, over meerdere kabinetsperiodes heen. Dat staat in de evaluatie van het actieprogramma (Ont)Regel de Zorg. Doel van dit programma is om de regeldruk in verschillende zorgsectoren tegen te gaan, waaronder in de farmacie. Eerder dit jaar concludeerde minister De Jonge (VWS) dat de actiepunten van dit programma niet volledig aansluiten bij de belangrijkste knelpunten die apothekers ervaren. Volgens De Argumentenfabriek, die de evaluatie uitvoerde, moet meer nadruk worden gelegd op het wegnemen van de oorzaken
IGJ en LCG treffen maatregelen om tekorten aan IL-6 remmers tegen te gaan
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen (LCG) treffen maatregelen om tekorten van de middelen tocilizumab en sarilumab tegen te gaan. Dat meldt demissionair minister De Jonge (VWS) in een Kamerbrief en de IGJ op haar website. Het LCG heeft een gefaseerde aanpak opgesteld waarin adviezen worden uitgebracht over de inzet van deze middelen. De IGJ staat tijdelijk toe dat ziekenhuisapothekers hun voorraad mogen uitwisselen om tekorten te voorkomen.
VVD, D66, CDA en CU willen geld vrijmaken voor Kickstart Medicatieoverdracht
VVD, D66, CDA en ChristenUnie willen geld vrijmaken voor de Kickstart van het programma Medicatieoverdracht. Tijdens de VWS-begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer dienden deze partijen een amendement in om budget toe te kennen aan deze Kickstart. Dit programma draagt bij aan veilig medicatiegebruik, kwaliteit van zorg en meer transparantie. In december wordt gestemd over dit amendement. Indien het amendement wordt aangenomen, gaat de Kickstart van start. Dat betekent vrijwel zeker een groen licht voor de start van VIPP Farmacie.
Friese apothekers starten in november met vaccinatiepilot
Een aantal Friese apothekers start deze maand met een pilot waarbij apotheken worden ingericht als vaccinatielocatie. Dat schrijft demissionair minister De Jonge (VWS) in een stand van zakenbrief over COVID-19 aan de Tweede Kamer. In eerste instantie wordt de apotheek ingezet als pop-up locatie voor de GGD. Er vinden momenteel nog gesprekken plaats over het toedienen van vaccins door apothekers en -assistenten. Zij zullen mogelijk in opdracht van en onder toezicht van een arts gaan vaccineren. Ook dat krijgt de vorm van een pilot.
Enkele wijzigingen in vergoeding apotheekbereidingen 2022
De zorgverzekeraars hebben bekendgemaakt welke (doorgeleverde) apotheekbereidingen zij vanaf 1 januari 2022 niet meer vergoeden en/of waarvoor een voorwaarde geldt om voor vergoeding in aanmerking te komen.
Toelichting beschikbaar morfine, dexamfetamine en medicinale cannabis in het verkeer
In Nederland geldt per geneesmiddel een door de KNMP ontwikkeld advies met betrekking tot de rijvaardigheid. Het geneesmiddeladvies voor dexamfetamine, morfine en medicinale cannabis conflicteert echter met de wettelijk opgestelde grenswaarden voor drugs in het verkeer. Op Rijksoverheid.nl is daarom recent een toelichting verschenen op de werkwijze in de praktijk. Hierin staat bijvoorbeeld dat de patiënt met de apotheker de bijwerkingen van deze middelen en de invloed hiervan op de rijvaardigheid kan bespreken.
KNMP op internationale podia over tekorten, bekostiging en gegevensuitwisseling
De KNMP sprak deze week op diverse internationale podia over de Nederlandse geneesmiddelentekorten, bekostigingssystematiek en gegevensuitwisseling tussen zorgverleners. Dat deden KNMP-bestuursleden en medewerkers bij onder meer de Europese koepelorganisatie PGEU en de internationale apothekersfederatie FIP. Ook was de KNMP te gast in Antwerpen om in discussie te gaan met Vlaamse collega’s over de toekomst van farmaceutische patiëntenzorg.
Zorginstituut: ‘Geen aanvullend advies over vitamine D vóór december 2021’
Het Zorginstituut brengt vóór december 2021 geen aanvullend pakketadvies uit over vitamine D aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Dat meldt het adviesorgaan op haar website. De Adviescommissie Pakket (ACP) binnen het Zorginstituut wil zich nader beraden over het advies. Naar aanleiding van onder meer inbreng vanuit de KNMP wil de ACP verder discussie voeren over de gevolgen van een pakketadvies voor onder meer de toegankelijkheid en therapietrouw van vitamine D. Uit de werkagenda van het Zorginstituut valt nog geen nieuwe datum op te maken voor het ACP-vervolgoverleg
Tientallen apotheken zijn testlocatie voor Testen voor Toegang
Er zijn tientallen apotheken die momenteel als testlocatie fungeren voor Testen voor Toegang. Deze apotheken werken samen met een testaanbieder die onderdeel uitmaakt van dit landelijk programma. Daardoor kunnen mensen in apotheken antigeentesten laten afnemen. Met een negatieve uitslag kunnen zij vervolgens een coronatoegangsbewijs ontvangen. Naar verwachting zullen meer apotheken worden gevraagd om – in samenwerking met deze testaanbieders – coronatesten af te nemen.
UWV: vraag definitieve berekening NOW aan vóór 31 oktober 2021
Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) roept werkgevers op om vóór 31 oktober 2021 een definitieve berekening van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) aan te vragen. Werkgevers die geen definitieve berekening aanvragen voor de eerste NOW-periode, maart tot en met mei 2020, moeten het volledige voorschotbedrag terugbetalen. Dat blijkt uit een nieuwsbericht van het UWV.
Farmaceutisch Historische Dag uitgesteld
De Farmaceutisch Historische Dag met als thema: relatie apotheker en arts, is uitgesteld. De bijeenkomst zou plaatsvinden op 23 november 2021. Er zal zo snel mogelijk een nieuwe datum worden gezocht voor deze bijeenkomst.
Zorgpartijen verbaasd over ontbreken medicatieoverdracht in VWS-begroting
De KNMP en andere zorgorganisaties zijn verbaasd over het ontbreken van de Kickstart Medicatieoverdracht in de VWS-begroting. Dat maken zij kenbaar in een brief richting de begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer. Het programma Medicatieoverdracht wordt gezien als het vlaggenschip van elektronische gegevensuitwisseling. Het ontbreken van budget voor de Kickstart in 2022 wordt als opmerkelijk beschouwd, gezien het een lopend programma betreft om de gegevensuitwisseling in de zorg te bevorderen. Achttien zorgkoepels vragen de Tweede Kamer om de minister te verzoeken om financiering vrij te maken zodat de Kickstart – zoals eerder is toegezegd – direct kan worden doorgezet.
Vier winnaars KNMP Studentenprijs 2021
De KNMP Studentenprijs 2021 is toegekend aan Eline Giraud (Utrecht), Carlijn Lems (Leiden Academic Centre for Drug Research), Fenna de Vries (Leiden) en Lisa Wibier (Groningen). Zij werden voor deze prijs voorgedragen door hun hoogleraren en docenten op grond van uitstekende studieresultaten, motivatie en inzet. De KNMP Studentenprijs wordt jaarlijks uitgereikt tijdens het KNMP Najaarscongres en omvat een geldbedrag van € 1000.
KNMP vraagt bij Tweede Kamer aandacht voor arbeidsmarktproblematiek in apotheek
De KNMP vraagt bij Tweede Kamerleden aandacht voor de arbeidsmarktproblemen in de apotheekzorg. Dat doet de apothekersorganisatie in aanloop naar een Kamerdebat over arbeidsmarktbeleid in de zorg. In een brief schrijft de KNMP dat er tot nu toe weinig oog is geweest voor de openbare farmacie in actieprogramma’s om werken in de zorg aantrekkelijker te maken. De KNMP verzoekt om de openbare farmacie hieraan toe te voegen.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl