Levomepromazine per 2022 onder voorwaarden vergoed

13 januari 2022

Levomepromazine (Nozinan®) wordt per 1 januari 2022 onder bepaalde voorwaarden vergoed. Dat blijkt uit een publicatie in de Staatscourant. Het middel is opgenomen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).

Levomepromazine, de orale en parenterale toedieningsvorm, wordt enkel vergoed op voorwaarde dat dit uitsluitend is voor een verzekerde waarbij het geneesmiddel zal worden ingezet voor:

  • palliatieve sedatie, bij onvoldoende effect van midazolam, of;
  • misselijkheid en braken in de palliatieve fase, bij onvoldoende effect van andere anti-emetica overeenkomstig de richtlijnen die in Nederland door de desbetreffende beroepsgroepen zijn aanvaard.


Eerder kwamen de kosten voor het gebruik van levomepromazine voor rekening van de patiënt. Die situatie is dus veranderd per 1 januari 2022, uitsluitend als het middel is ingezet op basis van een van de twee bovenstaande voorwaarden.

Lees meer over levomepromazine op apotheek.nl Bekijk het bericht van Palliatieve Zorg Nederland
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg