Compensatieformulier beschikbaar voor inname jodiumtabletten

13 januari 2022

De KNMP stelt het compensatieformulier beschikbaar voor de inname en het afvoeren van verlopen jodiumtabletten in de regio’s Zeeland, West-Brabant en Twente. Apothekers kunnen dit formulier tot en met 31 januari 2022 invullen om een vergoeding te krijgen. Dit betreft een vergoedingsprijs € 0,20 (excl. 21% btw) per ingeleverde strip jodiumtabletten. Uitbetaling zal plaatsvinden in de loop van februari 2022.

Het formulier heeft betrekking op de regeling – die liep tot en met 31 december 2021 - voor het innemen en afvoeren van jodiumtabletten. De KNMP draagt zorg voor de verwerking van de administratie en uitbetaling aan apothekers. Dat geldt tevens voor de verantwoording van deze compensatieregeling aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

In de zomer van 2021 kondigde voormalig minister Van Ark (Medische Zorg en Sport) aan om nieuwe jodiumtabletten te verstrekken aan huishoudens rondom een kerncentrale. Deze vervangen de tabletten die daar in 2017 zijn verstrekt, en in september 2021 verliepen.

> Vul het compensatieformulier in > Lees eerdere berichtgeving over deze compensatieregeling
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering